Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα

Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα

Διασφαλίζουμε ότι τα υλικά
μας είναι δεοντολογικής και
υπεύθυνης προέλευσης

Διασφαλίζουμε ότι τα υλικά μας είναι δεοντολογικής και υπεύθυνης προέλευσης

Υποστηρίζουμε τους προμηθευτές μας ώστε να χτίζουν ένα ισχυρότερο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για να δημιουργήσουμε ένα εύρωστο
εταιρικό οικοσύστημα και μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Υποστηρίζουμε τους προμηθευτές μας ώστε να χτίζουν ένα ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για να δημιουργήσουμε ένα εύρωστο εταιρικό οικοσύστημα και μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Κοντινό στα χέρια μιας ομάδας ατόμων με τις παλάμες τους στοιβαγμένες η μια πάνω στην άλλη σε μια κίνηση συνεργασίας. Κοντινό στα χέρια μιας ομάδας ατόμων με τις παλάμες τους στοιβαγμένες η μια πάνω στην άλλη σε μια κίνηση συνεργασίας.

Σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας σε όλον τον κόσμο, κινούμαστε ολοένα πιο κοντά στη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βάσει μιας φιλοσοφίας δικαιοσύνης, ειλικρίνειας και κοινής ευημερίας.
Παρέχουμε υποστήριξη στους προμηθευτές μας, ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τους παγκόσμιους νόμους και πρότυπα για την τήρηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ευθυνών. Επίσης, εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων,
με στόχο την ελαχιστοποίηση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαδικασία εξόρυξης σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στρατηγική διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

Οικονομική

Εξασφαλίζουμε ένα ολοκληρωμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο κόστος, τη διανομή, την ποιότητα, την τεχνολογία και τους ανθρώπινους πόρους, με στόχο να μεγιστοποιηθεί η συνέργεια, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα με τους προμηθευτές μας και να δημιουργηθεί ένα εταιρικό οικοσύστημα που δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης.

Ένα εικονίδιο ενός ραβδογραφήματος με ένα βέλος πάνω του που να απεικονίζει την οικονομική ανάπτυξη. Ένα εικονίδιο ενός ραβδογραφήματος με ένα βέλος πάνω του που να απεικονίζει την οικονομική ανάπτυξη.

Κοινωνική

Ζητούμε την τήρηση των διεθνών προτύπων και κανονισμών στους τομείς της διαχείρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εργασιακού περιβάλλοντος, της δεοντολογίας και των ζητημάτων διενέξεων εξορύξεων, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ανοιχτό και διαφανές σύστημα ευθυνών διαχείρισης, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ένα εικονίδιο μιας υδρογείου που απεικονίζει την κοινωνική διαχείριση. Ένα εικονίδιο μιας υδρογείου που απεικονίζει την κοινωνική διαχείριση.

Περιβαλλοντική

Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με προμηθευτές που έχουν πιστοποίηση Eco Partner, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε και να διαχειριστούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τα περιεχόμενά τους, τις πρώτες ύλες και τη διαδικασία παραγωγής τους.

Ένα εικονίδιο ενός μικρού φύλλου σε έναν βλαστό που απεικονίζει την περιβαλλοντική διαχείριση. Ένα εικονίδιο ενός μικρού φύλλου σε έναν βλαστό που απεικονίζει την περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Λειτουργία
  προμηθευτή

