Arbejds- og menneskerettigheder

Arbejds- og menneskerettigheder

Vi bestræber os på
at opretholde de
højeste standarder

Vi bestræber os på at opretholde de højeste standarder

Vi respekterer friheden og de fundamentale rettigheder, som ethvert menneske har ret til

Vi sikrer lige muligheder for alle vores medarbejdere og ansøgere, og vi tolererer ikke diskrimination i nogen form. Vi respekterer også forsamlingsfrihed for alle vores medarbejdere. Ydermere stræber vi efter at indlejre og integrere respekt for menneskerettigheder i vores virksomhed for at beskytte og promovere vores medarbejderes og menneskers rettigheder i vores forsyningskæde.

Vores ramme for arbejds- og menneskerettigheder

Vi støtter kraftigt FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGP), og vi har etableret og indlejret vores egen ramme for menneskerettigheder for at identificere, forebygge, afbøde og redegøre for enhver negativ indvirkning på menneskerettighederne i vores forretningsaktiviteter.

Vi bestræber os også på at sikre, at vores first-tier-leverandører påtager sig det samme niveau af omhyggelighed i forhold til risici for menneskerettighederne i deres aktiviteter, som vi gør i vores forretning. Ydermere forpligter vi dem til at få deres leverandører eller underleverandører til Samsung til at anvende det samme niveau af arbejdsmiljøpolitikker som vores.

Et diagram over de seks rettigheder og principper vises i en ring af ottekantede former: Politikker, due diligence, adgang til afhjælpning, gennemsigtighed og rapportering, engagement i interessenter og styring. Et diagram over de seks rettigheder og principper vises i en ring af ottekantede former: Politikker, due diligence, adgang til afhjælpning, gennemsigtighed og rapportering, engagement i interessenter og styring.

Styring

Vores Global Labor Issues (GLI) Committee administrerer indvirkningerne og risiciene for arbejds- og menneskerettigheder. GLI Committee, der mødes hver anden uge for at diskutere emner vedrørende arbejds- og menneskerettigheder, består af topledere og almindelige medarbejdere fra seks funktioner (Human Resources Team, Legal Office, Partner Collaboration Center, Corporate Sustainability Center, Global EHS Center, Investor Relations Team). Alle vigtige forhold eskaleres til Sustainability Council, som består af centrale topledere, og rapporteres derefter til topledelsen.

Et illustrativt billede af rammen i pyramideform. Bestyrelse, Governance Committee, Sustainability Council, GLI (Global Labor Issues) Committee er placeret fra top til bund. Et illustrativt billede af rammen i pyramideform. Bestyrelse, Governance Committee, Sustainability Council, GLI (Global Labor Issues) Committee er placeret fra top til bund.

Politikker

Vi har etableret en solid række af arbejds- og menneskeretspolitikker baseret på Verdenserklæringen om menneskerettigheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGP); Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD’s) Retningslinjer for multinationale selskaber; FN’s Børnekonvention (UNCRC); Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) Deklaration om fundamentale principper og rettigheder på arbejdet. Vi overholder adfærdskodekset for Responsible Business Alliance (RBA) samt love og bestemmelser i de lande, hvor vi driver vores forretning.

Et nærbillede af en mands hænder, der skriver på en bærbar computer med et illustrativt billede af et dokument med en tjekliste projekteret foran computerskærmen. Et nærbillede af en mands hænder, der skriver på en bærbar computer med et illustrativt billede af et dokument med en tjekliste projekteret foran computerskærmen.

Global adfærdskodeks og retningslinjer

Alle medarbejdere er forpligtede til at overholde “Global adfærdskodeks” og “Retningslinjer for forretningsadfærd”, der er en del af vores bestræbelser på at være mere ansvarlige i vores forretningsaktiviteter.

 • Global adfærdskodeks
  284 KB
 • Retningslinjer for forretningsadfærd
  110 KB

Arbejdspolitikker

Vi udvikler og implementerer en række politikker, der er dedikeret til at beskytte udsatte grupper.

