Yleiskatsaus

Yleiskatsaus

Maailmanlaajuisena yrityskansalaisena Samsung pyrkii myönteiseen vaikutukseen tarjotessaan innovatiivisia tuotteita ja palveluita

Maailmanlaajuisena yrityskansalaisena Samsung pyrkii myönteiseen vaikutukseen tarjotessaan innovatiivisia tuotteita ja palveluita

Panoraamanäkymä pilarin päällä seisovasta henkilöstä, joka katsoo kohti järvi- ja vuoristomaisemaa. Panoraamanäkymä pilarin päällä seisovasta henkilöstä, joka katsoo kohti järvi- ja vuoristomaisemaa.

Samsungin luonnonsuojeluun tähtäävät strategiat sekä ympäristöystävälliset ratkaisut näyttävät tietä tulevaisuuteen, jossa kehitys on kestävämpää

Ympäristö

PlanetFirst: Maapallo on Samsungille ensisijalla

Panoraamanäkymä nuoresta tytöstä, joka ajaa pyörällä pitkin kapeaa polkua keskellä rehevää vihreää peltoa. Panoraamanäkymä nuoresta tytöstä, joka ajaa pyörällä pitkin kapeaa polkua keskellä rehevää vihreää peltoa.

Samsung käyttää omaa teknologiaansa ja omia resurssejaan paikallisten yhteisöjen tukemiseen sekä luomaan mahdollisuuksia seuraavan sukupolven innovoijille

Yrityskansalaisuus

Seuraavan sukupolven voimaannuttaminen, jotta he voivat hyödyntää koko potentiaaliaan

Ryhmä sinisellä Samsung-logolla viimeisteltyyn keltaiseen t-paitaan pukeutuneita lapsia leikkii yhdessä ja hymyilee. Toinen heistä pitää muovista maapalloa ilmassa. Ryhmä sinisellä Samsung-logolla viimeisteltyyn keltaiseen t-paitaan pukeutuneita lapsia leikkii yhdessä ja hymyilee. Toinen heistä pitää muovista maapalloa ilmassa.

Teknologiasta voi ottaa kaiken irti työkaluilla ja resursseilla varmistaen terveen digitaalisen elämäntyylin

Digitaalinen vastuu

Samsungin tavoitteena on huolehtia kaikkien digitaalisesta turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Tyylitelty litteä kuva Samsung Galaxy -puhelimesta, tabletista, S Pen -kynästä, Galaxy Buds -kuulokkeista ja kahvikupista. Tyylitelty litteä kuva Samsung Galaxy -puhelimesta, tabletista, S Pen -kynästä, Galaxy Buds -kuulokkeista ja kahvikupista.

Samsung kunnioittaa kaikkien ihmisten vapautta ja perusoikeuksia

Ihmis- ja työntekijöiden oikeudet

Samsung pyrkii toimimaan kaikkein korkeimpien standardien mukaisesti

Mies ja nainen istuvat lepotuoleilla valoisassa toimistotilassa ja hymyilevät. Nainen kättelee kolmatta henkilöä, joka on kuvan ulkopuolella. Mies ja nainen istuvat lepotuoleilla valoisassa toimistotilassa ja hymyilevät. Nainen kättelee kolmatta henkilöä, joka on kuvan ulkopuolella.

Samsungille on tärkeää pyrkiä luomaan moninainen ja osallistava, erilaisia taustoja ja näkökantoja arvostava työpaikka

Monimuotoisuus ja osallistaminen

Moninaisuuden kulttuurin vaaliminen paremman tulevaisuuden luomiseksi

Ryhmä eri etnisiin taustoihin kuuluvia ihmisiä heittää yhdessä yläfemman toimistopöydän yli. Ryhmä eri etnisiin taustoihin kuuluvia ihmisiä heittää yhdessä yläfemman toimistopöydän yli.

Samsungin suhteet alihankkijoihin perustuvat oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen. Eettinen ja kestävä toimitusketju luodaan yhdessä.

Kestävä toimitusketju

Samsung varmistaa, että materiaalit hankitaan eettisesti ja vastuullisesti.

