Bæredygtig forsyningskæde

Bæredygtig forsyningskæde

Vi sørger for, at vores
materialer indkøbes
bæredygtigt og ansvarligt

Vi sørger for, at vores
materialer indkøbes
bæredygtigt og ansvarligt

Vi støtter vores leverandører i at blive mere konkurrencedygtige for at etablere et solidt
erhvervsøkosystem og en bæredygtig forsyningskæde

Vi støtter vores leverandører i at blive mere konkurrencedygtige for at etablere et solidt erhvervsøkosystem og en bæredygtig forsyningskæde

I samarbejde med vores leverandører over hele verden arbejder vi kontinuerligt mod et bæredygtigt forretningsøkosystem baseret på en filosofi om fairness, åbenhed og velstand til alle.
Vi støtter vores leverandører i at operere i overensstemmelse med globale love og standarder for at opfylde deres miljømæssige og sociale ansvar. Vi driver også et risikostyringssystem
for at minimere overtrædelser af menneskerettigheder og miljømæssig indvirkning i mineprocesser i højrisikoområder.

Ledelsesstrategi for forsyningskæde

Økonomisk

Vi sikrer en altomfattende konkurrencemæssig fordel i omkostninger, levering, kvalitet, teknologi og HR for at maksimere synergi, hastighed og effektivitet for vores leverandører og skabe et erhvervsmæssigt økosystem, der understøtter bæredygtig vækst.

Et ikon af et søjlediagram med en pil over for at illustrere økonomisk vækst. Et ikon af et søjlediagram med en pil over for at illustrere økonomisk vækst.

Socialt

Vi anmoder om, at internationale standarder og bestemmelse overholdes i områderne for styring af menneskerettigheder, arbejdsmiljø, etik og problemer med konfliktmineraler med et formål om at opbygge et åbent og gennemsigtigt ansvarsstyresystem, der engagerer interessenter langs forsyningskæden.

Et ikon af en globus for at illustrere social ledelse. Et ikon af en globus for at illustrere social ledelse.

Miljømæssigt

Vi arbejder udelukkende med certificerede Eco-Partner-leverandører, så vi kan vurdere og styre den miljømæssige indvirkning, der kan ske i deres processer for komponenter, råmateriale og fremstilling.

Et ikon af et lille blad på en stængel for at illustrere miljøvenlig ledelse. Et ikon af et lille blad på en stængel for at illustrere miljøvenlig ledelse.
 • Leverandørdrift

 • Partnersamarbejde

 • Leverandørers
  arbejdsmiljø

 • Styring af
  konfliktmineraler

Leverandørdrift

Samsung Electronics bestræber sig på at opbygge strategiske partnerskaber med de bedst ydende leverandører baseret på gensidig tillid. Derfor har vi tilegnet os en rimelig og gennemsigtig proces i vores registreringssystem for leverandører for nye leverandørs, samtidig med at vi udfører årlige vurderinger for at støtte vores leverandører i at håndhæve deres konkurrencemæssige fordel og minimere relevante risici. Enhver virksomhed, der er villig til at bringe differentierede teknologiske kapaciteter til bordet og som ønsker at gøre forretninger med Samsung kan indsende deres nye forretningsforslag til vores Supplier Portal (www.secbuy) til enhver tid. Vores International Procurement Center (IPC) fungerer som indkøbshub, og IPC gør det muligt for os at identificere enestående leverandører i strategisk vigtige områder over hele verden.

En koreansk mand og en hvid mand iklædt jakkesæt står udenfor og giver hånd til hinanden. Den hvide mand holder en mappe i den anden hånd. En koreansk mand og en hvid mand iklædt jakkesæt står udenfor og giver hånd til hinanden. Den hvide mand holder en mappe i den anden hånd.

