Ihmis- ja työntekijöiden oikeudet

Ihmis- ja työntekijöiden oikeudet

Samsung pyrkii
toimimaan kaikkein
korkeimpien
standardien mukaisesti

Samsung pyrkii toimimaan kaikkein korkeimpien standardien mukaisesti

Kaksi naista ja yksi mies istuvat lepotuoleilla matalan pöydän ympärillä valoisassa toimistotilassa ja hymyilevät. Naiset kättelevät. Kaksi naista ja yksi mies istuvat lepotuoleilla matalan pöydän ympärillä valoisassa toimistotilassa ja hymyilevät. Naiset kättelevät.

Samsung kunnioittaa vapautta ja perusoikeuksia, joihin kaikki ihmiset ovat oikeutettuja

Samsung varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille ja työnhakijoille, eikä minkäänlaista syrjintää suvaita. Samsung myös kunnioittaa kaikkien työntekijöiden yhdistymisvapautta. Lisäksi Samsung pyrkii sisällyttämään ja integroimaan ihmisoikeuksien kunnioituksen liiketoimintaan, jotta työntekijöiden sekä toimitusketjun väen oikeuksia voidaan suojella ja edistää.

Työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia koskeva viitekehys

Samsung kokee YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet erittäin tärkeiksi ja on siksi laatinut sekä sisällyttänyt yhtiön oman viitekehyksen ihmisoikeuksille. Tämän tavoitteena on huomata, estää ja lieventää mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin yhtiön kaikessa liiketoiminnassa.

Yhtiö myös pyrkii varmistamaan, että ensimmäisen tason alihankkijat valvovat omassa toiminnassaan ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä yhtä tarkkaan kuin Samsungkin. Lisäksi Samsung velvoittaa alihankkijoita siihen, että nämä varmistavat omien alihankkijoidensa tai Samsungin alitavarantoimittajien soveltavan Samsungin tasoisia työskentely-ympäristön periaatteita.

Kaaviokuva kuudesta oikeudesta ja periaatteesta esitettynä kuusikulmaisessa renkaassa: käytännöt, yritystarkastus, oikeussuojakeinojen saatavuus, avoimuus ja raportointi, sidosryhmien sitoutuminen ja hallinto. Kaaviokuva kuudesta oikeudesta ja periaatteesta esitettynä kuusikulmaisessa renkaassa: käytännöt, yritystarkastus, oikeussuojakeinojen saatavuus, avoimuus ja raportointi, sidosryhmien sitoutuminen ja hallinto.

Hallintotapa

Samsungin maailmanlaajuinen työvoimakysymysten toimikunta hoitaa työntekijöiden oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä vaikutuksia ja riskejä. Joka toinen viikko työntekijöiden oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin liittyvistä asioista keskustelemaan kokoontuva Samsungin maailmanlaajuinen työvoimakysymysten toimikunta koostuu ylemmistä johtajista sekä työskentelytason henkilöstöstä kuudesta eri yksiköstä (henkilöstöhallinnon tiimi, lakiasiainosasto, kumppaniyhteistyökeskus, yrityksen kestävästä kehityksestä vastaava keskus, maailmanlaajuinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaava keskus, sijoittajasuhteista vastaava tiimi). Kaikki tärkeät asiat välitetään eteenpäin kestävästä kehityksestä vastaavalle neuvostolle, joka koostuu keskeisistä vastaavista johtajista, ja tämän jälkeen asiasta ilmoitetaan ylimmälle johdolle.

Havainnollistava kuva pyramidinmuotoisesta runkorakenteesta. Ylhäältä alas: hallitus, hallintokomitea, kestävän kehityksen neuvosto, globaali työasioiden komitea. Havainnollistava kuva pyramidinmuotoisesta runkorakenteesta. Ylhäältä alas: hallitus, hallintokomitea, kestävän kehityksen neuvosto, globaali työasioiden komitea.

Käytännöt

Samsung on laatinut vankan joukon työntekijöiden oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä käytäntöjä. Nämä käytännöt pohjautuvat ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille, YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen. Samsung noudattaa Responsible Business Alliance -liiton (RBA) käytännesääntöjä sekä lakeja ja säädöksiä maissa, joissa Samsung harjoittaa liiketoimintaa.