Lähikuva ryhmästä ihmisiä, jotka ovat asettaneet kätensä päällekkäin kuvaamaan ryhmätyötä ja yhteistyötä. Lähikuva ryhmästä ihmisiä, jotka ovat asettaneet kätensä päällekkäin kuvaamaan ryhmätyötä ja yhteistyötä.

Meidän lähestymistapamme kestävään kehitykseen

 • Sosiaalinen vaikutus

  Sidosryhmille (asiakkaat, osakkeenomistajat ja sijoittajat, työntekijät, alihankkijat, paikalliset yhteisöt, kansalaisjärjestöt, viranomaiset, tiedotusvälineet, ammatilliset organisaatiot jne.) syntyvän vaikutuksen hallinta

 • Arvoketju

  Toimitusketju • Valmistus Tuotteet • Asiakkaat Innovaatio

  Innovaatio

 • Huolenpidon arvot

  Ihmiset
  Osaaminen
  Muutos
  Tinkimättömyys
  Menestyminen yhdessä

Samsungin kestävän kehityksen arvo

Taloudellinen arvo

Meidän pyrkimyksemme jatkuvaan innovaatioon ja kasvuun

Samsungin pyrkimys luoda innovatiivista teknologiaa ja tuotteita tasoittaa tietä voiton saamiselle sekä uusille kasvun edistäjille. Samsung pyrkii sisällyttämään innovoinnin yrityskulttuurin rakenteisiin luoden samalla synergiaa ulkoisten resurssien käytön kautta, jotta avointa innovaatiota voidaan edistää. Näin tekemällä Samsung ottaa askeleen lähemmäs ekosysteemiä, jossa luodaan innovatiivisia, tämän päivän nopeasti muuttuvien markkinoiden tarpeita palvelevia tuotteita.

Sosiaalinen arvo

Samsung pyrkii kohti kestävämpää maailmaa kaikille

Maailmanlaajuisena yrityskansalaisena Samsung luo sosiaaliset arvonsa tavalla, joka on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Samsung antaa erityisen painoarvon yhtiön oman liiketoiminnan harjoittamisen kannalta olennaisille tavoitteille, ja yhtiö analysoi omaa kielteistä/myönteistä vaikutustaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi Samsung selvittää ja tutkii tarkkaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista edesauttavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Feature full bleed 추가 필요

 • 01

  NO POVERTY

  End poverty in all its forms everywhere

 • 02

  NO HUNGER

  End hunger, Improve food security and promote sustainable agriculture

 • 03

  GOOD HEALTH

  Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 • 04

  QUALITY EDUCATION

  Ensure quality education and promote life-long learning opportunities for all

 • 05

  GENDER EQUALITY

  Achieve gender equality and empower all women and girls

 • 06

  CLEAN WATER
  AND SANITATION

  Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

 • 07

  RENEWABLE
  ENERGY

  Ensure access to sustainable energy for all

 • 08

  GOOD JOBS AND
  ECONOMIC GROWTH

  Promote sustainable economic growth, full employment and decent work for all

 • 09

  INNOVATION AND
  INFRASTRUCTURE

  Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialisation

 • 10

  REDUCED
  INEQUALITIES

  Reduce inequality within and among countries

 • 11

  SUSTAINABLE CITIES
  AND COMMUNITIES

  Make cities and human settlements inclusive, safe, reilient and sustainable

 • 12

  RESPONSIBLE
  CONSUMPTION

  Ensure sustainable consumption and production patterns

 • 13

  CLIMATE ACTION

  Take urgent action to combat climate change and its impacts

 • 14

  LIFE BELOW
  WATER

  Protect and sustainably use the oceans, seas, and marine resources

 • 15

  LIFE ON LAND

  Protect the ecosystem and preserve biodiversity (forests, deserts, land, etc.)

 • 16

  PEACE AND JUSTICE

  Establish and fair justice system for all

 • 17

  PARTNERSHIPS
  FOR THE GOALS

  Strengthen the means of implementation and revitailse the global partnership for sustainable development

* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) : In September 2015, the UN General Assembly adopted sustainable development goals in order to achieve social sustainability across the globe. Building on the Millennium Development Goals (MDGs) that were focused on less-development countries, the UN SDGs set universal goals that should be met by all countries including advanced ones, and thus demand full engagement of civil society and businesses in the private sector as well as governments and experts in attaining these goals.

