Munkajogok és emberi jogok

Munkajogok és emberi jogok

Arra törekszünk,
hogy betartsuk
a legszigorúbb
normákat

Arra törekszünk, hogy betartsuk a legszigorúbb normákat

Két nő és egy férfi egy világos irodahelyiségben pihenőszékekben ül egy alacsony asztal körül, és mosolyognak. A nők kezet ráznak. Két nő és egy férfi egy világos irodahelyiségben pihenőszékekben ül egy alacsony asztal körül, és mosolyognak. A nők kezet ráznak.

Tiszteletben tartjuk a minden embert megillető szabadságot és alapvető jogokat

Biztosítjuk az esélyegyenlőséget minden alkalmazottunk és pályázónk számára, és nem tűrünk semmiféle hátrányos megkülönböztetést. Tiszteletben tartjuk továbbá minden alkalmazottunk egyesülési szabadságát. Továbbá arra törekszünk, hogy beépítsük és integráljuk az emberi jogok iránti tiszteletet vállalkozásunkba annak érdekében, hogy megvédjük és előmozdítsuk alkalmazottaink és az ellátási láncunkban dolgozó emberek jogait.

A munkajogokra és az emberi jogokra vonatkozó keretrendszerünk

Az ENSZ üzleti és emberi jogi irányelveinek erős támogatásával létrehoztuk és beágyaztuk az emberi jogokra vonatkozó saját keretrendszerünket, hogy azonosítsuk, megakadályozzuk, mérsékeljük és számon tartsuk az üzleti tevékenységeink során az emberi jogokat érintően bekövetkező bármilyen káros hatást.

Arra is törekszünk, hogy első szintű beszállítóink az emberi jogi kockázatokat illetően ugyanolyan szintű ellenőrzést végezzenek, mint mi tesszük a tevékenységük során. Kötelezzük őket arra is, hogy az ő beszállítóik, vagyis a Samsung alvállalkozói is a mi munkakörnyezetre vonatkozó szabályzatunkkal megegyező védelmi szintet alkalmazzanak.

A hat Jog és Alapelv diagramja, hatszögletű alakok gyűrűjében megjelenítve: szabályzatok, átvilágítás, jogorvoslathoz való hozzáférés, átláthatóság és jelentéstétel, az érdekelt felek bevonása és felelős vállalatirányítás. A hat Jog és Alapelv diagramja, hatszögletű alakok gyűrűjében megjelenítve: szabályzatok, átvilágítás, jogorvoslathoz való hozzáférés, átláthatóság és jelentéstétel, az érdekelt felek bevonása és felelős vállalatirányítás.

Vállalatirányítás

Globális munkaügyi bizottságunk (GLI) foglalkozik a munkajogokra és az emberi jogokra gyakorolt​hatásokkal és kockázatokkal. A GLI bizottság, amely kéthetente ülésezik a munkajogi és emberi jogi kérdések megvitatására, hat funkcióból (emberi erőforrások csapat, jogi iroda, partneri együttműködési központ, vállalati fenntarthatósági központ, globális EHS központ, befektetői kapcsolatok csapat) érkező felsővezetőkből és munkatársakból tevődik össze. Minden fontos ügyet a Fenntarthatósági Tanács elé terjesztenek fel, amelynek tagjai a legfontosabb felsővezetők, majd jelentést tesznek róla a felsővezetésnek.

A keretrendszer szemléltető képe piramis alakban. Az igazgatóság, a felelős vállalatirányítási bizottság, a fenntarthatósági tanács, a GLI (Globális Munkaügyi Kérdések) bizottság sorban felülről lefelé helyezkednek el. A keretrendszer szemléltető képe piramis alakban. Az igazgatóság, a felelős vállalatirányítási bizottság, a fenntarthatósági tanács, a GLI (Globális Munkaügyi Kérdések) bizottság sorban felülről lefelé helyezkednek el.

