פעילות אקלים

פעילות אקלים

אנו חותרים להשיג
אפס פליטות פחמן נטו
למען עתיד בר-קיימא

אנו חותרים להשיג אפס פליטות פחמן נטו למען עתיד בר-קיימא

שינוי האקלים הוא סוגיה מכרעת שמשפיעה על העולם כולו. אנו שואפים לעסוק בטיפול בבעיה הגלובלית על ידי הפחתת פליטות ישירות של גזי חממה,
ניצול רב יותר של אנרגיה מתחדשת ופיתוח מוצרים חסכוניים מאוד באנרגיה.

נקיטת פעולה נגד שינויי אקלים

כדי להתמודד עם שינויי האקלים, Samsung Electronics מבצעת פרויקטים שונים של הפחתת פליטת GHG לא רק באתרי העסקים שלנו בתחום פליטות ישירות של גזי חממה, אלא לאורך שרשרת הערך כולה, לרבות אנרגיה וסחורות המשמשות לתפעול העסקים, הלוגיסטיקה והספקים שלנו.

תוכנית הפעולה שלנו

תהליך ההערכה והתגובה שלנו

 • 01

  זיהוי תופעות וסוגיות הקשורות לשינויי אקלים

 • 02

  ניתוח ההשפעות, הסיכונים וגורמי ההזדמנות

  קריטריונים לניתוח סיכונים והזדמנויות : העניין של בעל העניין / המגמה בתעשייה / ההשפעה העסקית / היכולת הפנימית / סבירות ההתרחשות

 • 03

  גיבוש אסטרטגיות תגובה

 • 04

  הטמעת פרויקטים ופיקוח עליהם

 • 05

  ניתוח התוצאות למול היעד

ניתוח סיכונים והזדמנויות

סיכונים
והזדמנויות במעבר
סיכונים והזדמנויות של שינויי אקלים השפעות פיננסיות של סיכוני שינויי אקלים השפעות פיננסיות של הזדמנויות שינויי אקלים
1. סחר בפליטותGHG טווח-
קצר
עלויות מוגברות עקב עליית המחירים של היתרי פליטות GHG ותקנות מוגברות לפליטת מזהמים * עיינו בדוח העסקי השנתי רכישת היתרים ממצומצמת באמצעות פעילויות להפחתת פליטותGHG הקלה על רגישות מחירים באמצעות השגת היתרים דרך פרויקטים בשיתוף פעולה עם שותפים חיצוניים
2. אימוץ טכנולוגיות בעלות יעילות גבוהה טווח-
קצר
השקעה מוגברת בציוד בעל יעילות גבוהה, בציוד להפחתת פליטות GHGובציוד למיחזור משאבי מים השקעה מוגברת ב- R&D לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות להפחתת פליטות הפחתה בפליטות GHG ועלויות אנרגיה של אתרים עסקיים יצירת הזדמנויות עסקיות כגון מערכות ניהול אנרגיה
3. שינויים בהתנהגות הלקוח טווח-
בינוני
עלויות מוגברות עבור השגת יעילות גבוהה ואישורי מוצר ידידותיים לסביבה מכירות מופחתות של מוצרים עם דירוגי יעילות אנרגטית נמוכים עלויות R&D מוגברות עבור מוצרים בעלי יעילות גבוהה ומוצרים בעלי מודעות לסביבה השקת מוצרים בעלי יעילות גבוהה ומוצרים בעלי מודעות לסביבה תוצאה של הגדלת מכירות ומודעות למותג
4. הרחבת שימוש באנרגיה מתחדשת טווח-
בינוני
עלויות ייצור מוגברות עקב העלייה בעלויות האנרגיה לטווח קצר מכירות B2B מופחתות עקב דרישת הלקוח לשימוש באנרגיה מתחדשת הפחתת עלות האנרגיה על ידי מיקור אנרגיה מתחדשת והשתתפות בפרויקטים של ייצור אנרגיה מתחדשת
סיכונים פיזיים
והזדמנויות
סיכונים והזדמנויות של שינויי אקלים השפעות פיננסיות של סיכוני שינויי אקלים השפעות פיננסיות של הזדמנויות שינויי אקלים
5. אסונות טבע כגון סופות ושיטפונות טווח-
קצר
עלויות השקעה מוגברות להתקנת מתקני סביבה/בטיחות/חירום למניעת אסונות טבע עלויות מוגברות לשיקום עסקי והזדמנויות עסקיות אבודות במקרה של אסון טבע ירידה בעלויות הביטוח באמצעות השקעה במתקני תגובה לאסון טבע הזדמנויות עסקיות חדשות כגון השקת הרשת הלאומית לאסונות ולבטיחות
6. עליית הטמפרטורה הגלובלית והאבק הצהוב טווח-
ארוך
עלויות תפעול מוגברות לאתרים עסקיים עקב התקנת מכשירי קירור וחימום וכו'. עלויות השקעה מוגברות עבור התקנת ציוד למניעת זיהום אוויר מכירות מוגברות כתוצאה מהתרחבות עסקית עבור מזגנים, מטהרי אוויר ומייבשים יעילים במיוחד

צמצום פליטת גזי חממה והרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת

Samsung Electronics מתמקדת בהפחתה של פליטות GHG ושל האנרגיה המשמשת בזמן ייצור.
כל אתר עסקי צופה את הפליטות השנתיות של GHG ומזהה את הפרויקטים להפחתת GHG הטובים ביותר לתהליך הייצור, וכן הוגה ומוציא לפועל תוכניות להפחתה.
מאז ההצהרה בשנת 2018 על הרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת, הבאנו בחשבון את המדיניות והתשתית בתחום האנרגיה המתחדשת באזורים שונים בעולם כדי לתכנן תוכניות ספציפיות למעבר לאנרגיה מתחדשת וליישם אותן ברצף.

הפחתת פליטת גזי חממה במהלך השימוש במוצרים

ה-Eco-Council מורכבת ממומחי סביבה ומקבוצות ייעוץ בעבודה ברמת החטיבה ב-Samsung Electronics. הם מנטרים את הטכנולוגיות לשימור אנרגיה ואת המגמות הרגולטוריות בתחום הסביבה, ומפתחים אסטרטגיות להגברת היעילות האנרגטית של מוצר חדש כדי להפחית את פליטות ה-GHG במהלך השימוש במוצר.

תמיכה בספקים שלנו למען שימוש באנרגיה מתחדשת

כדי לסייע לשותפים העסקיים העיקריים שלנו להפחית את גזי החממה ולהשתמש ביותר אנרגיה מתחדשת, Samsung Electronics הפכה לחברה בשרשרת האספקה של CDP מאז 2019, וביקשה מספקים בעלי היקף עסקאות גבוה מ-80% להציב יעדי הפחתת GHG. אנו מעניקים לספקים עיקריים הדרכה כיצד יש להשיב על שאלוני CDP בנושא שינוי האקלים, ומנטרים באופן רציף את הפליטות ואת יעדי ה-GHG שלהם. נוסף על כך, אנו חולקים מידע על אימוץ רחב יותר של אנרגיה מתחדשת ובוחנים אמצעי שיתוף פעולה באמצעות המועצה לאנרגיה מתחדשת.
לספקים שמגדירים יעדי הפחתת GHG מוצעים תמריצים. אנו מחויבים לשתף איתם פעולה באופן פעיל ולספק להם תמיכה, כך שספקים נוספים יוכלו להצטרף למאמצים להפחתת גזי החממה בעתיד.