Lähikuva miehen käsistä kirjoittamassa kannettavalla tietokoneella, sekä kuvituskuva asiakirjasta, jonka tarkistuslista on heijastettu tietokoneen näytön etualalle. Lähikuva miehen käsistä kirjoittamassa kannettavalla tietokoneella, sekä kuvituskuva asiakirjasta, jonka tarkistuslista on heijastettu tietokoneen näytön etualalle.

Maailmanlaajuiset käytännesäännöt ja ohjeistukset

Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus noudattaa maailmanlaajuisia käytännesääntöjä sekä liiketoiminnan harjoittamisen ohjeistusta, jotka ovat osa Samsungin pyrkimyksiä toimia vastuullisemmin omassa liiketoiminnassaan.

 • Maailmanlaajuiset käytännesäännöt
  284 Kt
 • Liiketoiminnan harjoittamisen suuntaviivat
  110 Kt

Työntekoa koskevat käytännöt

Samsung laatii ja panee täytäntöön haavoittuvien ryhmien suojeluun tähtäävien käytäntöjoukon.

 • Lapsityövoiman käytön kieltoa koskeva käytäntö
  379 Kt
 • Siirtotyöläisten käyttöä koskeva käytäntö
  658 Kt
 • Opiskelijatyöntekijöitä koskeva käytäntö Kiinassa
  185 Kt
 • Oppisopimuksia koskeva ohjeistus Intiassa
  179 Kt
 • Häirinnän estämistä koskeva ohjeistus
  168 Kt

Samsung on antanut työntekijöilleen kullekin toimipisteelle räätälöityjä koulutusohjelmia. Tavoitteena on noudattaa ihmisoikeuksia koskevia käytäntöjä sekä lisätä tietoisuutta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Samsung pyrkii yhdessä YK:n järjestöjen sekä liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevaan koulutukseen erikoistuneiden organisaatioiden kanssa lisäämään toimipisteiden valmiuksia käsitellä työntekijöiden oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita tarjoamalla työtehtäviin räätälöityä koulutusta. Kaikkien työntekijöiden tehtävävastuisiin yhdessä BSR:n kanssa räätälöidyn koulutusaineiston laatimisen jälkeen Samsung käynnisti kattavan työntekijöiden oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin liittyvän koulutusohjelman vuonna 2020. Samsung jatkaa räätälöidyn koulutuksen antamista kaikista olennaisista aiheista.

Due diligence -tarkastus

Samsung käyttää järjestelmää, joka sisältää sekä sisäisiä että ulkoisia protokollia, jotta ihmisoikeuksiin liittyviä riskiä voidaan huomata ja valvoa sekä Samsungin omissa toimipaikoissa sekä kaikkialla yhtiön toimitusketjussa.

Neonväriseen turvaliiviin pukeutunut mies ja liikepukuun pukeutunut nainen seisovat hyllyjen vieressä suuressa pakkausvarastossa ja osoittavat leikepöydällä olevaa luetteloa. Neonväriseen turvaliiviin pukeutunut mies ja liikepukuun pukeutunut nainen seisovat hyllyjen vieressä suuressa pakkausvarastossa ja osoittavat leikepöydällä olevaa luetteloa.

Samsungin toimipisteet

Samsung arvioi työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien noudattamista sekä valvoo parannustoimia kolmella eri protokollalla: RBA:n paikan päällä tehtävä tarkastus, Samsung Electronicsin sisäinen riskien arviointi ja ihmisoikeuksia koskeva vaikutustenarviointi.

Lähikuva käsineisiin puetuista henkilön käsistä, jotka asettavat Galaxy S21 -älypuhelimia mustiin pakkauslaatikoihin vihreällä työtasolla. Lähikuva käsineisiin puetuista henkilön käsistä, jotka asettavat Galaxy S21 -älypuhelimia mustiin pakkauslaatikoihin vihreällä työtasolla.

Paikan päällä tehtävä Responsible Business Alliance -tarkastus

Responsible Business Alliance -liiton (RBA) jäsenenä Samsung soveltaa RBA:n käytännesääntöjä omien toimipaikkojensa johtamiseen. Toimipaikoissa tehdyn RBA:n itsearviointikyselyn tulosten pohjalta valitaan kuusi tai seitsemän toimipaikkaa joka vuosi, ja niihin sovelletaan RBA:n paikan päällä tehtävän tarkastuksen protokollaa työskentely-ympäristön riskien selvittämiseksi kyseisissä toimipaikoissa. Protokollan mukaan jokin RBA:n hyväksymä ulkopuolinen tarkastusfirma suorittaa tarkastuksen työntekoon, terveyteen ja turvallisuuteen, ympäristöön, eettisyyteen ja hallintojärjestelmiin liittyvissä asioissa. Mikäli jotain oleellista selviää, tulee toimipisteiden toimittaa ja toteuttaa korjaava toimintasuunnitelma.