 • Politik for forbud mod børnearbejde
  379 KB
 • Politik for vandrearbejdere
  658 KB
 • Politik om studerende arbejdstagere i Kina
  185 KB
 • Retningslinjer for lærepladsansættelse i Indien
  179 KB
 • Retningslinjer til forhindring af chikane
  168 KB

Vi har givet vores medarbejdere skræddersyede undervisningsprogrammer til hver arbejdsplads med det formål at overholder menneskerettighedspolitikker og skabe opmærksomhed omkring respekt for menneskerettigheder. I samarbejde med FN-agenturer såvel som med organisationer, der har specialiseret sig i forretninger og uddannelse i menneskerettigheder, bestræber vi os på at øge vores medarbejderes kapaciteter i håndteringen af arbejds- og menneskerettighedsemner ved at tilbyde undervisning, der er tilpasset deres jobfunktioner. Efter at have udviklet undervisnongsmateriale, der er skræddersyet til alle medarbejderes jobområder i samarbejde med BSR, lancerede vi vores omfattende arbejds- og menneskerettighedsundervisningsprogram i 2020. Vi fortsætter med at levere skræddersyet undervisning til ethvert relevant emne.

Due diligence

Vi opererer med et system, der er udstyret med både interne og eksterne protokoller for at identificere og monitorere risici for menneskerettigheder på vores arbejdspladser og i vores forsyningskæde.

En mand med en neon sikkerhedsvest og en kvinde iklædt forretningstøj står ved siden af nogle hylder i et stort lagerhus og henviser til en liste på en udklipsholder. En mand med en neon sikkerhedsvest og en kvinde iklædt forretningstøj står ved siden af nogle hylder i et stort lagerhus og henviser til en liste på en udklipsholder.

Vores arbejdspladser

Vi evaluerer niveauet af overholdelse af arbejds- og menneskerettigheder og monitorerer aktiviteter til forbedring af anvendelsen af tre forskellige protokoller: RBA on-site revision, Samsung Electronics Internal Risk Assessment, Human Rights Impact Assessment (HRIA).

Et nærbillede af en persons hænder iført handsker placerer Galaxy S21-smartphones i sorte emballagebokse på en grøn overflade. Et nærbillede af en persons hænder iført handsker placerer Galaxy S21-smartphones i sorte emballagebokse på en grøn overflade.

Responsible Business Alliance on-site revision

Som medlem af Responsible Business Alliance (RBA) anvender vi RBA’s adfærdskodeks på i ledelsen af vores arbejdspladser. Vi vælger seks eller syv arbejdspladser, baseret på resultaterne af RBA SAQ (spørgeskema vedr. egenvurdering), og anvender RBA on-site revisionsprotokollen for at identificere risici for arbejdsmiljøet på disse arbejdspladser. Ifølge protokollen udfører en tredjeparts revisionsvirksomhed, der er godkendt af RBA, revisioner i forhold til arbejde, sundhed og sikkerhed, miljø, etik og ledelsessystemer. Hvis der opdages nogen forhold, der skal rettes op på, skal arbejdspladserne indsende og implementere en handlingsplan.

Samsung Electronics interne
risikostyring

 • 01. Vælg vurderingsmål

  Udvælg seks eller syv arbejdspladser hvert år, som er blevet pålagt at øge kapaciteter og foretage overordnede
  baseret på
  monitoreringssystemets vurderingsresultater.

  Vores monitoreringssystem
  på arbejdspladser

  Det støtter håndhævelsen af
  standarder for arbejds- og menneskerettigheder
  samt overholdelsesstyring, såvel som
  monitoreringssystemet for at
  vurdere
  vores arbejdsmiljø, arbejdspladskultur, repræsentative enheder og styring af leverandører etc.

 • 02. Opsætning af revisionsteam

  Nedsættelse af en ekspertgruppe bestående af kvalificerede medarbejdere, herunder certificerede RBA-revisorer.