Registreringskrav for nye leverandører

 • Miljø og sikkerhed

  Anmodning om, at leverandører lever op til kriterierne i 22 artikler, der dækker fra arbejdsstikker, brandforhindrende udstyr, sundhed på arbejdspladsen, farlige stoffer og miljøanlæg. Ni obligatoriske overholdelsesemner: Brandforhindrende udstyr, fare og spild, kloak- og spildevandsanlæg, etc.

 • Arbejdsrettigheder

  Anmod leverandører om at opfylde kriterier i 20 artikler, herunder frivilligt arbejde, overholdelse af arbejdstidsbestemmelser og forbud mod diskrimination.
  Tre obligatoriske overholdelsesemner: Forbud mod børnearbejde, garanteret mindsteløn og forbud mod inhuman behandling.

 • Eco-Partner

  Udfør gennemgang af produktmiljøpolitik, uddannelse og træning for håndtering af farlige stoffer. Gennemførelse af forretninger udelukkende med certificerede Eco-Partner-leverandører.

 Annual supplier evaluation process and criteria


 • 01

  Egenvurdering
  året rundt

  Leverandører udfører
  egenvurdering baseret på
  de evalueringsemner, der
  relaterer sig til erhvervsmæssig
  konkurrencedygtighed og
  bæredygtighed.

 • 02

  Selvforbedring

  Leverandører skal selv
  identificere nødvendige
  forbedringer og
  udføre dem. Samsung
  monitorerer
  risici og tilbyder
  feedback

 • 03

  Evaluering

  Leverandører underrettes
  om deres endelige
  vurderingsresultater ved
  slutningen af hvert år

 • 04

  Post-
  styring

  Leverandører udvikler og
  implementerer ,
  forbedringsplaner
  og Samsung yder støtte

Evalueringsemner for erhvervsmæssig konkurrencedygtighed

 • Teknologi

  Ejerskab af
  teknologipatenter
  og R&D-investering

 • Kvalitet

  Fejlrater og
  certificering i kvalitetsstyringssystemer

 • Reaktionsevne

  Engagement i vores
  politikker og aktiviteter
  for innovation

 • Levering

  Rettidig levering og
  forsendelse

 • Omkostninger

  Øge rate i
  transaktionsværdi og
  konkurrencedygtighed i
  omkostninger

Evalueringsemner for bæredygtighed

 • EHS

  Sikkerhed på arbejdsplads
  og international
  certificering

 • Finans

  Kreditvurdering og
  låneratio

 • Lov
  (det sociale område)

  Arbejds- og menneskerettigheder
  på arbejdspladsen
  og anti-korruption

Vi støtter vores partnere i at udøve deres bedste

For at leve op til vores forretningsfilosofi om, at “vores konkurrencedygtighed hos Samsung Electronics kommer for vores leverandørers konkurrencedygtighed” skubber vi grænserne yderligere i vores win-win styringintiativer til at omfatte både indenlandske og udenlandske leverandører. Vi leverer en lang række programmer til at støtte finansiering, uddannelse og innovation for at sikre, at vores leverandører bliver konkurrencedygtige globalt.

 • KRW

  974

  milliarder

  Investering i
  Win-Win Cooperation
  Found

  Finansiering

  Værdiskabelse af 1 trillion KRW med
  kommercielle banker

 • 16,756

  personer

  Deltagere i
  leverandørtræning

  Opbygning af medarbejderkapacitet

  Vi tilbyder lederskab, jobekspertise, global og andre kurser ved
  at bruge vores træningsanlæg kun til leverandører

 • 375

  virksomheder

  Leverandører, der modtog
  Smart Factory-støtte

  Innovationsinitiativer

  Vi hjælper over 1.000 leverandører og små og
  mellemstore virksomheder
  uden forretningsforbindelse med
  Samsung over hele landet med ar forbedre deres produktionskapacitet

[2020-resultater af vores vigtigste partnersamarbejdsprogrammer]

* Vi støtter vores 1. og 2. tier-leverandører i at lade deres klager blive hørt gennem vores direkte telefonlinje (+82-80-200-3300), via e-mail (ssvoc@samsung.com), gennem et online whistle-blowing-system på Supplier Portal (www.secbuy), men on-site konsultation med leverandører og gennem forskellige udvekslingsmøder.

