ข้อมูล การรับประกัน

 1. 1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการ, ค่าพาหนะ และค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ (ยกเว้นเครื่องดูดฝุ่น)
 2. 2. เฉพาะคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น มอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาบนและเครื่องซักผ้าถังคู่ แมกนีตรอนเตาอบไมโครเวฟ รับประกัน 5 ปี, ดีดีมอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาหน้า รับประกัน 10 ปี; อย่างไรก็ตามหลังจากหมดระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปีแรก ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าน้ำยา ค่าอุปกรณ์ ค่าซ่อมและค่าพาหนะ ซึ่งต้องใช้ในการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ ดีดมอเตอร์ หรือแมกนีตรอน
 3. 3. เครื่องดูดฝุ่นรับประกัน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
 4. 4. ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ยาง พลาสติก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และรีโมท ที่เกิดความเสียหายหลังการใช้งาน์
 5. 5. ไม่รับประกันการแตก, หัก, ร้าวของชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยแก้วหรือพลาสติก เช่น ชั้นวางของ, ปุ่มปรับอุณหภูมิในตู้เย็น ส่วนตัวกรองน้ำของตู้เย็น Side by Side ลูกค้าเป้นผู้ชำระค่าบริการ ค่าพาหนะ และค่าตัวกรองน้ำ ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนตัวกรองน้ำ
 6. 6. ไม่รับประกันเครื่องซักผ้าที่เสีย เนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอมในตัวเครื่อง การทำความสะอาด และล้างถังซัก, ตัวกรองน้ำเข้า, ถุงกรองสิ่งสกปรกของเครื่องซักผ้า
 7. 7. ไม่รับประกันเครื่องซักผ้า, เตาอบไมโครเวฟ และเครื่องดูดฝุ่น ซึ่งใช้งานในเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม และใช้ผิดคุณสมบัติ
 1. 1. ระยะเวลารับประกัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการ, พาหนะ และค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
 2. 2. การรับประกันนี้ไม่นับรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท, ชิ้นส่วนที่แตกหักหลังการใช้งาน ได้แก่ โครง / กรอบเครื่อง, สวิทซ์, ลูกบิด, เบรคเกอร์, สายไฟ และอุปกรณ์ที่เป้นแก้ว ยาง พลาสติก
 3. 3. ไม่รับประกันแผ่นกรองทุกประเภทของเครื่องดูดควันหลังการใช้งาน
 1. 1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักบานการวื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
 2. 2. อุปกรณ์ที่ไม่รับประกัน ได้แก่ 1) หน้าจอพลาสติก 2) โครงภายนอก 3) เสาอากาศ 4) สายเคเบิล 5) ชิ้นส่วนพลาสติกและหน้ากาก 6) รีโมทคอนโทรล 7) ส่วนประกอบภายนอก เช่น ปลั๊ก เต้าเสียบ ปุ่มควบคุม หรือ อะแด๊พเตอร์ 8) เมมโมรี่สติ๊ก และการ์ดหน่วย ความจำต่างๆเป็นต้น
 3. 3. หลอดภาพทีวีสี รับประกัน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ปีที่ 1 รับประกัน ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ ปีที่ 2 และปีที่ 3 รับประกันเฉพาะหลอดภาพ อย่างไรก็ตาม ค่าอุปกรณ์ ค่าซ่อม และค่าพาหนะ ซึ่งต้องใช้ในการเปลี่ยนหลอดภาพ ลูกค้าต้องชำระหลังจากหมดระยะเวลารับประกันสินค้า 1ปีแรก
 4. 4. หลอดภาพโปรเจคชั่นทีวี จอภาพแอลซีดีโปรเจคชั่นทีวี ดีแอลพีทีวี จอภาพแอลซีดีทีวี รับประกัน 1 ปี ทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่
 5. 5. หัวอ่านแผ่นของเครื่องเล่นดีวีดี ชุดโฮมเธียเตอร์ รับประกัน 1 ปี
 6. 6. กรณีของจอไหม้จากการเปิดภาพเดิมติดต่อกันจะไม่รับประกันจอภาพ์
 7. 7. แบตเตอรี่ของเครื่องเล่น MP3 รับประกัน 1 ปีเท่ากับตัวเครื่อง ส่วนอุปกรณ์ในกล่องที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง รับประกัน 6 เดือน ได้แก่ อะแด๊ฟเตอร์, ชุดหูฟัง, สาย USB
 1. 1. จอมอนิเตอร์รับประกัน 3 ปี ส่วนกรอบรูปดิจิตอบรับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ โดยแสดงหลักฐานการซื้อ
 2. 2. โปรเจคเตอร์สำหรับซีรีส์ D/L/M/F รับประกัน 3 ปี ยกเว้น ซีรีส์ A/P/U รับประกัน 2 ปี
 3. 3. รับประกันหลอดไฟโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องรับประกัน 1ม000 ชั่วโมงหรือ 6 เดือนแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 4. 4. ไม่รับประกันอุปกรณ์ภายนอก ได้แก่ 1) อะแด๊พเตอร์ 2) สายเคเบิล 3) รีโมท 4) เต้าเสียบ 5) ปุ่มกดควบคุม 6) กรอบพลาสติกด้านหน้า,หลัง 7) ฐานรองจอี
 5. 5. ไม่รับประกันความเสียหายอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ี
