ชีวิตที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

ภาพถ่ายทางอากาศของเมือง พร้อมเครื่องหมายตามจุดต่างๆ แสดงความสะดวกสบายของชีวิตที่เชื่อมต่อด้วย IOT

The wait is over
Rose Pink is here

Art when it’s off, TV when it's on.

The Frame, designed for your space.

Art when it’s off, TV when it's on.

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

เครื่องใช้ไฟฟ้า

มากกว่าการสอน
แต่เราสร้างแรงบันดาลใจ

ภาพของการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนด้วยการนำเอาเทคโนโลยีไปสู่ห้องเรียน

Galaxy UNPACKED

Watch the live stream here
on 02. 25. 2018 23:59 (Thailand)

Galaxy UNPACKED - The Camera. Reimagined.