Samsungin raporttien ja käytäntöjen lataus

Kestävän kehityksen raportit

Liikeyrityksen johtamisen ja kestävän kehityksen integrointi on yhä tärkeämpi asia liikemaailmassa yhä kasvavien yhteiskunnallista ja ympäristövastuuta koskevien odotusten keskellä. Tähän reagoimiseksi Samsung on parantanut sidosryhmiltä saatujen ideoiden keräysprosessia ja laatinut koko yrityksen käsittävän vision sekä kestävän kehityksen strategioita. Samsung on nimennyt taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vastuut yhtiön kestävän johtamisen keskeisiksi elementeiksi. Yhtiö pyrkii jatkamaan omien sidosryhmiensä tunnistamista ja luomaan hyviä suhteita heihin. Viime kädessä tavoite on parantaa Samsungin arvoa sekä yhtiölle itselleen että sidosryhmille.

 • Vuoden 2020 kestävän kehityksen raportti
  16 Mt
 • Vuoden 2019 kestävän kehityksen raportti
  23,4 Mt
 • Vuoden 2018 kestävän kehityksen raportti
  33,5 Mt
 • Vuoden 2017 kestävän kehityksen raportti
  22,3 Mt
 • Vuoden 2016 kestävän kehityksen raportti
  32,9 Mt
 • Vuoden 2015 kestävän kehityksen raportti
  32,6 Mt
 • Vuoden 2014 kestävän kehityksen raportti
  9,65 Mt
 • Vuoden 2013 kestävän kehityksen raportti
  14,6 Mt
 • Vuoden 2012 kestävän kehityksen raportti
  16,4 Mt
 • Vuoden 2011 kestävän kehityksen raportti
  11 Mt
 • Vuoden 2010 kestävän kehityksen raportti
  11 Mt
 • Vuoden 2009 kestävän kehityksen raportti
  2,5 Mt
 • Vuoden 2008 kestävän kehityksen raportti
  6,7 Mt

Maailmanlaajuiset käytännesäännöt

Johdanto

"Samsung Electronics pyrkii ”maailman johtavaksi yhtiöksi” omistaen yhtiön henkilöstöhallinnon ja teknologian ensiluokkaisten tuotteiden ja palveluiden luonnille, edistäen näin parempaa yhteiskuntaa maailmanlaajuisesti.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koko organisaation kattavina suunnannäyttäjinä ovat Samsungin arvot: 『ihmiset, osaaminen, muutos, tinkimättömyys, menestyminen yhdessä』 sekä seitsemän maailman johtavan yhtiön tekijää: 『unelma, visio ja tavoite, luovuus ja haaste, näkemys ja terve järki, teknologia ja tieto, luottamus ja uskottavuus, nopeus ja vauhti, muutos ja innovaatio』.

Lisäksi kaikkien Samsung Electronicsin työntekijöiden tulee toimia näiden 「maailmanlaajuisten käytännesääntöjen」 samoin kuin Samsungin liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti, jotta he noudattaisivat lainsäädäntöä sekä eettisiä käytänteitä ja ilmentäisivät yhtiön konkreettista sitoutumista yhteiskunnalliseen vastuuseen. Nämä 「maailmanlaajuiset käytännesäännöt」 ovat ohjaava standardi kaikille Samsung Electronicsilla, ja niissä hahmotellaan kaiken liiketoiminnan toimintastandardit.

- Samsung pyrkii – ollen erittäin tietoinen siitä, että ilman innovaatiota ei voi selvitä – saavuttamaan kilpailukykyisyyden tulevaisuudessa reagoimalla nopeasti liiketoimintaympäristön ja asiakaskysynnän muutoksiin sekä ylläpitämään jatkuvaa sitoutumista yhtiön unelmaan, visioon ja tavoitteeseen pohjautuvaan muutokseen ja innovaatioon.
- Samsung vaalii luovuutta ja haastetta tiedostaen, että tulevaisuuden kilpailukykyisyys riippuu kyvystä kehittää teknologiaa ja tietoa ennen kilpailijoita.
- Samsungin pyrkimyksenä on tulla pätevöityneiksi asiantuntijoiksi yrityksen omalla alalla omaten näkemyksen tulevaisuuden ennakoinnista sekä omaten tervettä järkeä mahdollisuuksien huomaamiseen ja niiden hyödyntämiseen.
- Samsung luo avointa kulttuuria, jossa työntekijöitä kannustetaan tekemään päätöksiä ja toimimaan ennakoivasti tuntien omistajuutta, yksilöllisyyden keskinäiseen kunnioitukseen sekä luottamukseen ja uskottavuuteen pohjautuen.
- Samsung pyrkii yhteiseen menestykseen ylläpitämällä luottamussuhteita osakkeenomistajien ja liikekumppanien kanssa sekä edistämällä hyvää hallintotapaa keskinäisen yhteistyön kautta.