 1. 1. สินค้าประเภทพรินเตอร์ขาวดำ, พรินเตอร์สีและพรินเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับงานพรินเตอร์เป็นหลัก มีระยะเวลารับประกัน 3 ปี ทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่ ส่วนสินค้าประเภทแฟ๊กซ์ และพรินเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น สำหรับงานถ่ายเอกสารเป้นหลักมีระยะเวลารับประกัน 1 ปี ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
 2. 2. ตลับหมึกพิมพ์ มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี ทั้งแบบที่แถมมาพร้อมตัวเครื่อง และแบบที่ซื้อเฉพาะตลับหมึกพิมพ์ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยต้องแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อขอเปลี่ยนตลับใหม่
 3. 3. มีการับประกันชิ้นส่วนที่ต้องมีการบำรุงรักษาและอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดลำเลียงผงหมึก, อุปกรณ์สร้างภาพ, กล่องบรรจุผงหมึกส่วนเกิน, ชุดทำความร้อน, ชุดดึงกระดาษ, การ์ดเน็ตเวิร์ค, แผงหน่วยความจำ รับประกันตลอดอายุการใช้งานตามคุณสมบัติ แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลารับประกันของตัวเครื่อง นับจากวันที่ซื้อโดยต้องแสดงหลักฐานการซื้อ เช่น ในกรณีที่เครื่องมีระยะเวลารับประกันเหลืออยู่ 3 เดือน ให้ถือว่ายังรับประกันแค่ 3 เดือน ถึงแม้ว่าชื้นส่วนนั้นยังไม่หมดอายุการใช้งานก็ตาม
 1. 1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
 2. 2. รับประกันอุปกรณ์เสริมในกล่องที่มาพร้อมกับตัวเครื่องโทรศัพท์ ได้แก่ แบตเตอรี่, ตัวชาร์จไฟ, อะแด๊ฟเตอร์, ชุดหูฟัง และการ์ดหน่วยความจำ รับประกัน 6 เดือน ยกเว้นตัวบลูทูชที่มาพร้อมกับตัวเครื่องโทรศัพท์หรือซื้อแยกต่างหาก รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโดยต้องแสดงหลักฐานการซื้อของตัวเครื่องโทรศัพท์ หรือตัวบลูทูช (ที่ซื้อแยกต่างหาก)ี
 3. 3. รับประกันอุปกรณ์เสริมที่ซื้อแยกจากตัวเครื่องโทรศัพท์ ได้แก่ แบตเตอรี่, ตัวชาร์จไฟ, อะแด๊ฟเตอร์, ชุดหูฟัง, ที่ชาร์จไฟในรถ, แท่นชาร์จไฟ และ อะแด๊ฟเตอร์ของบลูทูช รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์เสริมและจำเป็นต้องมีหลักฐานการซื้อมาแสดงเท่านั้น
 4. 4. ไม่รับประกันอุปกรณ์นอกเหนือจากข้อที่ 2) และ 3) รวมถึงชิ้นส่วนประกอบภายนอก, กรอบเครื่อง, ปุ่มกด, สาย USB, คู่มือ, แผ่น CD และอื่นๆ
 5. 5. ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากการส่งข้อความ, การโหลดภาพและเสียง, เสียหายจากเหงื่อ, การทำความสะอาดเครื่อง และการใช้งานผิดประเภท
 1. 1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
 2. 2. รับประกัน 6 เดือน เฉพาะอุปกรณ์ในกล่องที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ได้แก่ แบตเตอรี่, แท่นชาร์จไฟ, อะแด๊ฟเตอร์, ตัวประจุไฟแบบเคลื่อนที่, สายหูฟัง และเมมมอรี่การ์ดี
 3. 3. ไม่รับประกันการเสีย, ชำรุดของอุปกรณ์สำเร็จรูป และอุปกรณ์ภายนอกได้แก่ ปุ่มกด, สวิทซ์, เลนส์, กระจก, หน้ากาก, สายต่อพ่วง, อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอื่นๆรวมๆถึงการทำความสะอาดใดๆ
 4. 4. ในกรณีการรับประกันต่างประเทศสำหรับกล้องถ่ายวีดีโอ รับประกัน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อและใบรับประกันต่างประเทศที่ระบุชื่อประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับประกัน
 1. 1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อหรือบัตรรับประกันต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
 2. 2. รับประกัน 1 ปีสำหรับแบตเตอรี่ ฮาร์ดดิสท์ และอะแด๊ฟเตอร์ ที่ผลิตมาพร้อมกับตัวเครื่องและแนบมาในกล่อง์
 3. 3. สินค้ามีการรับประกันในต่างประเทศ โดยรับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ โดยต้องแสดงหลักฐานบัตรรับประกันต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการในประเทศนั้น
 4. 4. ไม่รับประกันการเสียของเครื่องที่เกิดจากไวรัส, การลงซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน, การตั้งหรือเข้ารหัสใหม่ของเครื่อง, การแตกของจอภาพ LCD, การเกิดไฟฟ้ากระชาก, ไฟฟ้าตกหรือเกิน และดูประกอบกับเงื่อนไขการรับประกันทั่วไปเพิ่ม
 5. 5. ไม่รับประกันอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนบางอย่าง เช่น สายเคเบิล, กรอบ, โครงเครื่อง, ยาง, พลาสติก, แก้ว, กระจก ซึ่งเสียหายหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และรวมถึงการนำเครื่องไปต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกจนเกิดความเสียหาย์ี
 6. 6. ก่อนนำเครื่องเข้าไปรับบริการที่ศูนย์บริการทุกครั้ง ควรจะทำการเก็บสำรองข้อมูลไว้ และศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากอาร์ดดิสก์เสียหรือหลังจากการซ่อม