Szabályzatok

Hatékony munkajogi és emberi jogi szabályzatokat alakítottunk ki az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az Egyesült Nemzetek üzleti és emberi jogi irányelvei (UNGP), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei, az ENSZ gyermekjogi egyezménye (UNCRC), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkahelyi alapelvekről és jogokról szóló nyilatkozata alapján. Betartjuk a Felelős Vállalatok Szövetsége (RBA) magatartási kódexét, és betartjuk azoknak az országoknak a jogszabályait és szabályozásait, ahol üzleti tevékenységünket folytatjuk.

Közeli kép egy férfi kezéről, amely egy laptop számítógépen gépel, és egy dokumentum illusztrált képe van kivetítve a számítógép képernyője elé egy ellenőrzőlistával. Közeli kép egy férfi kezéről, amely egy laptop számítógépen gépel, és egy dokumentum illusztrált képe van kivetítve a számítógép képernyője elé egy ellenőrzőlistával.

Globális Magatartási Kódex és Irányelvek

Minden alkalmazott köteles betartani a Globális Magatartási Kódexet és az Üzleti Magatartási Irányelveket, amelyek részét képezik azon erőfeszítéseinknek, hogy még felelősségteljesebben végezzük üzleti tevékenységünket.

Munkaügyi szabályzatok

Kialakítunk és bevezetünk a veszélyeztetett csoportok védelmét szolgáló szabályzatokat.

 • Gyermekmunkát tiltó irányelv
  379 KB
 • Vendégmunkásokra vonatkozó szabályzat
  658 KB
 • Diákmunkások vonatkozó szabályzat Kínában
  185 KB
 • Iránymutatások a gyakornoki képzéshez Indiában
  179 KB
 • Irányelvek a zaklatás megelőzéséhez
  168 KB

Munkatársainknak az egyes telephelyekhez igazodó képzési programokat biztosítunk azzal a céllal, hogy megfeleljünk emberi jogi szabályzatainknak és felhívjuk a figyelmet az emberi jogok tiszteletben tartására. Az ENSZ ügynökségeivel, valamint az üzleti és emberi jogi oktatásra szakosodott szervezetekkel együttműködve arra törekszünk, hogy fokozzuk a munkaügyi és emberi jogi témák kezelésére való képességeiket azáltal, hogy a munkakörökre szabott képzést kínálunk. Miután a BSR-rel együttműködve kidolgoztuk az összes alkalmazott munkaköri feladataira szabott képzési anyagokat, 2020-ban elindítottuk átfogó munkaügyi és emberi jogi képzési programunkat. Továbbra is testreszabott képzést fogunk nyújtani minden releváns témakörre vonatkozóan.

Átvilágítás

Belső és külső protokollokkal megerősített rendszert működtetünk annak érdekében, hogy azonosítsuk és figyelemmel kísérjük az emberi jogi kockázatokat telephelyeinken és az egész ellátási láncunkban.

Egy neonszínű biztonsági mellényt viselő férfi és egy üzleti öltözéket viselő nő áll a polcok mellett egy nagy csomagolóraktárban, és egy vágólapon lévő listát böngésznek. Egy neonszínű biztonsági mellényt viselő férfi és egy üzleti öltözéket viselő nő áll a polcok mellett egy nagy csomagolóraktárban, és egy vágólapon lévő listát böngésznek.

Telephelyeink

Három különböző protokoll segítségével értékeljük a munkajogok és az emberi jogok betartásának szintjét, illetve kísérjük figyelemmel a fejlesztésre irányuló tevékenységeket: RBA helyszíni ellenőrzés, Samsung Electronics belső kockázatértékelés, emberi jogi hatásvizsgálat (HRIA).

Közeli kép egy ember kesztyűs kezéről, amellyel Galaxy S21 okostelefonokat pakol helyez zöld munkalapon lévő fekete csomagolódobozokba. Közeli kép egy ember kesztyűs kezéről, amellyel Galaxy S21 okostelefonokat pakol helyez zöld munkalapon lévő fekete csomagolódobozokba.