※ Käytännesääntöjen soveltamisala: Käytännesäännöt koskevat kaikkia Samsung Electronicsin työntekijöitä (kotimaassa/ulkomailla), alihankkijoita sekä kaikkia Samsung Electronicsin tytäryhtiöiden palveluksessa olevaa henkilöstöä."

Periaatteet

Periaate 1. Lainsäädäntöä ja eettisiä standardeja noudatetaan

1-1 Yksilön arvokkuutta ja moninaisuutta kunnioitetaan

1 Yhtiö kunnioittaa kaikkien työntekijöiden perusihmisoikeuksia eikä syrji omia toimihenkilöitään, henkilöstöään tai muita asianomaisia osapuolia rodun, kansallisuuden, sukupuolen, uskonnon, alueellisen taustan, fyysisen vamman, siviilisäädyn tai muun lainsäädännön suojaaman ominaisuuden perusteella.

2 Yhtiö ei ota palvelukseensa alaikäisiä henkilöitä kansainvälisten standardien ja asianomaisen kansallisen lainsäädännön yleisesti määrittämällä tavalla.

3 Yhtiö kunnioittaa oikeutta yhdistymisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin noudattaen paikallista työlainsäädäntöä paikoissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Tämän tavoitteena on ylläpitää ja kehittää keskinäiseen luottamukseen ja rehellisyyteen perustuvia työntekijöiden ja johdon välisiä yhteistyösuhteita.

4 Yhtiö päättää henkilöstön työsuhteiden ja työkorvauksen ehdoista rationaalisesti ja oikeudenmukaisesti ottaen huomioon asianomaisen kansallisen, paikallisen tai osavaltiollisen lainsäädännön sekä kansainväliset standardit.

5 Yhtiö varmistaa, että henkilöstön työaika on heidän velvollisuuksiensa erityisen luonteen sekä kansallisten lakien ja säädösten mukaista ja ettei työaikoja ylitetä ilman keskinäistä sopimusta.

6 Yhtiö pyrkii varmistamaan, että vanhempi henkilöstö ei sälytä nuoremmalle henkilöstölle yhtiön liiketoimintaan liittymättömiä velvollisuuksia tai yhtiön säädöksiä ja vakioprosesseja rikkovia velvollisuuksia eikä kohdista työntekijöihin psykologisia tai fyysisiä pelottelu- tai pakotuskeinoja heidän suorittaessaan normaaleja tehtäviään."

1-2 Yhtiö kilpailee noudattaen lakeja ja liiketoimintaetiikkaa

1 Yhtiö kilpailee vapaasti ja reilusti kaikissa toimipisteissään ympäri maailmaa noudattaen liiketoiminnan harjoittamisesta säätäviä kansallisia lakeja ja säädöksiä sekä asianomaisia kansainvälisiä standardeja.

2 Yhtiö ei käytä hallitsevaa markkina-asemaa väärin eikä käytä pakotuskeinoja, jotka aiheuttaisivat ei-toivottujen artikkelien sisällyttämisen myyntitapahtumiin (kytkykaupat).

3 Yhtiö ei harjoita hinnoista sopimista, salaiseen yhteistyöhön perustuvaa tarjousmenettelyä, salaista yhteistyötä tai tuotannon rajoittamisesta sopimista kilpailijoiden kanssa eikä keskustele kilpailijoiden kanssa hinnoista, tarjouksista, asiakkaista, myyntialueista tai ehdoista (mukaan lukien hintojen vahvistus).

