ชีวิตที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

ภาพถ่ายทางอากาศของเมือง พร้อมเครื่องหมายตามจุดต่างๆ แสดงความสะดวกสบายของชีวิตที่เชื่อมต่อด้วย IOT

The wait is over
Rose Pink is here

Art when it’s off, TV when it's on.

The Frame, designed for your space.

Art when it’s off, TV when it's on.

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

เครื่องใช้ไฟฟ้า

Switching to a phone designed for you. Smart.

smart switch