ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SAMSUNG

 • ขอบข่าย

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะนำมาใช้กับอุปกรณ์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันออนไลน์ของ Samsung ที่อ้างอิงถึงหรือเชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว (เรียกโดยรวมว่า “บริการ” ของเรา) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะนำมาใช้บังคับไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต TV หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการเข้าถึงบริการของเรา

 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งรวมถึง

  • ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราโดยตรง
  • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของเรา และ
  • ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก

  เรายังอาจขอความยินยอมจากคุณเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • การใช้และการแบ่งปันข้อมูล

  เราจะใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม (และอาจรวมกับข้อมลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณ) เพื่อดำเนินการต่อไปนี้


  • ให้บริการที่คุณร้องขอ
  • เรียนรู้ว่าคุณใช้บริการอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงประสบการณ์การใช้ของคุณ และ
  • จัดให้มีเนื้อหาและการโฆษณาที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ

  นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในลักษณะต่างๆ ตามที่ได้อธิบายไว้กับคุณเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเมื่อคุณให้ความยินยอม เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลต่อไปนี้


  เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลต่อไปนี้


  • บริษัทในเครือ ซึ่งก็คือกลุ่มบริษัทของบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  • หุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งก็คือบริษัทที่เราไว้วางใจซึ่งอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจชื่นชอบ
  • ผู้ให้บริการ ซึ่งก็คือบริษัทที่ให้บริการกับ Samsung หรือในนามของ Samsung
  • ผู้บังคับใช้กฎหมาย เมื่อเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลกับผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือจำเป็นต้องคุ้มครอง Samsung และผู้ใช้ของ Samsung
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ

  • AdHub
  • SmartTV
  • ก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เราจะแจ้งให้ทราบล่าวงหน้าในเวลาที่เหมาะสม
 • วิธีติดต่อเรา

  อีเมล: ผ่านทางหัวข้อ “ติดต่อเรา” ของ
  http://help.content.samsung.com


  บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด


  195 อาคารเอ็มไพร์ททาวเวอร์ ชั้น 33-35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้สำหรับเวบไซต์ของ Samsung

วันที่มีผลบังคับใช้: [2015.02]

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ บริษัทในเครือของเรา [ ("Samsung” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) รู้ถึงความสำคัญที่ลูกค้าของเรามีต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว และเราพยายามอย่างยิ่งที่จะระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุถึงภาพรวมของวิธีการที่เราดำเนินการกับข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะนำมาใช้กับอุปกรณ์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันออนไลน์ของ Samsung ที่อ้างอิงถึงหรือเชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (เรียกโดยรวมว่า “บริการของเรา”) 

แม้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับบริการของเราทั้งหมด แต่เราก็ยังจัดให้มีส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องวิธีปฏิบัติของเราเกี่ยวกับบริการนั้นๆ ส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้จะใช้บังคับกับการใช้บริการของคุณซึ่งส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้ครอบคลุมถึงความยินยอมเพิ่มเติมที่จะได้รับในการประมวลผลข้อมูลบางอย่างโปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับการที่คุณใช้อุปกรณ์ของ Samsung (ซึ่งเป็นบริการหนึ่งที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ พร้อมทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันออนไลน์ของเรา) และจะยังใช้บังคับไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต TV หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการเข้าถึงบริการของเรา การอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเรา เท่ากับว่าคุณยินยอมในวิธีปฏิบัติที่เราอธิบายไว้นโยบายความเป็นส่วนตัวและส่วนเพิ่มเติม หากคุณไม่ยอมรับในวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณก็ไม่ควรใช้บริการของเรา 

นอกจากนี้ การที่คุณหมั่นตรวจสอบการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ หากเราปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุณใช้บริการของเราภายหลังการปรับปรุง เท่ากับว่าคุณยินยอมในวิธีปฏิบัติใหม่ที่ระบุอยู่ในการปรับปรุงนั้น แม้ว่าเรายังอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่าเป็นสาระสำคัญโดยประกาศไว้ในบริการที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันที่สุดจะจัดไว้ให้ที่นี่ [https://account.samsung.com/membership/pp] คุณสามารถตรวจสอบ “วันที่มีผลบังคับใช้” ได้ซึ่งระบุไว้ที่ด้านบนสุดเพื่อดูวันที่ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครั้งล่าสุด