4 Yhtiö ei salli rahan, tavaroiden, virkistyksen tai muun taloudellisen hyödyn antamista asiakkaille tai ulkoisille asianomaisille osapuolille tai niiden vastaanottamista asiakkailta tai ulkoisilta asianomaisilta osapuolilta, mikäli sellainen rikkoo lainsäädäntöä tai reilun kaupankäynnin periaatteita, eikä yhtiö myöskään salli muuta epäasianmukaista, lainsäädäntöä tai kyseisiä periaatteita rikkovaa toimintaa.

5 Yhtiö ei hanki lainvastaisella tavalla luottamuksellisia kilpailijoille kuuluvia tietoja.

6 Yhtiö ei vaadi itselleen asiakkaiden tai kumppaniyhtiöiden intresseihin haitallisesti vaikuttavia etuja tai käytä pakotuskeinoja sellaisten saamiseksi."

1-3 Kirjanpitoa harjoitetaan läpinäkyvällä tavalla kirjaten liiketapahtumat paikkansapitävästi

1 The Company will accurately record and manage all transactions in compliance with international standards and national accounting regulations, and will be subject to accounting audits by outside parties at regular intervals.

2 The Company will make every effort to refrain from entering into a business relationship with customers of uncertain identity, and will not participate nor cooperate with illegal, false, or irregular transactions.

1-4 Politiikassa ei olla mukana ja neutraalius säilytetään

1 Yhtiö kunnioittaa yksilöiden poliittisia oikeuksia sekä mielipiteen ilmaisua. Yhtiö ei kuitenkaan salli poliittista toimintaa yhtiössä, mikäli sellainen olisi haitallista organisaatiolle.

2 Yhtiön resursseja, mukaan lukien rahavaroja, työvoimaa tai tiloja ei saa käyttää poliittisiin tarkoituksiin.

3 Yhtiö ei tee lainvastaisia lahjoituksia eikä epäasianmukaisia kauppoja viranomaisten kanssa ja noudattaa kunkin yksittäisen maan edellä mainittuun toimintaan liittyviä lakeja ja säädöksiä."

1-5 Henkilöiden ja liikekumppaneiden tietoja suojellaan

1 Yhtiö noudattaa omien työntekijöidensä tietosuojaan sekä luottamuksellisten tietojen suojaamiseen liittyviä lakeja ja säädöksiä, ja yhtiön jokainen toimihenkilön tai työntekijän tulee olla tietoinen omasta ensisijaisesta vastuustaan kyseisten tietojen suojelemisessa.

2 Yhtiö käyttää normaalin liiketoiminnan yhteydessä saatuja henkilöihin, yritysasiakkaisiin tai liikekumppaneihin liittyviä tietoja ainoastaan liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin eikä luovuta kyseisiä tietoja kolmansille osapuolille."

Periaate 2. Puhdasta organisaatiokulttuuria ylläpidetään

2-1 Velvollisuuksissa erotetaan selkeästi julkiset ja yksityiset asiat

1 Yhtiö ei salli laitonta, omaan henkilökohtaiseen voittoon tähtäävää toimintaa; esimerkkeinä kulujen sääntöjenvastainen käsittely, oman aseman käyttö henkilökohtaisen edun saantiin tai yrityksen varojen kavaltaminen.

2 Yhtiö ei salli yhtiön omistusoikeuksilla suojattuja tietoja oman edun saantiin käyttävää toimintaa; esimerkkeinä sisäpiirikaupat riippumatta siitä, onko toiminnan suorittajana työntekijä vai tapahtuuko se jonkin kolmannen osapuolen kautta.

3 Mikäli yhtiön ja yksittäisen henkilön etujen välillä on eturistiriita, yhtiön oikeutettu etu katsotaan ensisijaiseksi."

2-2 Yhtiön ja muiden immateriaalioikeuksia suojellaan ja kunnioitetaan

1 Yhtiö pyrkii varmistamaan, että omat työntekijät eivät paljasta tai luovuta sisäisiä immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille ilman yhtiöltä etukäteen saatua lupaa ja suostumusta.

2 Yhtiö varmistaa, että liiketoiminnan aikana hankitut omistusoikeuden suojaamat tiedot kirjataan ja että niitä säilytetään ja käsitellään immateriaalioikeuksina.

3 Yhtiö kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia; esimerkkeinä patentit, tekijänoikeudet ja tavaramerkit. Yhtiö ei tahallisesti loukkaa tai käytä väärin tällaisia immateriaalioikeuksia.