 • Συνεργασία
  εταίρων

 • Περιβάλλον εργασίας
  προμηθευτών

 • Διαχείριση ορυκτών
  από περιοχές συγκρούσεων

Λειτουργία προμηθευτή

Στη Samsung Electronics επιδιώκουμε να χτίζουμε στρατηγικές συνεργασίες με τους υψηλότερα αποδοτικούς προμηθευτές, βασιζόμενοι πάντα στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε υιοθετήσει μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία στην εφαρμογή του συστήματος εγγραφής προμηθευτών για τους νέους προμηθευτές, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούμε ετήσιες αξιολογήσεις για να βοηθήσουμε τους προμηθευτές μας με την ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος και την ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων. Οποιαδήποτε εταιρεία που είναι πρόθυμη να προσφέρει τις διαφορετικές τεχνολογικές της δυνατότητες και επιθυμεί να συνεργαστεί με τη Samsung μπορεί να αναρτήσει τις νέες επιχειρηματικές προτάσεις της στην Πύλη Προμηθευτών (www.secbuy.com) ανά πάσα στιγμή. Το Διεθνές Κέντρο Προμηθειών (International Procurement Center, IPC) λειτουργεί ως κύριος κόμβος προμηθειών και μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε εξαιρετικούς προμηθευτές σε στρατηγικά σημαντικές περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ένας Κορεάτης και ένας λευκός άνδρας που φοράνε κοστούμια στέκονται σε εξωτερικό χώρο και κάνουν χειραψία. Ο λευκός κρατά έναν χαρτοφύλακα με το άλλο χέρι. Ένας Κορεάτης και ένας λευκός άνδρας που φοράνε κοστούμια στέκονται σε εξωτερικό χώρο και κάνουν χειραψία. Ο λευκός κρατά έναν χαρτοφύλακα με το άλλο χέρι.

Απαιτήσεις για την εγγραφή νέων προμηθευτών

 • Περιβάλλον και ασφάλεια

  Ζητείται από τους προμηθευτές να ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζονται σε 22 άρθρα, που καλύπτουν θέματα όπως η επαγγελματική ασφάλεια, ο εξοπλισμός πρόληψης πυρκαγιών, η επαγγελματική υγεία, οι επικίνδυνες ουσίες και οι περιβαλλοντικές μονάδες. Κύρια υποχρεωτικά σημεία συμμόρφωσης: Εξοπλισμός πρόληψης πυρκαγιών, κίνδυνοι και απόβλητα, εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγρών αποβλήτων, κ.λπ.

 • Εργασιακά δικαιώματα

  Ζητείται από τους προμηθευτές να ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζονται σε 20 άρθρα, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής εργασίας, της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς εργάσιμου ωραρίου και της απαγόρευσης των διακρίσεων.
  Τρία υποχρεωτικάσημεία συμμόρφωσης: Απαγόρευση
  της παιδικής εργασίας, εγγυημένος ελάχιστος μισθός και απαγόρευση απάνθρωπης διαχείρισης.

 • Eco-Partner

  Διεξάγονται έλεγχοι για την πολιτική, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση περιβαλλοντικών θεμάτων προϊόντων και τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Επιχειρηματικές συνεργασίες γίνονται μόνο με προμηθευτές με πιστοποίηση Eco-Partner.

Διαδικασία και κριτήρια ετήσιας αξιολόγησης προμηθευτών

 • 01

  Ετήσια
  αυτοαξιολόγηση

  Οι προμηθευτές πραγματοποιούν
  αυτοαξιολογήσεις βάσει
  στοιχείων αξιολόγησης
  που σχετίζονται με την
  επιχειρηματική
  ανταγωνιστικότητα και
  βιωσιμότητα.

 • 02

  Αυτοβελτίωση

  Οι προμηθευτές εντοπίζουν και
  προχωρούν στις
  απαραίτητες
  βελτιώσεις χωρίς
  προτροπή.
  Η Samsung παρακολουθεί
  τους
  κινδύνους και προσφέρει
  ανατροφοδότηση.

 • 03

  Αξιολόγηση

  Οι προμηθευτές ενημερώνονται
  για τα αποτελέσματα
  των τελικών αξιολογήσεων
  στο τέλος κάθε έτους

 • 04

  Μετά τη
  διαχείριση

  Οι προμηθευτές αναπτύσσουν
  και εφαρμόζουν
  σχέδια βελτίωσης και
  η Samsung προσφέρει
  τη συμβολή της

Στοιχεία αξιολόγησης για τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό

 • Μέλλοντος

  Η κατοχή τεχνολογικών πατεντών και η επένδυση στην Ε&Α

 • Ποιότητα

  Ποσοστά αποτυχίας
  και πιστοποίηση
  συστημάτων διαχείρισης
  ποιότητας

 • Αποκρισιμότητα

  Ενασχόληση με τις πολιτικές και τις δραστηριότητές μας για καινοτομία

 • Παράδοση

  Έγκαιρες παραδόσεις και αποστολές

 • Κόστος

  Αυξημένα ποσοστά αξίας συναλλαγών και ανταγωνιστικότητα στο κόστος

Στοιχεία αξιολόγησης για βιωσιμότητα

 • EHS

  Ασφάλεια χώρου
  εργασίας και διεθνής πιστοποίηση

 • Χρηματοοικονομικά

  Πιστωτική κατηγορία
  και λόγος κόστους

 • Νομικά (Κοινωνικά)

  Εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα στον χώρο εργασίας και καταπολέμηση της διαφθοράς

Υποστήριξη των εταίρων μας ώστε να επιδεικνύουν τους καλύτερους εαυτούς τους

Για να εφαρμόζουμε στην πράξη την επιχειρηματική φιλοσοφία του ότι «το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα
στη Samsung Electronics στηρίζεται στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προμηθευτών μας»,
ξεπερνάμε ακόμη περισσότερο τα όρια των αμοιβαία επικερδών πρωτοβουλιών διαχείρισης, για να συμπεριλάβουμε τόσο τοπικούς όσο και διεθνείς προμηθευτές. Παρέχουμε μια
μεγάλη σειρά προγραμμάτων που στόχο έχουν την υποστήριξη της χρηματοδότησης, την εκπαίδευση και την καινοτομία, για τη διασφάλιση ότι
οι προμηθευτές μας γίνονται παγκόσμια ανταγωνιστικοί.

 • KRW

  974

  δισεκατομμύρια

  Επένδυση στο ταμείο
  Win-Win Cooperation
  Fund

  Χρηματοδότηση

  Συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 1 τρισεκατομμυρίου
  KRW με εμπορικές τράπεζες

 • 16,756

  άτομα

  Παρουσίες στην
  εκπαίδευση προμηθευτών

  Ανάπτυξη ικανοτήτων
  εργαζομένων

  Παροχή μαθημάτων ηγεσίας, εργασιακής
  εξειδίκευσης
  και άλλα
  μαθήματα σε παγκόσμια
  ή
  όχι κλίμακα, αξιοποιώντας
  αποκλειστικά
  εκπαιδευτικές
  εγκαταστάσεις προμηθευτών

 • 375

  εταιρείες

  Προμηθευτές που έλαβαν
  υποστήριξη Smart Factory

  Πρωτοβουλίες καινοτομίας

  Υποστήριξη της βελτίωσης των
  δυνατοτήτων
  παραγωγής 1000
  προμηθευτών και SME
  που δεν έχουν επιχειρηματικές
  σχέσεις με τη Samsung
  σε όλη τη χώρα

[Αποτελέσματα 2020 των βασικών προγραμμάτων μας Win-Win]

Βοηθούμε τους κύριους και τους δευτερεύοντες προμηθευτές μας να εκφράζουν τυχόν καταγγελίες μέσω της απευθείας τηλεφωνικής γραμμής (+82-80-200-3300), μέσω e-mail (ssvoc@samsung.com), μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος ειδοποίησης στην Πύλη Προμηθευτών (www.secbuy.com), με επί τόπου συμβουλευτικές συνεδρίες προμηθευτών και μέσω διαφόρων συναντήσεων ανταλλαγής απόψεων.

Κώδικας δεοντολογίας και οδηγός για προμηθευτές

Ευθυγραμμίζουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας για Προμηθευτές με αυτόν της RBA και θα μοιραζόμαστε τις ενημερώσεις με τους προμηθευτές μας. Επίσης, προσφέρουμε έναν οδηγό που τους βοηθά να συμμορφώνονται με τον Κώδικα και να ασκούν τη διαχείριση συμμόρφωσης.

 • Κώδικας Δεοντολογίας για Προμηθευτές
  237 KB
 • Κώδικας Δεοντολογίας και Οδηγός για Προμηθευτές
  2.5 MB

Διασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για όλους

Παρακολουθούμε τακτικά τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου της RBA (Συμμαχία Υπεύθυνων Επιχειρήσεων) ώστε να εντοπίζουμε τα προβλήματα και να κάνουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις. Ενώ παροτρύνουμε τους κύριους προμηθευτές μας να δημιουργήσουν ασφαλείς χώρους εργασίας, η αφοσίωσή μας στην ασφάλεια του χώρου εργασίας επεκτείνεται στους δευτέρου επιπέδου προμηθευτές μας μέσω των προμηθευτών πρώτου επιπέδου.