ข้อมูลอะไรที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยตรง
บริการบางอย่างจะทำให้คุณสามารถให้ข้อมูลกับเราได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น

 

 • บริการจำนวนหนึ่งของเราจะให้ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์ได้ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์ โดยเกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณได้ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ เมื่อคุณสร้าง Samsung Account
 • หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องชำระเงินจากเรา เราอาจขอทราบชื่อของคุณ ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งและเรียกเก็บเงิน ตลอดจนข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ
 • บริการบางอย่างของเราจะให้คุณสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ การติดต่อดังกล่าวจะส่งผ่านและจัดเก็บไว้ในระบบของเรา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณให้ไว้ 
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของเราผ่านทางซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณและผ่านทางวิธีการอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น แบบฮาร์ดแวร์ของคุณ, หมายเลข IMEI และรหัสระบุอื่นๆ ของอุปกรณ์, ที่อยู่ MAC, ที่อยู่ IP, รุ่นของระบบปฏิบัติการ และการตั้งค่าอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการ
 • ข้อมูลการเข้าใช้ เช่น เวลาและระยะเวลาที่คุณใช้บริการ รายการค้นหาที่คุณได้ป้อนผ่านทางบริการ และข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้ที่เราได้ตั้งค่าไว้บนอุปกรณ์ของคุณ
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เช่น สัญญาณ GPS ของอุปกรณ์ของคุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณและเสาสัญญาณ WiFi ในพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจส่งมายังเราเมื่อคุณใช้บริการบางอย่าง
 • ข้อมูลเสียง เช่น การบันทึกเสียงของคุณที่เราทำขึ้นมา (และอาจจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา) เมื่อคุณใช้การสั่งงานด้วยเสียงเพื่อควบคุมบริการของเรา (โปรดทราบว่าเราร่วมมือกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความในนามของเรา ซึ่งผู้ให้บริการนี้อาจได้รับและจัดเก็บการสั่งงานด้วยเสียง)
 • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เช่น โปรแกรมที่คุณใช้ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และวิธีที่คุณโต้ตอบกับเนื้อหาที่เสนอให้ผ่านทางบริการของเรา

 

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีอยู่ในทางการค้า (ตามที่กฎหมายอนุญาต) ซึ่งเราอาจนำไปรวมกับข้อมูลอื่นที่เราได้รับจากคุณหรือเกี่ยวกับตัวคุณ นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกเมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อกับบริการดังกล่าว

ข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวม

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ อุปกรณ์ของคุณ หรือการใช้บริการของคุณในลักษณะต่างๆ ตามที่ได้อธิบายไว้กับคุณเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเมื่อคุณให้ความยินยอม

เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อลงทะเบียนตัวคุณหรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับบริการ
 • เพื่อให้บริการหรือคุณลักษณะที่คุณร้องขอ
 • เพื่อจัดให้มีเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการและให้คำแนะนำตามกิจกรรมที่ผ่านมาของคุณซึ่งเกิดขึ้นในบริการของเรา
 • เพื่อการโฆษณา เช่น การให้โฆษณาที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการและเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน (รวมถึงผ่านบริการโฆษณาของเรา ซึ่งก็คือ AdHub โดยคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ที่นี่) ได้ ตลอดจนการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อการประเมินและการวิเคราะห์ตลาด ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา (รวมถึงการขอความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า)
 • เพื่อเรียนรู้ว่าผู้คนใช้บริการของเราในลักษณะใดเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมถึง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นใหม่
 • ให้บริการบำรุงรักษากับอุปกรณ์ของคุณ
 • เพื่อดำเนินการจับรางวัลฟรี การแข่งขันชิงรางวัล หรือการส่งเสริมการขาย ตามที่กฎหมายอนุญาต และ
 • เพื่อดำเนินการอื่นใดที่คุณให้ความยินยอม

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากคุณ และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ต้องได้รับการยินยอมจากคุณเพิ่มเติม หลังจากที่คุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถยกเลิกไม่ให้มีการรวบรวมข้อมูลได้ผ่านทางเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่นี่ [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do].