Samsung Electronicsin sisäisen riskien
arvioinnin prosessi

 • 01. Arvioinnin kohteiden valinta

  Joka vuosi valitaan 6–7 toimipistettä, joiden tulee lisätä valmiuksiaan ja tehdä kattavia
  parannuksia valvontajärjestelmän
  arviointitulosten pohjalta.

  Samsungin toimipaikkojen
  valvontajärjestelmä

  Se tukee työntekijöiden oikeuksien
  ja ihmisoikeuksia koskevien standardien
  täytäntöönpanoa sekä vaatimustenmukaisuuden
  hoitoa valvontajärjestelmänä,
  jolla
  arvioidaan Samsungin työskentely-ympäristöä, työpaikkakulttuuria, edustajistoa, alihankkijoiden johtamista jne.

 • 02. Tarkastustiimin kokoaminen

  Kootaan asiantuntijaryhmä, joka koostuu pätevistä työntekijöistä, mukaan lukien sertifioidut RBA-tarkastajat.

 • 03. Itsearviointi

  Toimipaikkojen itsearviointi tarkastuslistan pohjalta.

 • 04. Paikan päällä tehtävä tarkastus

  Suoritetaan paikan päällä tehtävä tarkastus Samsung Electronics -standardien pohjalta.

 • 05. Jatkotoimenpiteet

  Tarkastuksen tuloksista kerrotaan asiaankuuluvan toimipaikan johdolle.

  Tulevia parannuksia koskevia suunnitelmia sekä ongelmien uusiutumista estäviä toimenpiteitä laaditaan viikon sisällä
  tarkastuksen suorittamisesta.

  Parannustoimenpiteitä pannaan täytäntöön
  kokoamalla työryhmä, joka koostuu henkilöstöhallinnon
  ja ympäristön turvallisuuden asiantuntijoista.

  Parannustehtävien edistymistä valvotaan kuukausittain toimipaikan valvontajärjestelmällä.

Ihmisoikeuksia koskeva vaikutustenarviointi

Samsung suorittaa ihmisoikeuksia koskevia vaikutustenarviointeja. Tällä pyritään selvittämään todellisia ja mahdollisia ihmisoikeuksille aiheutuvia riskejä tai ihmisoikeuksille aiheutuvaa haitallista vaikutusta, joihin Samsung saattaa olla syyllinen tai joihin Samsung saattaa liittyä tai on saattanut myötävaikuttaa. Samsungin ensimmäinen ihmisoikeuksia koskeva vaikutustenarviointi tehtiin Vietnamissa vuonna 2018. Sillä kertaa Samsung teki yhteistyötä BSR-organisaation (Business for Social Responsibility) kanssa, jotta prosessissa pystyttiin säilyttämään objektiivinen näkökulma. Kyseessä on yrityksiin ja ihmisoikeuksiin erikoistunut yleishyödyllinen organisaatio.

Samsung pyrkii puuttumaan due diligence -tarkastuksessa selvinneisiin seikkoihin käytössä olevilla oikaisukeinoilla sekä lieventävillä ja estävillä toimenpiteillä. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat käytäntöjen laatiminen ja tarkistus, valmiuksia kehittävät ohjelmat sekä työprosessien parantaminen kaikessa toiminnassa.

Toimitusketju

Samsungin omat alihankkijoita koskevat käytännesäännöt ovat linjassa RBA:n käytännesääntöjen kanssa, ja päivityksistä ilmoitetaan alihankkijoille. Samsung myös antaa opastusta, jonka avulla alihankkijat pystyvät noudattamaan käytännesääntöjä sekä voivat panna vaatimustenmukaisuutta koskevia toimenpiteitä täytäntöön omassa toiminnassaan. Samsung valvoo säännöllisesti kaikkien alihankkijoiden toimintaa RBA:n varmennusstandardien mukaisesti. Tällä varmistetaan, että alihankkijat huomaavat ongelmakohtia ja tekevät tarvittavia parannuksia. Myös Samsungin ensimmäisen tason alihankkijoita vaaditaan kannustamaan omia alihankkijoitaan tai Samsungin alitavarantoimittajia varmistamaan turvallinen työskentely-ympäristö.

