Pārskats

Pārskats

Kā starptautiska korporatīvā
sabiedrība mēs cenšamies radīt
pozitīvu ietekmi, vienlaikus piegādājot
novatoriskus produktus un pakalpojumus

Kā starptautiska korporatīvā sabiedrība mēs cenšamies radīt pozitīvu ietekmi, vienlaikus piegādājot novatoriskus produktus un pakalpojumus

Panorāmas skats, kurā cilvēks stāv uz pakalna ar skatu uz ezeru un kalniem. Panorāmas skats, kurā cilvēks stāv uz pakalna ar skatu uz ezeru un kalniem.

Mūsu saglabāšanas stratēģijas un videi draudzīgi risinājumi virza uz ilgtspējīgāku nākotni

Vide

PlanetFirst: Zeme ir mūsu prioritāte

Panorāmas skats, kurā jauna meitene brauc ar riteni pa šauru taciņu zaļi plaukstošā laukā. Panorāmas skats, kurā jauna meitene brauc ar riteni pa šauru taciņu zaļi plaukstošā laukā.

Mēs izmantojam mūsu tehnoloģijas un resursus, lai atbalstītu vietējās kopienas un radītu iespējas nākamajai novatoru paaudzei

Korporatīvais atbildīgums

Atbalstīt nākamo paaudzi, lai tā pilnībā īstenotu savu potenciālu

Bērnu bariņš dzeltenos t-kreklos ar Samsung zilo logotipu spēlējas un smaida. Viens ir pacēlis gaisā plastmasas globusu. Bērnu bariņš dzeltenos t-kreklos ar Samsung zilo logotipu spēlējas un smaida. Viens ir pacēlis gaisā plastmasas globusu.

Izmantot visas iespējas, kādus sniedz veselīga digitālā dzīvesveida rīki un resursi

Digitālā atbildība

Mūsu apņemšanās nodrošināt digitālo drošību un labklājību visiem

Stilizēts Samsung Galaxy tālruņa, planšetes, S Pen, Galaxy Buds un kafijas krūzes attēls no augšas. Stilizēts Samsung Galaxy tālruņa, planšetes, S Pen, Galaxy Buds un kafijas krūzes attēls no augšas.

Mēs cienām visu cilvēku
brīvību un pamattiesības

Darba tiesības un cilvēktiesības

Mēs tiecamies ievērot visaugstākos standartus

Vīrietis un sieviete sēž atpūtas krēslos gaišā birojā un smaida. Sieviete sarokojas ar vēl kādu, kurš attēlā nav redzams. Vīrietis un sieviete sēž atpūtas krēslos gaišā birojā un smaida. Sieviete sarokojas ar vēl kādu, kurš attēlā nav redzams.

Mēs esam apņēmušies veidot daudzveidīgu un iekļaujošu darba vietu, kurā tiek novērtēta atšķirīga pieredze un viedokļi

Dažādība un iekļaušana

Daudzveidīgas kultūras veicināšana, lai radītu labāku nākotni

Dažādas etniskās izcelsmes cilvēki ir sasituši plaukstas "dod pieci" žestā pāri biroja galdam. Dažādas etniskās izcelsmes cilvēki ir sasituši plaukstas "dod pieci" žestā pāri biroja galdam.

Mūsu attiecības ar piegādātājiem balstās uz taisnīgumu un uzticēšanos. Mēs strādājam kopā, lai izveidotu ētisku un ilgtspējīgu piegādes ķēdi

Ilgtspējīga piegādes ķēde

Mēs nodrošinām, ka mūsu materiālu izcelsme ir ētiska un atbildīga

Tuvplānā vairāki cilvēki, kuri ir salikuši plaukstas citu uz citas, apliecinot komandas darbu un sadarbību. Tuvplānā vairāki cilvēki, kuri ir salikuši plaukstas citu uz citas, apliecinot komandas darbu un sadarbību.

Mūsu pieeja ilgtspējai

 • Sociālā ietekme

  Pārvaldi ietekmi uz interešu pārstāvjiem (klientiem, akcionāriem un investoriem, darbiniekiem, piegādātājiem, vietējām kopienām, NVO, valdībām, saziņas līdzekļiem, profesionālām organizācijām u. c.)

 • Vērtību ķēde

  Piegādes ķēde • Ražošana Produkti • Klienti

  Inovācijas"

 • Aprūpes vērtības

  Cilvēki
  Izcilība
  Pārmaiņas
  Integritāte
  Kopīga labklājība

Samsung ilgtspējas vērtība

Ekonomiskā vērtība

Mūsu apņemšanās pastāvīgi inovēt un nodrošināt izaugsmi

Pēc iespējas paaugstini peļņu un akciju vērtību (Produktu un pakalpojumu inovācijas)

Mūsu centieni radīt novatoriskas tehnoloģijas un produktus paver ceļu peļņas gūšanai un jaunu izaugsmes virzītājspēku nodrošināšanai. Mēs cenšamies ieviest inovācijas mūsu korporatīvās kultūras struktūrā, vienlaikus radot sinerģijas, izmantojot ārējos resursus, lai īstenotu atvērtas inovācijas. Tā rīkojoties, mēs speram soli tuvāk ekosistēmas veidošanai, lai izstrādātu novatoriskus produktus, kas atbilst mūsdienu strauji mainīgā tirgus vajadzībām. Mūsu centieni radīt novatoriskas tehnoloģijas un produktus paver ceļu peļņas gūšanai un jaunu izaugsmes virzītājspēku nodrošināšanai. Mēs cenšamies ieviest inovācijas mūsu korporatīvās kultūras struktūrā, vienlaikus radot sinerģijas, izmantojot ārējos resursus, lai īstenotu atvērtas inovācijas. Tā rīkojoties, mēs speram soli tuvāk ekosistēmas veidošanai, lai izstrādātu novatoriskus produktus, kas atbilst mūsdienu strauji mainīgā tirgus vajadzībām.

Sociālā vērtība

Mēs strādājam, lai radītu ilgtspējīgāku pasauli visiem

Ieguldi ilgtspējīgā sabiedrībā (ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana)

Kā starptautiska korporatīva sabiedrība mēs veidojam sociālās vērtības veidā, kas atbilst ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Mēs īpaši izcēlām mērķus, kas ir ļoti svarīgi mūsu uzņēmējdarbības praksei, un analizējam mūsu negatīvo/pozitīvo ietekmi šo mērķu sasniegšanā. Turklāt mēs atklāsim un pilnībā izpētīsim uzņēmējdarbības iespējas, kas palīdz sasniegt ANO IAM. Kā starptautiska korporatīva sabiedrība mēs veidojam sociālās vērtības veidā, kas atbilst ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Mēs īpaši izcēlām mērķus, kas ir ļoti svarīgi mūsu uzņēmējdarbības praksei, un analizējam mūsu negatīvo/pozitīvo ietekmi šo mērķu sasniegšanā. Turklāt mēs atklāsim un pilnībā izpētīsim uzņēmējdarbības iespējas, kas palīdz sasniegt ANO IAM.

Lejupielādē mūsu pārskatus un rīcībpolitikas

Ilgtspējas ziņojumi

Globālais rīcības kodekss

Vides noteikumi un pamatnostādnes

Nodarbinātības rīcībpolitikas

Piegādātāju rīcības kodekss un pamatnostādnes

Atbildīgas minerālvielu aprites ziņojums

Nodokļu riska pārvaldības rīcībpolitika