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อใคร

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือทางธุรกิจที่เป็นของบุคคลภายนอกนั้นเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือ ข้อมูลของคุณอาจนำไปใช้ร่วมกันระหว่างบริษัทในเครือของ Samsung
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย นิติบุคคลเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลของคุณในการให้บริการกับคุณตามที่คุณร้องขอ (เช่น เนื้อหาบนวิดีโอที่ให้บริการโดย Netflix ผ่านทาง SmartTV) คาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และอาจให้สื่อส่งเสริมการขาย โฆษณา และสื่ออื่นๆ กับคุณ
 • ผู้ให้บริการ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบริษัทที่ให้บริการกับเราหรือในนามของเรา เช่น บริษัทที่ช่วยเราเรียกเก็บเงิน หรือบริษัทที่ส่งอีเมลในนามของเรา
  นิติบุคคลเหล่านี้จะถูกจำกัดความสามารถให้ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกินไปกว่าการให้บริการกับเรา
 • บุคคลอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองบริการของเรา อาจมีกรณีต่างๆ ซึ่งเราเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลอื่นๆ กล่าวคือ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับ (เช่น หมายค้นหรือคำสั่งศาลอื่นๆ)
  • เพื่อตรวจสอบหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามนโยบายที่นำมาใช้กับบริการของเรา และ
  • เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Samsung หรือบริษัทในเครือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือลูกค้าของเรา
 • บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัท เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลภายนอกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการหรือการโอนทรัพย์สิน หรือในกรณีที่เกิดการล้มละลาย
 • บุคคลอื่นๆ ที่คุณยินยอม หรือตามที่คุณสั่ง นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้กับบุคคลภายนอกในกรณีที่คุณให้ความยินยอมหรือร้องขอให้มีการแบ่งปันข้อมูลนั้น

ทางเลือกของคุณ

เรามีทางเลือกที่หลากหลายเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะรับการติดต่อเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายจากเราโดยทำตามคำแนะนำหรือยกเลิกการติดต่อจากเรา นอกจากนี้ โดยปกติคุณสามารถกำหนดได้โดยการตั้งค่าเอง หรือเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 

 • เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาที่คุณสนใจ ตัวอย่างเช่น Ad Hub [https://account.samsung.com/membership/service/adsCombination.do] และ
 • เกี่ยวกับทางเลือกในการรวมข้อมูลการบริการและอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do]

 

และคุณสามารถที่จะเลือกทางเลือกในบริการที่เฉพาะเจาะจงได้ หรือเมื่อคุณได้รับคำแจ้งเตือนจากเรา

เราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย

เราได้จัดให้มีมาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการของเรา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีเว็บไซต์ การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายใดๆ ที่จะปลอดภัยโดยสมบูรณ์

ความยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

โดยการใช้หรือเข้าร่วมบริการใดๆ และ/หรือการที่คุณให้ข้อมูลของคุณกับเรา เท่ากับว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลของคุณนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่(เช่น ที่เกาหลีใต้) โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดทราบว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่รับการถ่ายโอนข้อมูลของคุณอาจไม่ได้ครอบคลุมเท่ากับกฎหมายในประเทศของคุณ

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

ภายใต้ขอบเขตอำนาจของกฎหมายบางแห่ง 
คุณอาจมีสิทธิในการร้องขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและแก้ไขความผิดพลาดในข้อมูลนั้น ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยกับคุณจากการให้คุณใช้สิทธินี้ เราอาจปฏิเสธที่จะประมวลผลคำขอที่เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร หากต้องใช้ความพยายามด้านเทคนิคมากเกินสมควร เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถทำได้จริง หรือเป็นคำขอซึ่งกฎหมายท้องถิ่นนั้นไม่ได้กำหนดให้มีการเข้าถึงข้อมูล หากคุณต้องการร้องขอที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่ [http://help.content.samsung.com]

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าเราเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเฉพาะตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มีการเก็บรวบรวม หรือตามที่สัญญาใดๆ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เท่านั้น

ลิงก์และผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกบนบริการของเรา

บริการของเราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ต่างๆ หรือบริการอื่นๆ คุณควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกที่คุณกำลังใช้ 

เรายังอาจจัดให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างให้แก่คุณ (เช่น โปรแกรมที่มีอยู่ผ่านทาง Samsung Apps) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก Samsung จะไม่รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้

