ข้ามเนื้อหา

LET’S CREATE

A NEW BUSINESS EXPERIENCE

มาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์เชิงธุรกิจ รูปแบบใหม่กับซัมซุง

SAMSUNG BUSINESS 8 INDUSTRIALS :

ซัมซุงผู้ให้บริการกลุ่มธุรกิจที่ครบครันด้วยโซลูชั่นที่พร้อมตอบโจทย์ 8 กลุ่มธุรกิจหลัก

ABOUT SAMSUNG BUSINESS :

เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนอย่างลึกซึ้ง ทำ
ให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ประโยชน์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เหล่านี้ไม่ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่โลกธุรกิจอย่างกว้างขวาง ซัมซุงจึงมาช่วย
ตอบโจทย์ทางธุรกิจพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจของคุณ

ด้วยโซลูชั่นทางธุรกิจ (business solution) ของซัมซุงที่เป็นการ connect
หลายๆ เทคโนโลยีและ device เข้าด้วยกัน จะช่วยสร้างความเป็นเอกลักษณ์
สร้างประสบการณ์ให้ทั้งลูกค้าและองค์กร ทุก device สามารถลิ้งค์ถึงกัน
สร้างผลงานได้ง่ายฉับไว พร้อมเพิ่มประสบการณ์กับประสิทธิภาพ
การทำงานที่เหนือระดับ