Αυτοαξιολόγηση

Ετήσια αυτοαξιολόγηση όλων των κύριων προμηθευτών με χρήση μιας λίστας ελέγχου βάσει των 85 κριτηρίων RBA

Επί τόπου έλεγχοι

Επί τόπου έλεγχοι σε υψηλού κινδύνου προμηθευτές
για τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης

Προμηθευτές υψηλού κινδύνου: Υψηλός
αντίκτυπος βάσει επιχειρηματικού όγκου ή εξάρτησης,
τοποθεσία σε γεωπολιτική τοποθεσία
υψηλού κινδύνου, χαμηλός βαθμός στην αυτοαξιολόγηση
ή συμμετοχή σε ισχυρισμούς

Διεξαγωγή από ανεξάρτητο
εξειδικευμένο προσωπικό ελέγχου, υπό
την καθοδήγηση πιστοποιημένων από την RBA ελεγκτών

Τετραγωνική ρίζα του συνολικού αριθμού
εργαζομένων των προμηθευτών που
υποβλήθηκαν σε συνέντευξη

Έλεγχοι από τρίτους

Οι τρίτες εταιρείες με πιστοποίηση από την
RBA επιλέγουν τυχαία προμηθευτές
και διεξάγουν αρχικούς ελέγχους βάσει
των κριτηρίων RBA

Γίνεται ανακοίνωση μόνο επιλογών των
στόχων και δεν κοινοποιείται το συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα, διασφαλίζοντας έτσι
πιο ακριβείς ελέγχους από το 2015

Λαμβάνονται άμεσες ενέργειες για ζητήματα
που μπορούν να αντιμετωπιστούν αμέσως.
Τα αποτελέσματα επαληθεύονται
μέσω ελέγχων ολοκλήρωσης

Οι προμηθευτές μας

 • Λίστα προμηθευτών
  219 KB

Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών

Η Samsung Electronics χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης ορυκτών, που βασίζεται στις οδηγίες δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ για υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, και διαχειρίζεται χυτήρια στην εφοδιαστική αλυσίδα εφοδιασμού μέσω προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Κοινοποιούμε πρόθυμα τη λίστα των χυτηρίων σε διάφορους ενδιαφερομένους, όπως στους πελάτες μας. Επιπλέον, παροτρύνουμε τους προμηθευτές να συνεργάζονται με χυτήρια πιστοποιημένα από το πρόγραμμα Responsible Minerals Assurance Process (διαδικασία διασφάλισης υπεύθυνων ορυκτών) και ζητάμε από τα μη πιστοποιημένα χυτήρια της εφοδιαστικής αλυσίδας μας να αποκτήσουν την πιστοποίηση RMAP. Η Έκθεση Υπεύθυνης Προμήθειας Ορυκτών, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των μεταλλωρυχείων και άλλων πληροφοριών, περιγράφει τις προσπάθειες της Samsung Electronics να ελαχιστοποιήσεις τις αρνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης, που επιδέχονται παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικής καταστροφής.

Διαδικασία δέουσας επιμέλειας εξόρυξης της Samsung Electronics βάσει των οδηγιών δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ

Ένα κοντινό των χεριών ενός ατόμου που φορά χοντρά γάντια και κρατά έναν μικρό σωρό από πρώτες ύλες γκρίζου χρώματος. Ένα κοντινό των χεριών ενός ατόμου που φορά χοντρά γάντια και κρατά έναν μικρό σωρό από πρώτες ύλες γκρίζου χρώματος.
 • Έκθεση Υπεύθυνης Προμήθειας Ορυκτών της Samsung Electronics
  1.2 MB

Λίστα μεταλλωρυχείων και διυλιστηρίων

(Όπως ίσχυε στο τέλος Δεκεμβρίου 2020)

Ολοκληρωμένη
πιστοποίηση
Πιστοποίηση σε
εξέλιξη
Σύνολο
Ταντάλιο
(Ta)
38 - 38
Κασσίτερος
(Sn)
53 - 53
Βολφράμιο
(W)
42 - 42
Χρυσός
(Au)
107 - 107
※ Κοβάλτιο
(Co)
- - 27
 • Λίστα μεταλλωρυχείων
  356.2 KB