Responsible Business Alliance helyszíni ellenőrzés

A Felelős Vállalatok Szövetsége (Responsible Business Alliance, RBA) tagjaként az RBA magatartási kódexét alkalmazzuk telephelyeink irányítására. Telephelyeink RBA SAQ (önértékelési kérdőív) eredményei alapján évente hatot vagy hetet választunk ki közülük, és az RBA helyszíni ellenőrzési protokollt alkalmazzuk a munkakörnyezeti kockázatoknak az adott telephelyen történő azonosítására. A protokoll szerint az RBA által jóváhagyott harmadik fél auditáló cég végez ellenőrzéseket a munkaügyi, egészségügyi és munkavédelmi, környezetvédelmi, etikai és irányítási rendszerek tekintetében. Ha bármilyen megállapítást tesznek, a telephelyeknek korrekciós intézkedési tervet kell benyújtaniuk és végrehajtaniuk.

A Samsung Electronics belső
kockázatértékelésének folyamata

 • 01. Az értékelési célpontok kiválasztása

  Évente kiválasztunk hat-hét telephelyet, amelyeknek képességnövelést és általános fejlesztéseket kell végrehajtaniuk a monitoring rendszer értékelési eredményei alapján.

  Telephelyi monitoring rendszerünk

  Támogatja a munkajogi és emberi jogi normák betartatását és a megfelelőség irányítását mint a munkakörnyezetünk, munkahelyi kultúránk, képviseleti szerveink és beszállítói irányításunk értékelésére stb. szolgáló monitoring rendszer.

 • 02. Audit csapat összetétele

  Szakértői csoportot állítunk össze képzett alkalmazottakból, beleértve a minősített RBA auditorokat.

 • 03. Önértékelés

  A telephelyek önértékelése a vizsgálati ellenőrzőlista alapján

 • 04. Helyszíni ellenőrzés

  Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a Samsung Electronics normák alapján

 • 05. Utánkövetés irányítása

  Megosztjuk az ellenőrzés eredményeit a megfelelő telephely vezetőségi csapatával

  A vizsgálat befejezésétől számított egy héten belül meghatározzuk a jövőbeni fejlesztési terveket és a megismétlődés megelőzésére szolgáló intézkedéseket

  Az emberi erőforrások és a környezetvédelem szakértőiből álló munkacsoport létrehozásával végrehajtjuk a fejlesztési feladatokat

  Havonta figyelemmel kísérjük a fejlesztési feladatok előrehaladását a telephelyi monitoring rendszeren keresztül

Emberi jogi hatásvizsgálat (HRIA)

Emberi jogi hatásvizsgálatokat végzünk annak érdekében, hogy azonosítsuk azokat a tényleges és lehetséges kockázatokat és az emberi jogokra gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, amelyeket esetleg okoztunk, amelyek összefüggésbe hozhatók velünk, vagy amelyekhez hozzájárulhattunk. Az első emberi jogi hatásvizsgálatot Vietnamban végeztük el 2018-ban. Abban az időben a folyamatban érvényesülő objektív nézőpont fenntartása érdekében együttműködtünk a BSR-rel (Business for Social Responsibility), amely egy üzleti és emberi jogokra szakosodott nonprofit szervezet.

Arra törekszünk, hogy az átvilágítás során azonosított problémákat a meglévő orvosló, enyhítő és megelőző intézkedésekkel kezeljük, ideértve a szabályzatok kidolgozását és felülvizsgálatát, kapacitásépítő programok biztosítását és a munkafolyamatok továbbfejlesztését az egész tevékenységünket átfogó módon.

