Mega 2 如何設定自動重撥

最後更新日期 : 2020年11月23日

b 

 

1: 先選擇電話的圖示  

 

應用程式版面

 

2: 再選右上角的三點設定     

 

電話的版面    

 

3: 選通話

 

設定版面 

 

4: 其他設定

 

設定版面

 

5: 選自動重撥

 

其他設定版面

        

 

*尚有更多有關我們的智能手機的操作步驟可供參考,詳情請按此

感謝您提供意見讓我們了解您的需要