เงื่อนไขการให้บริการทั่วไป

 1. 1. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของซัมซุงจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 2. 2. ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
 3. 3. ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น เช่น โทรทัศน์สีตั้งแต่ 25 นิ้วขึ้นไป เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆโดยดูรายละเอียดจากคู่มือการรับประกันสินค้าแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์
 4. 4. เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้า พื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย หรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
 5. 5. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นๆไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
 6. 6. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 2. 2. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใสผลิตภัณฑ์, เหงื่อซึมเข้าเครื่อง หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
 3. 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิท หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมงกัดแทะ
 4. 4. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. 5. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 6. 6. ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช้พนักงานจากทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
 7. 7. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

ประเภทของสินค้าที่ให้บริการลูกค้าที่บ้าน

 1. 1. เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศระบบ DVM เตาอบไฟฟ้าแบบฝัง เตาไฟฟ้าแบบฝัง และเครื่องดูดควัน
 2. 2. พลาสมาทีวี พลาสมามอนิเตอร์ โปรเจคชั่นทีวี และดีแอลพีทีวีทุกรุ่น
 3. 3. แอลซีดีทีวี สลิมฟิททีวี และทีวีสี ตั้งแต่ขนาด 25 นิ้วขึ้นไป
 4. 4. เลเซอร์พรินเตอร์สีทุกรุ่น และเลเซอร์พรินเตอร์ขาวดำ ความเร็วมากกว่า 28 แผ่น/นาที/กระดาษ A4 หรือ พรินเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น ความเร็วมากกว่า 20 แผ่น/นาที/กระดาษ A4 (ยกเว้นเฉพาะรุ่นที่อยู่ในตระกูลของ SCX-4521F และ SCX-4720F) และ MFP สำหรับงานถ่ายเอกสาร
 5. 5. โปรเจคเตอร์