4 Yhtiö varmistaa, että sen omien immateriaalioikeuksien turvallisuuteen kiinnitetään asianmukaista huomiota ulkopuolisten kanssa käytävien puhelinkeskustelujen tai muun viestinvaihdon aikana. Myös yhtiön useiden datasäilytystilojen hoidon turvallisuuteen kiinnitetään asianmukaista huomiota."

2-3 Terve ilmapiiri organisaatiossa

1 Yhtiö ei suvaitse missään olosuhteissa käytöstä tai toimintaa, joka saattaisi loukata muita työntekijöitä tai aiheuttaa heille epämukavaa oloa. Esimerkkejä tällaisesta ovat seksuaalinen häirintä, fyysinen väkivalta tai muita työntekijöitä vaarantavat tai häiritsevät henkilökohtaiset pyynnöt tai teot.

2 Yhtiö tunnustaa vastuunsa yhtäläiset mahdollisuuksia tarjoavan työpaikan varmistamisessa kaikille työntekijöille. Yhtiö ei salli tätä pyrkimystä vaarantavien suuntausten tai yksityisten ryhmien luontia yhtiön sisällä.

3 Yhtiö pyrkii ylläpitämään ja kehittämään keskinäiseen yhteistyöhön tähtäävää suhdetta johdon ja työntekijöiden välillä kaikkia hyödyttävän yhteiselon ja menestyksen periaatteen pohjalta."

2-4 Samsung Electronicsin arvokkuus säilytetään ulkoisessa toiminnassa

1 Yhtiön palveluksessa olon aikana työntekijöille ei ole sallittua olla työsuhteessa kolmansien osapuolten kanssa tai muutoin harjoittaa ulkopuolista liiketoimintaa, ellei sellaisesta ole muutoin sovittu ja saatu suostumusta etukäteen.

2 Yhtiö vaatii, että kaikki yhtiön tiedoista kertominen ja niiden luovuttaminen ulkopuolisilla luennoilla tai haastatteluissa tarkastetaan ja hyväksytään etukäteen.

3 Yhtiö ei salli omien toimihenkilöidensä tai työntekijöidensä toimia yhtiön palveluksessa olonsa aikana hallituksen jäseninä yhtiöissä, joiden toiminta on eturistiriidassa yhtiön toiminnan kanssa, eivätkä he saa osallistua kilpailevaan liiketoimintaan."

Periaate 3. Asiakkaita, osakkeenomistajia ja työntekijöitä kunnioitetaan

3-1 Johtamisessa asetetaan asiakastyytyväisyys etusijalle

1 Yhtiö pyrkii reagoimaan asiakkaiden antamiin tuotteiden suunnittelun, jakelun ja palvelun parannuksia koskeviin pyyntöihin ja suosituksiin sekä asettamaan ne etusijalle.

2 Yhtiö pyrkii kaikin keinoin kohteliaaseen ja oikeudenmukaiseen kanssakäyntiin asiakkaiden kanssa pohjautuen yhtiön vakaumukseen siitä, että ”Samsung Electronics on olemassa asiakkaidensa ansiosta”.

3 Yhtiö kunnioittaa asiakkaan oikeutta valintoihin pidättäytyen liiallisesta mainonnasta tai pakottavista myyntitekniikoista, jotka saattaisivat johtaa asiakkaita harhaan laadun, toimintojen, teknisten tietojen tai tuotteiden tai palvelujen suhteen.

4 Yhtiö pyrkii pääsemään oikeudenmukaisiin ratkaisuihin asiakkaisiin liittyvissä kiistoissa ja reagoi asiakkaiden valituksiin avoimesti, ripeästi ja tehokkaasti."

3-2 Johtamisessa painotetaan osakkeenomistajien saamaa arvoa

1 Yhtiö pyrkii aktiivisesti kasvattamaan sijoituksista saatavaa tuottoa osakkeenomistajille maksimoimalla voitot avoimen ja hyvän hallintotavan kautta.

2 Yhtiö huolehtii vastuustaan osakkeenomistajia ja asianomaisia osapuolia kohtaan ilmoittamalla keskeiset taloudelliset ja yritystä koskevat tiedot vilpittömästi ja oikea-aikaisesti.

