Преглед

Преглед

Како глобален корпоративен
граѓанин,настојуваме да имаме
позитивно влијание со истовремено
испорачување иновативни
производи и услуги

Како глобален корпоративен граѓанин, настојуваме да имаме позитивно влијание со истовремено испорачување иновативни производи и услуги.

Нашите стратегии за зачувување и еколошки решенија водат кон поодржлива иднина

Животна средина

PlanetFirst: Планетата Земја е наш приоритет

Панорамски поглед на млада девојка која вози велосипед вдолж тесна земјена патека во средина на пространо зелено поле. Панорамски поглед на млада девојка која вози велосипед вдолж тесна земјена патека во средина на пространо зелено поле.

Ја користиме нашата технологија и ресурси за да ги поддржиме локалните заедници и да создадеме можности за следната генерација иноватори

Корпоративно граѓанство

Оспособување на следната генерација за ослободување на нивниот целосен потенцијал

Група деца коишто носат жолти маици со синото лого на Samsung си играат заедно и се смеат. Едното дете држи пластичен глобус подигнат нагоре во воздухот. Група деца коишто носат жолти маици со синото лого на Samsung си играат заедно и се смеат. Едното дете држи пластичен глобус подигнат нагоре во воздухот.

Искористете ја технологијата со алатки и ресурси за здрав дигитален животен стил

Дигитална одговорност

Нашата заложба за дигитална безбедност и добросостојба за сите

Стилизирана слика со поглед одозгора на телефон Samsung Galaxy, таблет, S Pen, Galaxy Buds и шолја кафе. Стилизирана слика со поглед одозгора на телефон Samsung Galaxy, таблет, S Pen, Galaxy Buds и шолја кафе.

Ги почитуваме слободата и
фундаменталните права на сите луѓе

Работна сила и човекови права

Се стремиме кон одржување на највисоките стандарди

Маж и жена седат на столови во фоаје во осветленa канцелариja и се смеат. Жената се ракува со трето лице кое не се гледа. Маж и жена седат на столови во фоаје во осветленa канцелариja и се смеат. Жената се ракува со трето лице кое не се гледа.

Се обврзуваме за изградба на разнолична и инклузивна работна средина во која се цени различното потекло и перспективи

Диверзитет и инклузија

Поттикнување на различната култура за создавање подобра иднина

Група луѓе од различно етничко потекло заедно ги подигнуваат рацете гестикулирајќи поздравување при славење победа преку канцелариско биро. Група луѓе од различно етничко потекло заедно ги подигнуваат рацете гестикулирајќи поздравување при славење победа преку канцелариско биро.

Нашите односи со нашите снабдувачи се засноваат на праведност и доверба. Работиме заедно за да изградиме етички и одржлив синџир за набавка

Одржлив синџир за набавка

Се грижиме нашите материјали да бидат набавени етички и одговорно

Крупен кадар на група луѓе чиишто раце се ставени една врз друга за да покажат тимска работа и соработка. Крупен кадар на група луѓе чиишто раце се ставени една врз друга за да покажат тимска работа и соработка.

Нашиот пристап кон одржливоста

 • Социјално влијание

  Управување на влијанието врз чинителите
  (клиенти, акционери & инвеститори,
  вработени, снабдувачи, локални заедници,
  невладини организации, влади, медиуми,
  професионални организации итн.)

 • Синџир на вредност

  Синџир за набавка Производство
  Производи Клиенти

  Иновација

 • Суштински вредности

  Луѓе
  Извонредност
  Промена
  Интегритет
  Заеднички просперитет

Вредност на одржливоста на Samsung

Економска вредност

Нашата заложба за постојани иновации и пораст

Максимизирање на профитот и акционерските вредности (Иновација на производи и услуги)

Нашите напори за создавање иновативни технологии и производи го трасираат патот кон создавање профит и безбедни нови двигатели на пораст. Ние се стремиме да ја вградиме иновацијата во ткивото на нашата корпоративна култура, истовремено создавајќи синергии преку користење надворешни ресурси за да трагаме по отворени иновации. Притоа, правиме чекор поблизу до изградба на екосистем за развивање иновативни производи кои ги задоволуваат потребите на денешниот брз и променлив пазар. Нашите напори за создавање иновативни технологии и производи го трасираат патот кон создавање профит и безбедни нови двигатели на пораст. Ние се стремиме да ја вградиме иновацијата во ткивото на нашата корпоративна култура, истовремено создавајќи синергии преку користење надворешни ресурси за да трагаме по отворени иновации. Притоа, правиме чекор поблизу до изградба на екосистем за развивање иновативни производи кои ги задоволуваат потребите на денешниот брз и променлив пазар.

Социјална вредност

Работиме кон создавање поодржлив свет за сите

Придонес за одржливо општество (Придржување кон Целите за одржлив развој на ОН)

Колаж од фотографии од иницијативите за одржливост на Samsung ширум светот и лого за одржлив развој на Samsung со симбол на две раце. Колаж од фотографии од иницијативите за одржливост на Samsung ширум светот и лого за одржлив развој на Samsung со симбол на две раце.

Преземете ги нашите извештаи и политики

Извештаи за одржливост

Глобален кдекс на однесување

Правила и насоки за животна средина

Политики за работна сила

Кодекс на однесување за cнабдувачи и водич

Извештај за одговорни минерали

Политика за управување со даночен ризик