 • 03. Egenvurdering

  Egenvurdering på arbejdspladser baseret på tjeklisten for inspektion

 • 04. On-site revision

  Udførelse af en on-site revision baseret på Samsung Electronics’ standarder

 • 05. Opfølgning for ledelse

  Deling af resultaterne af inspektionen med ledelsesteamet på de respektive arbejdspladser

  Indenfor en uge efter fuldførelsen af inspektionen skal der etableres forbedringsplaner og -tiltag for at
  forhindre gentagelser

  Implementering af forbedrende opgaver
  ved at etablere en arbejdsgruppe, der
  består af eksperter i HR og miljøsikkerhed

  Monitorering af fremgangen af de forbedrende opgaver månedligt via arbejdspladsens monitoreringssystem

Human Rights Impact Assessment (HRIA)

Vi vurderer indvirkninger på menneskerettigheder for at identificere aktuelle og potentielle risici for negative forhold, som vi kan have forårsaget, er forbundne eller har bidraget til. Vores første vurdering af indvirkning på menneskerettigheder blev udført i Vietnam i 2018. På det tidspunkt samarbejdede vi med BSR (Business for Social Responsibility), en non-profit organisation, der er specialiseret i forretnings- og menneskerettigheder, for at fasthold et objektivt synspunkt i processen.

Vi stræber mod at adressere de problemer, der identificeres under Due Diligence, med støttende, afhjælpende og forebyggende tiltag, herunder udvikling og revidering af politikker, udbyde kapacitetopbyggende programmer og forbedre arbejdsprocesser på tværs af vores operationer.

Forsyningskæde

Vi tilpasser vores adfærdskodeks for leverandører med RBA’s adfærdskodeks og dele opdateringer med vores leverandører. Vi leverer også en vejledning for at hjælpe dem med at overholde adfærdskodekset og implementere overholdelsesstyring i deres operationer. Vi overvåger jævnligt alle vores leverandører i overensstemmelse med RBA's verifikationsstandarder for at sikre, at de identificerer problemer og foretager nødvendige forbedringer. Vores first-tier-leverandører er også pålagt at opfordre deres leverandører eller underleverandører til Samsung til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø.

Et nærbillede af en mand iført sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller og tykke handsker. Han er udenfor og holde et lille stykke råmetalmateriale foran sit ansigt og mod kameraet. Et nærbillede af en mand iført sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller og tykke handsker. Han er udenfor og holde et lille stykke råmetalmateriale foran sit ansigt og mod kameraet.

Adgang til afhjælpning

Vores klageløsningsprocedure er baseret på “Effektivitetskriterier for ikke-retslige klagemekanismer” angivet i 31. klausul i FN's Retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Enhver kan indsende en formel klage og må ikke blive diskrimineret eller opleve gengældelse for at indsende en klage. Vi bestræber os på at sikre, at proceduren er gennemsigtig og at rettighederne for de involverede respekteres på alle trin i proceduren. Vi garanterer også anonymitet for enhver, der indsender en klage.

Et nærbillede af 3-4 personers hænder lagt sammen med håndfladerne ovenpå hinanden i en kærlig gruppegestus. Et nærbillede af 3-4 personers hænder lagt sammen med håndfladerne ovenpå hinanden i en kærlig gruppegestus.

Rapporteringskanaler for klager

Vi opererer med forskellige rapporteringskanaler, hvor der tages hensyn til arbejdspladsens karakteristika og lokale situationer.

01. Online

Virksomhedens intranet

02. Offline

Forslagsbokse placeret på områder uden videoovervågning

03. Hotline

Telefonopkald eller e-mail

04. Committee

Works council, medarbejderudvalg

05. Mobil

Formular på virksomhedens intranet

06. SNS

Virksomhedens kommunikationskanal

※ Kanaler for eksterne interessenter : https://sec-audit.com | civilsociety@samsung.com

※ Kanaler for eksterne interessenter :
    https://sec-audit.com
    civilsociety@samsung.com

Procedure for løsning af klage

 • 01

  Klagerapport

  Underretning om
  modtagelse
  indenfor 24
  timer

  Medarbejdere og eksterne
  interessenter
  rapporterer
  alle klager
  relateret
  til virksomheden

