Některé funkce televizoru Samsung Smart TV nemusí být k dispozici bez výslovného souhlasu se shromažďováním a používáním osobních údajů.