3 Yhtiö ottaa vastaan ja huomioi vilpittömästi oikeutetut vetoomukset ulkoisten osakkeenomistajien taholta."

3-3 Työntekijöiden elämänlaatua pyritään parantamaan

1 Yhtiö varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille ja kohtelee heitä oikeudenmukaisesti heidän kykyjensä ja saavutustensa pohjalta.

2 Yhtiö kannustaa työntekijöitä jatkuvaan oman itsensä kehittämiseen ja tukee aktiivisesti työntekijöiden tilaisuuksia parantaa kykyjään omien velvollisuuksiensa suorittamisessa.

3 Yhtiö varmistaa työskentely-ympäristön, jossa kannustetaan henkilökohtaisten aloitteiden tekoon ja luovuuteen."

Periaate 4. Ympäristöstä, terveydestä ja turvallisuudesta välitetään

4-1 Tavoitteena on ympäristöystävällinen johtaminen

1 Yhtiö pyrkii kaikin keinoin noudattamaan kansainvälisiä ympäristöstandardeja, ympäristöä koskevia kansallisia lakeja ja säädöksiä sekä sisäisiä ympäristömääräyksiä kaikessa maailmanlaajuisessa liiketoiminnassa.

2 Yhtiö pyrkii aktiivisesti minimoimaan haitallisten materiaalien synnyn, käyttämään resursseja tehokkaasti sekä kierrättämään jäteaineksen ympäristöä hyödyttäen.

3 Yhtiö pyrkii parhaansa mukaan harjoittamaan ympäristöä parantavaa toimintaa kaikissa tuotekehityksen, tuotannon, jakelun, myynnin ja hävityksen vaiheissa."

4-2 Ihmisten terveyttä ja turvallisuutta pidetään arvossa

1 Yhtiö noudattaa työntekijöidensä turvallisuutta ja terveyttä koskevia kansainvälisiä standardeja sekä niihin liittyviä lakeja ja säädöksiä samoin kuin sisäisiä määräyksiä järjestämällä turvallisuuskoulutusta ja -opetusta säännöllisin väliajoin.

2 Yhtiö asettaa asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden etusijalle kaikessa liiketoiminnassa; tämä koskee esimerkiksi tuotekehitystä, tuotantoa, jakelua ja myyntiä.

3 Yhtiö kertoo asiakkailleen selkeästi tuotteidensa tai palveluidensa turvallisesta käytöstä ja toiminnasta.

4 Yhtiö pyrkii käsittelemään ripeästi tuotteissa mahdollisesti havaitut viat, joista saattaisi olla vaaraa asiakkaille.

5 Yhtiö pyrkii kaikin keinoin huomaamaan ja eliminoimaan kaikki toimipaikoista mahdollisesti löytyvät vaaratekijät ja ylläpitää siistiä ja turvallista ympäristöä."

Periaate 5. Yhtiö on sosiaalisesti vastuullinen yrityskansalainen

5-1 Yrityskansalaisen perusvastuista huolehditaan vilpittömästi

1 Yhtiö pyrkii työllistämisen olevan vakaalla pohjalla ja täyttää verovelvollisuutensa tunnollisesti.

2 Yhtiö iskostaa työntekijöihinsä oman vakaumuksensa siitä, että heidän toimintansa vaikuttaa suoraan yhtiön kokonaisimagoon, ja että heidän tulee pyrkiä ylläpitämään yhtiön hyvää nimeä varmistamalla asianmukaisen asun, kohteliaan käytöksen sekä arvokkaan kielenkäytön.

3 Työntekijöitä kannustetaan pyrkimään luottamuksen rakentamiseen paikallisessa yhteisössä täyttämällä omat velvollisuutensa ja vastuunsa."

5-2 Paikallisten yhteisöjen sosiaalisia ja kulttuuriarvoja kunnioitetaan ja toiminta niissä on rinnakkaiseloa

1 Yhtiö kunnioittaa lainsäädäntöä, kulttuuria ja arvoja niissä paikallisissa yhteisöissä, joissa yhtiöllä on toimintaa, ja yhtiö osallistuu paikallisten asukkaiden elämänlaadun parantamiseen.