  Der udpeges en
  sagsleder

 • 02

  Bekræftelse
  og gennemgang
  af klage

  Indenfor 5 dage
  efter modtagelse

  Bekræft detaljer og
  fakta
  om den rapporterede
  klage

  Lyt til klageren
  om
  ønskede
  tiltag

  Gennemgå afhjælpende
  tiltag i
  forhold til
  bekræftede
  detaljer

 • 03

  Underretning
  om resultater

  Indenfor 7 dage
  efter modtagelse

  Levér resultaterne på
  gennemgang
  og indhent
  feedback fra
  klager

 • 04

  Klageløsning

  Variere efter sag

  Klagen løses gennem tiltag
  såsom træning,
  disciplinære
  tiltag
  mod den anklagede,
  fremskaffelse af brugbare
  oplysninger og
  støtte
  og forbedret
  infrastruktur,
  relaterede
  politikke
  og procedurer

※ Hvis hvert trin ikke behandles indenfor den angivne
tidsramme på grund af rimelige årsager, vil klageren
blive underrettet om den specifikke årsag

Gennemsigtighed og rapportering

Vi rapporterer detaljeret om, hvordan vi respekterer arbejds- og menneskerettigheder på tværs af vores forretningsaktiviteter i vores Bæredygtighedrapport, baseret på blandt andet GRI-standard.

Ydermere rapporterer vi vores årlige erklæring til Modern Slavery Registry under UK Modern Slavery Act.
Vi er en af de udvalgte virksomheder under to af de mest indflydelsesrige branchebenchmarks: Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) og Know the Chain (KTC). Mens CHRB fokuserer på at sammenligne og vurdere virksomheden i forhold til arbejds- og menneskerettigheder, holder KTC nøje øje med tvungen arbejdskraft.

Et billede i fugleperspektiv af en bærbar computer, en kop kaffe og en indbundet kopi af Samsung Electronics Modern Slavery Act Statement liggende på bordet. Et billede i fugleperspektiv af en bærbar computer, en kop kaffe og en indbundet kopi af Samsung Electronics Modern Slavery Act Statement liggende på bordet.

Engagement i interessenter

Vi engagerer os i globale interessenter for at fremme en kultur af respekt for menneskerettigheder, ikke kun i vores virksomhed, men også i vores branche. Under udvikling af politikker og undervisningsprogrammer samarbejder vi med organisationer og agenturer, der er specialiserede i menneskerettigheder og deltager i adskillige multilaterale initiativer.

Siden 2018 har vi været vært for forummer for flere interessenter i Vietnam hvert år. I 2020 afholdt vi det tredje forum i samarbejde med VCCI (Vietnam Chamber og Commerce and Industry) og VGCL (Vietnam General Federation of Labor) og havde en diskussion under temaet “Covid-19 Crisis Management and Countermeasures, Human Resources Management and Technology Change after Covid-19 Pandemic”. Forummet bød velkommen til mere end 200 interessenter, herunder eksperter og gæster fra NGO’er, medier og den akademiske verden.

Et billede af President of Samsung Vietnam, der holder tale ved Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum: “Managing Crisis in a Socially Responsible Manner: Experience Sharing from Coping with Covid-19 Pandemic" i Hanoi, Vietnam. Et billede af President of Samsung Vietnam, der holder tale ved Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum: “Managing Crisis in a Socially Responsible Manner: Experience Sharing from Coping with Covid-19 Pandemic" i Hanoi, Vietnam.

I samarbejde med International Organization of Migration (IOM) har vi været vært for adskillige workshops om moderne slaveri og etisk rekruttering, hvor vores medarbejdere, leverandører og forretningspartnere deltager fra arbejdspladser i Ungarn, Slovakiet og Malaysia. Disse workshops har fungeret som en fantastisk mulighed for at skabe opmærksomhed omkring beskyttelsen af migrantarbejderes menneskerettigheder og for at dele vigtigheden af at udrydde tvangsarbejde.

Sammen med det tyske udviklingsagentur (GIZ) og partnere som BMW Group og BASF har vi lanceret “Cobalt for Development (C4D)”, et pilotprojekt i en koboltmine i den Demokratiske Republik Congo. Som en del af dette projekt udfører vi forskellige aktiviteter for at hjælpe med at skabe ægte fremgang for lokalsamfundet, såsom at levere undervisning i arbejdssikkerhed for lokale minearbejdere og bygge nye skoler for de lokale børn.