Lähikuva miehestä, jolla on suojakypärä, suojalasit ja paksut käsineet. Hän on ulkona ja pitää pientä metallipalaa kasvojensa edessä kameraa kohti. Lähikuva miehestä, jolla on suojakypärä, suojalasit ja paksut käsineet. Hän on ulkona ja pitää pientä metallipalaa kasvojensa edessä kameraa kohti.

Oikaisukeinojen käyttäminen

Samsungin valitusten ratkaisun menettely pohjautuu YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteiden 31. periaatteessa säädettyyn osioon ”Muiden kuin oikeudellisten valitusmekanismien tehokkuus”. Kuka tahansa voi tehdä virallisen valituksen, eikä häntä saa syrjiä eikä häneen saa kohdistaa rangaistuksia valituksen tekemisen johdosta. Samsung pyrkii varmistamaan, että menettely on läpinäkyvä, ja että asiaan liittyvien henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan menettelyn kaikissa vaiheissa. Samsung myös takaa kaikkien valituksen tekevien henkilöiden anonymiteetin.

Lähikuva 3–4 henkilön käsistä ristissä ja kämmenet päällekkäin muodostaen huolehtivan ryhmän eleen. Lähikuva 3–4 henkilön käsistä ristissä ja kämmenet päällekkäin muodostaen huolehtivan ryhmän eleen.

Kanavat valitusten tekemistä varten

Samsungilla on valitusten tekemistä varten käytössä useita kanavia, jotka ottavat kyseessä olevan toimipaikan sekä paikalliset olosuhteet huomioon.

01. Verkko

Yhtiön omaverkko

02. Verkon ulkopuolella

Ehdotuslaatikot alueilla, joilla ei ole valvontakameroita

03. Ilmoituslinja

Puhelinsoitto tai sähköpostiviesti

04. Toimikunta

Yritysneuvosto, työntekijöiden toimikunta

05. Mobiilituotteet

Yhtiön omaverkkosovellus

06. SNS

Yhtiön viestintäkanava

※ Kanavat ulkoisille sidosryhmille : https://sec-audit.com | sähköpostitili: civilsociety@samsung.com

※ Kanavat ulkoisille sidosryhmille :
    https://sec-audit.com
    sähköpostitili: civilsociety@samsung.com

Valitusten ratkaisumenettely

 • 01

  Valitusraportti

  Ilmoitus
  vastaanottokuittaksesta
  24 tunnin
  kuluessa

  työntekijät ja
  ulkoiset
  sidosryhmät
  raportoivat
  kaikista
  yhtiöön liittyvistä
  valituksista

  tapauksesta vastaava päällikkö
  nimitetään.

 • 02

  Valituksen vahvistus
  ja tutkinta

  Viiden päivän sisällä
  vastaanottamisesta

  tehdyn valituksen
  tiedot
  ja tosiasiat
  vahvistetaan

  valituksen tehneen
  henkilön
  toivomat toimenpiteet
  selvitetään

  korjaavat toimenpiteet
  tarkistetaan
  vahvistettujen
  tietojen
  perusteella.

 • 03

  Ilmoitus
  tuloksista

  tarkastuksen tulokset
  ilmoitetaan ja

  valituksen
  tehneeltä
  henkilöltä
  pyydetään
  palautetta.

 • 04

  Valituksen
  ratkaisu

  Vaihtelee tapauksen mukaan

  Valitus ratkaistaan
  erilaisilla toimenpiteillä;
  esimerkkeinä
  koulutus,
  kurinpidolliset toimet
  syytetylle,
  hyödyllisten tietojen
  tai
  tuen tarjoaminen
  sekä
  infrastruktuurien,
  asiaan
  liittyvien käytäntöjen ja
  menetelmien parantaminen.

※ Mikäli kutakin vaihetta ei saada käsiteltyä aikarajan
puitteissajostain perustellusta syystä johtuen, valituksen
tehneelle henkilölle kerrotaan tästä erityisestä syystä.