Ellátási lánc

Beszállítói magatartási kódexünket összehangoljuk az RBA magatartási kódexével, a módosításokat pedig megosztjuk beszállítóinkkal. Útmutatót is nyújtunk, amely segít nekik a Magatartási Kódexnek megfelelni, valamint a megfelelőség irányítását a működésükbe átültetni. Az RBA ellenőrzési szabványának értelmében rendszeresen vizsgáljuk szállítóink munkáját annak biztosítása érdekében, hogy felismerjék a problémákat, és megtegyék a szükséges ellenlépéseket. Első szintű beszállítóinkat kötelezzük arra is, hogy az ő beszállítóik, vagyis a Samsung alvállalkozói is biztosítsák a biztonságos munkakörnyezetet.

Közeli kép egy védősisakot, védőszemüveget és vastag kesztyűt viselő emberről. Kültéren áll, és egy kis darab fém alapanyagot tart az arca előtt a kamera felé. Közeli kép egy védősisakot, védőszemüveget és vastag kesztyűt viselő emberről. Kültéren áll, és egy kis darab fém alapanyagot tart az arca előtt a kamera felé.

Jogorvoslati lehetőségek

Sérelemmegoldási eljárásunk az ENSZ üzleti és emberi jogi irányelveinek 31. szakaszában rögzített „A bíróságon kívüli panaszkezelési mechanizmusok hatékonysági kritériumain” alapul. Bárki hivatalos panaszt tehet, és nem érheti hátrányos megkülönböztetés vagy megtorlás a panasz benyújtása miatt. Arra törekszünk, hogy az eljárás átlátható legyen, és az érintettek jogait az eljárás minden szakaszában tiszteletben tartsák. Emellett garantáljuk a panaszt benyújtók névtelenségét.

Közeli kép 3-4 ember kezéről, amelyek össze vannak kulcsolva és tenyérrel egymásra vannak téve csoportos gondoskodó mozdulattal. Közeli kép 3-4 ember kezéről, amelyek össze vannak kulcsolva és tenyérrel egymásra vannak téve csoportos gondoskodó mozdulattal.

Sérelembejelentési csatornák

Különböző sérelembejelentési csatornákat működtetünk, figyelembe véve a telephely jellemzőit és a helyi helyzeteket.

01. Online

Vállalati intranet

02. Offline

Biztonsági kamera nélküli területen elhelyezett véleménydobozok

03. Forródrót

Hívás vagy e-mail

04. Bizottság

Üzemi tanács, munkavállalói bizottság

05. [Mobil]

Vállalati intranetes alkalmazás

06. SNS

Vállalati kommunikációs csatorna

※ Csatornák a külső érdekelt felek számára : https://sec-audit.com | civilsociety@samsung.com

※ Csatornák a külső érdekelt felek számára :
    https://sec-audit.com
    civilsociety@samsung.com

Panaszmegoldási eljárás

 • 01

  Sérelembejelentés

  Értesítés a kézhezvételről 24 órán belül

  Az alkalmazottak és a külső érdekelt felek a vállalattal kapcsolatos minden sérelmet bejelentenek

  Ügykezelőt jelölnek ki

 • 02

  Sérelem megerősítése és felülvizsgálata

  A kézhezvételtől számított 5 napon belül

  Erősítse meg a bejelentett sérelemmel kapcsolatok részleteket és tényeket

  Hallgassa meg a panaszost a kívánt intézkedésekkel kapcsolatban

  Vizsgálja felül az orvosló intézkedéseket a megerősített részletek szerint

 • 03

  Eredményekről
  való értesítés

  A kézhezvételtől számított 7 napon belül

  Kézbesítse a felülvizsgálat eredményeit, és kérjen visszajelzést a panaszostól

 • 04

  Sérelem megoldása

  Esetenként változik

  A sérelmet olyan intézkedések révén oldják meg, mint képzés, fegyelmi intézkedés a vádlottakkal szemben, hasznos információk vagy támogatás nyújtása, valamint az infrastruktúra, a kapcsolódó szabályzatok és eljárások javítása

※ Ha valamelyik lépés nem fejeződik be határidőben valamilyen ésszerű okból, a panaszos értesítik a konkrét okról

Átláthatóság és jelentéstétel

Fenntarthatósági jelentésünkben, amely többek között a GRI szabványon alapul, részletesen beszámolunk arról, hogyan tartjuk tiszteletben a munkajogokat és az emberi jogokat az üzleti tevékenységünk során.