2 Maailmanlaajuisena yrityskansalaisena yhtiö osallistuu yhteiskunnan henkiseen rikastumiseen edistämällä ja tukemalla yleiseen etuun liittyvää toimintaa, esimerkkeinä akateemiset saavutukset, taiteet, kulttuuri ja urheilu.

3 Yhtiö osallistuu aktiivisesti yhteisön palvelemiseen esimerkiksi tekemällä vapaaehtoistyötä ja tarjoten katastrofiapua."

5-3 Yhteiseloa ja yhteistä menestystä liikekumppanien kanssa edistetään

1 Yhtiö tunnustaa omat liikekumppaninsa strategisiksi kumppaneiksi keskinäisen luottamuksen pohjalta ja pyrkii jaettuun asiakastyytyväisyyden arvon saavuttamiseen.

2 Yhtiö valitsee liikekumppaninsa liiketoimintatavoitteiden mukaisesti soveltamalla oikeudenmukaisia standardeja ilman syrjintää.

3 Yhtiö pyrkii tukemaan liikekumppaneidensa kilpailukyvyn ja kehityksen kasvua.

4 Yhtiö kannustaa liikekumppaneitaan aktiivisesti täyttämään omia yhteisöllisiä sekä turvallisuuteen ja omien työntekijöidensä oikeuksiin liittyviä vastuitaan työpaikalla."

 • Maailmanlaajuiset käytännesäännöt
  284 Kt
 • Liiketoiminnan harjoittamisen suuntaviivat
  110 Kt

Ympäristösäännöt ja -suuntaviivat

 • Ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskeva käytäntö
  1,98 Mt
 • Standardit tuotteissa käytettävien aineiden valvontaan
  1,43 Mt
 • REACH SVHC -ilmoitus
  355 kt
 • Jäteaineksen keräysjärjestelmä alueittain
  610 kt
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukainen hävitys
  2,71 Mt
 • Vaatimukset kierrätyspalvelukumppaneille
  180 Kt
 • Ekologinen suunnittelu ja energiamerkintä
 • Sääntelyn alaisten aineiden luettelo
  340 kt

Työntekoa koskevat käytännöt

 • Lapsityövoiman käytön kieltoa koskeva käytäntö
  379 Kt
 • Siirtotyöläisten käyttöä koskeva käytäntö
  658 Kt
 • Opiskelijatyöntekijöitä koskeva käytäntö Kiinassa
  185 Kt
 • Oppisopimuksia koskeva ohjeistus Intiassa
  179 Kt
 • Häirinnän estämistä koskeva ohjeistus
  168 Kt

Alihankkijoiden käytännesäännöt ja ohjeet

Yhtiön omat alihankkijoita koskevat käytännesäännöt ovat linjassa RBA:n käytännesääntöjen kanssa, ja päivityksistä ilmoitetaan alihankkijoille. Yhtiö myös antaa oppaan, jonka avulla alihankkijat voivat noudattaa sääntöjä ja huolehtia vaatimustenmukaisuudesta käytännön toimissa.

 • Alihankkijoiden käytännesäännöt
  237 Kt
 • Alihankkijoiden käytännesääntöjä koskevat ohjeet
  2,5 Mt

Vastuullisesti hankittujen mineraalien raportti

Viime vuosina on esiintynyt jatkuvia ongelmia konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla louhittuihin mineraaleihin liittyen, ja tämän vuoksi sidosryhmät vaativat, että yhtiöiden hankinta tapahtuu vastuullisista lähteistä. Samsungin tuotteissa käytetään useita komponentteja, joissa on mukana mineraaleja kuten tantaalia, tinaa, volframia, kultaa ja kobolttia. Niitä tarvitaan elektroniikan toimintaominaisuuksia varten. Tämän vuoksi jatkamme sitkeitä pyrkimyksiämme minimoida yhteiskuntaan ja ympäristöön kohdistuvat negatiiviset vaikutukset, kuten ihmisoikeuksien rikkomukset sekä ympäristön tilan heikentyminen mineraalien louhinnan tuloksena. Haluaisimme näin ollen julkistaa tietoa pyrkimyksistämme tämän raportin kautta.

 • Samsung Electronicsin raportti vastuullisesti hankituista mineraaleista
  1,2 Mt

Veroriskien hallinnan käytäntö

 • Veroriskien hallinnan käytäntö
  73 Mt