Vejledning og adfærdskodeks for leverandører

Vi tilpasser vores adfærdskodeks for leverandører med det fra RBA og deler opdateringer med vores leverandører. Vi leverer også en vejledning for at hjælpe dem med at overholde kodekset og udføre styring af overhodelse i praksis.

 • Adfærdskodeks for leverandører
  237 KB
 • Vejledning og adfærdskodeks for leverandører
  2.5 MB

vi sikrer en sikker arbejdsplads for alle

Vi overvåger jævnligt alle vores leverandører i overensstemmelse med RBA (Responsible Business Alliance)’s verifikationsstandarder for at identificere problemer og foretage nødvendige forbedringer. Selvom vi opfordrer vores first-tier-leverandører til at skabe en sikker arbejdsplads, udvides denne forpligtelse til sikkerhed på arbejdspladsen til også at gælde vores sekundære leverandører gennem vores first-tier-leverandører.

Egenvurdering

Årlig egenvurdering af alle top-tier-leverandører gennem en tjekliste baseret på 85 RBA-kriterier

On-site revisioner

On-site revisioner på højrisikoleverandører for
at identificere forbedringsopgaver.

Højrisikoleverandører : Høj indvirkning baseret
på forretningsvolumen eller afhængighed,
beliggende i et geopolitisk højrisikoområde,
lav grad af egenvurdering eller
engageret i beskyldninger

Udført af en uafhængig,
dedikeret revisionsgruppe, ledet af
RBA-certificerede revisorer

Kvadratrod af samlede antal interviewede
medarbejdere hos leverandører

Tredjepartsrevisioner

RBA-certificerede tredjepartsrevisionsfirmaer udvælger
tilfældigt leverandører og udfører
indledende revisioner baseret på
RBA-kriterier

Bekendtgør kun af et udvalg af
målene og deler ikke den specifikke
tidsplan for at sikre mere nøjagtige
revisioner siden 2015

Tager øjeblikkelig handling på opgaver,
der kan adresseres med det samme.
Resultater verificeres gennem Closure Audits

Vores leverandører

Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler

Samsung Electronics driver et mineralstyringssystem baseret på “OECD's due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)”, og administrerer smelteanlæg i forsyningskæden gennem leverandører, vi samarbejder med. Vi deler aktivt smelteanlægslisten med forskellige interessenter, herunder vores kunder. Ydermere opfordrer vi leverandører til at indgå partnerskaber med smelteanlæg, der er certificeret af RMAP (Responsible Minerals Assurance Process), og kræver, at ikke-certificerede smelteanlæg i vores forsyningskæde bliver certificeret af RMAP. Rapporten over ansvarlige mineraler omfatter smelteanlægsliste og andre oplysninger, udlægger Samsung Electronics’ bestræbelser på at minimere negativ social og miljømæssig indvirkning på minedrift, der er følsomme overfor overtrædelse af menneskerettigheder og miljømæssig ødelæggelse.

Samsung Electronics' due diligenceproces for mineraler baseret på due diligence-vejledning fra OECD

Et nærbillede af en persons hænder med tykke handsker, der holder en lille bunke gråfarvede råmineraler Et nærbillede af en persons hænder med tykke handsker, der holder en lille bunke gråfarvede råmineraler
 • Samsung Electronics' rapport om ansvarlige mineraler
  1.2 MB

Smelteanlæg- og raffinaderiliste

(Ved udgangen af december, 2020)

Certificering
fuldført
Certificering under
behandling
Total
Tantal
(Ta)
38 - 38
Tin
(Sn)
53 - 53
Tungsten
(W)
42 - 42
Guld
(Au)
107 - 107
※ Kobolt
(Co)
- - 27