บุคคลภายนอกที่จัดให้มีเนื้อหา โฆษณา หรือฟังก์ชันการทำงานบนบริการของเรา

เนื้อหา โฆษณา และฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีอยู่บนบริการของเราอาจเป็นการจัดไว้ให้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา ตัวอย่างเช่น

 • เราให้คุณสามารถชมเนื้อหาบนวิดีโอที่ให้บริการโดยบริษัท เช่น Netflix ผ่านทาง SmartTV
 • บุคคลภายนอกเป็นผู้สร้างโปรแกรมที่เราจัดไว้ให้ผ่านทาง Samsung App Store
 • บุคคลภายนอกบางรายอาจมีการโฆษณา หรือติดตามว่าโฆษณาใดบ้างที่ผู้ใช้ได้ดู ผู้ใช้ดูโฆษณาเหล่านั้นบ่อยเพียงใด และผู้ใช้ตอบสนองอย่างไรต่อโฆษณาเหล่านั้น และ
 • เราให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาบางอย่างบนบริการกับผู้อื่นได้ผ่านทางบริการเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter, Google + และ LinkedIn

บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ รวมถึงผ่านทางการใช้ คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีประเภทเดียวกัน และข้อมูลนี้อาจได้รับการเก็บรวบรวมอยู่เรื่อยๆ และนำไปรวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆ บริษัทเหล่านี้บางบริษัทจะเข้าร่วมโปรแกรมที่จัดขึ้นโดยอุตสาหกรรมของตน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกว่าจะรับโฆษณาที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative) [http://networkadvertising.org] และกลุ่มพันธมิตรการโฆษณาแบบดิจิตอล (Digital Advertising Alliance) [http://www.aboutads.info/] เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หากคุณเชื่อมต่อกับบริการเครือข่ายสังคม เราอาจได้รับและจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวตนจากบริการดังกล่าวเพื่อทำให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจให้เราได้รับเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อกับบริการเครือข่ายสังคมบนอุปกรณ์ที่ใช้โดยผู้อื่นนอกเหนือไปจากคุณ ผู้ใช้รายอื่นเหล่านี้อาจสามารถดูข้อมูลที่จัดเก็บหรือแสดงโดยเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณบนบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณเชื่อมต่อได้

คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีประเภทเดียวกัน

เรา พร้อมทั้งบุคคลภายนอกที่ให้บริการเนื้อหา โฆษณา หรือฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ บนบริการของเรา อาจใช้คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีอื่นๆ บนบริการของเราในบางส่วน

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จะจัดเก็บข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์ TV โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ คุกกี้จะทำให้บุคคลที่วางคุกกี้ลงในอุปกรณ์ของคุณสามารถจดจำคุณได้ผ่านเว็บไซต์ บริการ อุปกรณ์ต่างๆ และ/หรือการเข้าชม คุกกี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์มากมายที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น

 • คุกกี้จะสามารถจดจำข้อมูลยืนยันสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ของคุณได้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเหล่านั้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าใช้บริการ
 • คุกกี้จะช่วยให้เราและบุคคลภายนอกเข้าใจได้ว่าส่วนใดในบริการของเราที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพราะคุกกี้ช่วยให้เราเห็นว่าหน้าใดและคุณลักษณะใดที่ผู้เยี่ยมชมกำลังเข้าชมและใช้เวลาในหน้านั้นๆ นานเท่าใด การศึกษาข้อมูลลักษณะนี้จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบริการให้ดียิ่งขึ้นและให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้ที่ดียิ่งขึ้น
 • คุกกี้จะช่วยให้เราและบุคคลภายนอกเข้าใจได้ว่าโฆษณาใดที่คุณได้ดูแล้ว เพื่อที่คุณจะได้ไม่รับโฆษณาเดิมในแต่ละครั้งที่คุณเข้าถึงบริการ
 • คุกกี้จะช่วยเราและบุคคลภายนอกในการจัดให้คุณได้รับเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของเรา รวมทั้งเว็บไซต์และโปรแกรมอื่นๆ

เมื่อคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการเข้าถึงบริการ คุณจะสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้เพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ เบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์จะแตกต่างกันไป ดังนั้น โปรดตรวจสอบเมนู “วิธีใช้” ของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการเลือกกำหนดค่าคุกกี้ของคุณ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณอาจมีการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับคุกกี้