Ezenkívül az Egyesült Királyság modern rabszolgaság elleni törvénye értelmében éves kimutatásainkat beküldjük a Modern Rabszolgasági Nyilvántartásba is.
Két legbefolyásosabb iparági referenciaérték alapján is a kiválasztott vállalatok közé tartozunk: ezek a vállalati emberi jogi referenciaérték (CHRB) és az ellátási lánc ismerete (KTC). Míg a CHRB a vállalatok emberi jogi és munkajogi szempontból történő összehasonlítására és értékelésére összpontosít, a KTC a kényszermunkával kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.

Madártávlati kép egy laptop számítógépről, egy csésze kávéról és a Samsung Electronics modern rabszolgaság elleni törvény szerinti nyilatkozatának bekötött és nyomtatott példányáról egy íróasztalon. Madártávlati kép egy laptop számítógépről, egy csésze kávéról és a Samsung Electronics modern rabszolgaság elleni törvény szerinti nyilatkozatának bekötött és nyomtatott példányáról egy íróasztalon.

Érdekelt felek bevonása

Folyamatosan együttműködünk a globális érdekelt felekkel az emberi jogokat tiszteletben tartó kultúrának nemcsak vállalatunknál, hanem az iparágunkban való előmozdítása érdekében is. A szabályzatok és képzési programok kidolgozása során együttműködünk az emberi jogokra szakosodott szervezetekkel vagy ügynökségekkel, és különböző multilaterális kezdeményezésekben veszünk részt.

2018 óta minden évben több érdekelt fél részvételével fórumot rendeztünk Vietnamban. 2020-ban a VCCI-vel (Vietnami Kereskedelmi és Iparkamara) és a VGCL-lel (Vietnami Munkaügyi Szövetség) együttműködve tartottuk a 3. fórumot, és megbeszélést folytattunk a „Covid-19 válságkezelés és ellenintézkedések, emberi erőforrás menedzsment és technológiaváltozás a Covid-19 pandémia után” témakörben. A fórum több mint 200 érdekelt felet fogadott, köztük szakértőket és vendégeket civil szervezetektől, a médiától és az egyetemekről.

Fotó a Samsung Vietnam elnökének a Samsung 2020 több érdekelt fórumon tartott beszédéről: „A válság kezelése társadalmilag felelős módon: Tapasztalatcsere a Covid-19 pandémiával való megbirkózással kapcsolatban”, Hanoiban, Vietnamban. Fotó a Samsung Vietnam elnökének a Samsung 2020 több érdekelt fórumon tartott beszédéről: „A válság kezelése társadalmilag felelős módon: Tapasztalatcsere a Covid-19 pandémiával való megbirkózással kapcsolatban”, Hanoiban, Vietnamban.

A Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) együttműködve számos műhelytalálkozót tartottunk a modern rabszolgaság és az etikus toborzás témakörében, amelyeken alkalmazottaink, beszállítóink és üzleti partnereink vettek részt magyarországi, szlovákiai és malajziai telephelyeken. A műhelyfoglalkozások nagyszerű alkalmat szolgáltak a vendégmunkások emberi jogainak védelmével kapcsolatos figyelemfelhívásra és a kényszermunka felszámolása fontosságának megosztására.

Együttműködve a német fejlesztési ügynökséggel (GIZ) és olyan partnerekkel, mint a BMW Csoport és a BASF, elindítottuk a „Kobaltot a fejlődésért (Cobalt for Development, C4D)” kísérleti projektünket egy kézműves kobaltbányában a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A projekt részeként különféle tevékenységeket folytatunk a helyi közösség valódi fejlődésének elősegítése érdekében, például munkavédelmi képzést biztosítunk a helyi bányászok számára, valamint új általános és középiskolákat építünk a helyi gyermekek számára.