Avoimuus ja raportointi

Samsung raportoi omassa kestävän kehityksen raportissaan tarkasti siitä, miten yhtiö kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia kaikkialla liiketoiminnassaan. Raportointi perustuu mm. GRI-standardiin (Global Reporting Initiative).

Tämän lisäksi Samsung raportoi Britannian Modern Slavery Act -lain (modernia orjuutta, pakkotyötä ja ihmiskauppaa käsittelevä laki) nojalla omat vuosiraporttinsa modernin orjuuden rekisteriin.
Samsung on yksi alan maailman vaikutusvaltaisimpien vertailuarvojärjestöjen, Corporate Human Rights Benchmarkin (CHRB) ja Know the Chainin (KTC) valitsemista yhtiöistä. CHRB:n keskittyessä yhtiöiden vertailuun ja arviointiin ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien suhteen KTC tarkkailee erityisen tarkasti pakkotyöhön liittyviä asioita.

Lintuperspektiivikuva kannettavasta tietokoneesta, kahvikupista ja pöydällä olevasta sidotusta ja painetusta Samsung Electronics Modern Slavery Act -lausunnon kopiosta. Lintuperspektiivikuva kannettavasta tietokoneesta, kahvikupista ja pöydällä olevasta sidotusta ja painetusta Samsung Electronics Modern Slavery Act -lausunnon kopiosta.

Sidosryhmien osallistaminen

Samsung jatkaa vuoropuheluaan maailmanlaajuisten sidosryhmien kanssa, jotta ihmisoikeuksia kunnioittavaa kulttuuria voidaan vaalia ei vain Samsungin omassa liiketoiminnassa vaan koko alalla. Samsung tekee käytäntöjen ja koulutusohjelmien kehittämisessä yhteistyötä ihmisoikeuksiin erikoistuneiden organisaatioiden tai tahojen kanssa ja osallistuu erilaisiin monenkeskisiin aloitteisiin.

Samsung on järjestänyt eri sidosryhmiä yhteen kokoavia foorumeja joka vuosi Vietnamissa vuodesta 2018 lähtien. Vuonna 2020 Samsung järjesti kolmannen fooruminsa yhteistyössä Vietnamin kauppa- ja teollisuuskamarin sekä Vietnamin yleisen työväenliiton kanssa. Foorumin keskustelun teemana oli ”Covid-19-kriisinhallinta ja vastatoimenpiteet, henkilöstöhallinnon johtaminen ja teknologiamuutokset Covid-19-pandemian jälkeen”. Foorumiin osallistui yli 200 sidosryhmää, mukaan lukien asiantuntijoita ja vieraita kansalaisjärjestöistä, tiedotusvälineistä ja akateemisesta maailmasta.

Kuva Samsung Vietnamin puheenjohtajasta puhumassa Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum -tapahtumassa: "Kriisin hallinta sosiaalisesti vastuullisella tavalla: Kokemusten jakaminen covid-19-pandemiasta selviytymisestä”, Hanoi, Vietnam. Kuva Samsung Vietnamin puheenjohtajasta puhumassa Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum -tapahtumassa: "Kriisin hallinta sosiaalisesti vastuullisella tavalla: Kokemusten jakaminen covid-19-pandemiasta selviytymisestä”, Hanoi, Vietnam.

Samsung on järjestänyt yhdessä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) kanssa useita modernin orjuuden ja eettisen rekrytoinnin työpajoja, joihin on osallistunut Samsungin Unkarin, Slovakian ja Malesian toimipisteiden työntekijöitä, alihankkijoita sekä liikekumppaneita. Työpajat ovat olleet loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta siirtotyöläisten ihmisoikeuksien suojelemisesta sekä kertoa pakkotyön kitkemisen tärkeydestä.

Samsung on käynnistänyt yhteistyössä Saksan kehitysviraston (GIZ) sekä eri kumppaneiden – kuten BMW Group ja BASF – kanssa ”Cobalt for Development (C4D)” -projektin. Kyseessä on pilottihanke pienimuotoisessa kobolttikaivoksessa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Samsungilla on hankkeen osana erilaista toimintaa, jonka avulla paikalliseen yhteisöön saadaan aitoa edistystä; esimerkkeinä työturvallisuuskoulutuksen antaminen paikallisille kaivostyöläisille sekä uusien peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten rakentaminen paikallisille lapsille.