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบริการบางอย่างอาจได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานโดยการใช้คุกกี้ และการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถของคุณในการใช้บริการดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าว 
พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง

เรา พร้อมทั้งบุคคลภายนอกบางราย อาจใช้ในเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ ของพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง เช่น Local Shared Object (หรือเรียกในอีกชื่อว่า “แฟลชคุกกี้ (Flash Cookies)”) และพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องของ HTML5 โดยเกี่ยวข้องกับบริการของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้จะคล้ายคลึงกับคุกกี้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในลักษณะที่ว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างก็มีการจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ และสามารถนำไปใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมและการเลือกกำหนดค่าของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเหล่านี้อาจใช้อุปกรณ์ของคุณในส่วนต่างๆ ที่แตกต่างไปจากคุกกี้มาตรฐาน และดังนั้น คุณอาจไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีเหล่านั้นโดยใช้เครื่องมือและการตั้งค่าของเบราว์เซอร์มาตรฐานได้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปิดใช้งานหรือการลบข้อมูลที่มีอยู่ในแฟลชคุกกี้ โปรดคลิกที่ ที่นี่ .

บีคอน

เรา พร้อมทั้งบุคคลภายนอกบางราย ยังอาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบีคอน (หรือ “พิกเซล (Pixel)”) ที่สื่อสารข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยบีคอนนั้นอาจถูกฝังลงในเนื้อหาออนไลน์ วิดีโอ และอีเมล และทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถอ่านข้อมูลบางประเภทจากอุปกรณ์ของคุณได้ ทำให้รู้ว่าเมื่อใดที่คุณได้ดูเนื้อหาหรือข้อความในอีเมลนั้นๆ ระบุเวลาและวันที่ที่คุณได้ดูบีคอน และที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ เราและบุคคลภายนอกบางรายจะใช้บีคอนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การใช้บริการของเราและ (ร่วมกับคุกกี้) เพื่อให้บริการเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น

การที่คุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา เท่ากับว่าคุณยินยอมให้มีการจัดเก็บคุกกี้ เทคโนโลยีอื่นๆ เกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง บีคอน และข้อมูลอื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ และคุณยังยินยอมให้เราและบุคคลภายนอกที่ระบุไว้ข้างต้นเข้าถึงคุกกี้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง บีคอน และข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามใดๆ โดยเฉพาะ โปรดติดต่อเราที่

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 
195 อาคารเอ็มไพร์ททาวเวอร์ ชั้น 33-35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

อีเมล: ผ่านทางหัวข้อ “ติดต่อเรา” ของ http://help.content.samsung.com

AdHub

SmartTV

[ถ้อยคำสำคัญที่มีไฮเปอร์ลิงก์]

[จัดให้มีเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการและให้ข้อแนะนำ]: เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อจัดให้คุณได้รับเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ และให้ข้อแนะนำซึ่งในบางส่วนได้ยึดตามกิจกรรมที่ผ่านมาของคุณที่เกิดขึ้นในบริการของเรา ตัวอย่างเช่น Samsung Hub จะให้ข้อแนะนำกับคุณเกี่ยวกับวิดีโอ เพลง แอปพลิเคชัน และเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่เราคิดว่าจะอยู่ในความสนใจของคุณ SmartTV ของคุณจะให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาบนวิดีโอที่คุณอาจชื่นชอบ โปรดไปที่ [settings menu on your device or service] เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่คุณอาจมี ซึ่งได้จัดไว้ให้กับคุณโดยเกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้

[ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นใหม่]:เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อเรียนรู้ว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอให้อย่างไร เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นใหม่ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ของเรา และการเลือกเนื้อหาของ Samsung และบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอุปกรณ์และบริการของเรา

[บริษัทในเครือ]: คำว่า 'บริษัทในเครือ' จะหมายถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยการมีกรรมสิทธิ์หรือการควบคุมร่วมกัน บริษัทในเครือของเราจะรวมถึงบริษัทที่มีคำว่า Samsung Electronics อยู่ในชื่อ เช่น Samsung Electronics (UK) Limited บริษัทในเครือยังอาจรวมไปถึงบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยการมีกรรมสิทธิ์หรือการควบคุมร่วมกัน เช่น Samsung Information Systems America