Arbeids- og menneskerettigheter

Arbeids- og menneskerettigheter

Vi jobber hardt for
å opprettholde de
høyeste standarder

Vi jobber hardt for å
opprettholde de
høyeste standarder

To kvinner og én mann sitter på loungestoler rundt et lavt bord i et lyst kontorlokale og smiler. Kvinnene håndhilser. To kvinner og én mann sitter på loungestoler rundt et lavt bord i et lyst kontorlokale og smiler. Kvinnene håndhilser.

Vi respekterer friheten og de grunnleggende rettighetene som alle mennesker har rett til

Vi sikrer like muligheter for alle våre ansatte og søkere, og vi tolererer ikke diskriminering av noe slag. Vi respekterer også organisasjonsfriheten til alle våre ansatte. Dessuten jobber vi hardt for å innarbeide og integrere respekten for menneskerettigheter i virksomheten vår for å beskytte og fremme rettighetene til våre ansatte og personer i forsyningskjeden vår.

Vårt rammeverk for arbeids- og menneskerettigheter

Siden vi sterkt støtter FNs veiledende prinsipper om forretnings- og menneskerettigheter (UNGP-er), etablerte og implementerte vi vårt eget rammeverk for menneskerettigheter for å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for eventuelle negative effekter på menneskerettigheter på tvers av våre forretningsaktiviteter.

Vi bestreber oss også på å sikre at våre leverandører på første nivå gjennomfører samme grad av gransking av menneskerettighetsrisikoer som vår i sin virksomhet. Videre forplikter vi dem til å få sine leverandører, eller underleverandører til Samsung, til å bruke samme nivået av våre retningslinjer for arbeidsmiljø.

Et diagram over de seks rettighetene og prinsippene, vist i en ring med sekskantede former: Retningslinjer, due diligence, tilgang til retting, åpenhet og rapportering, interessentengasjement og styring. Et diagram over de seks rettighetene og prinsippene, vist i en ring med sekskantede former: Retningslinjer, due diligence, tilgang til retting, åpenhet og rapportering, interessentengasjement og styring.

Styring

Vår Global Labor Issues (GLI)-komité håndterer effektene og risikoene for arbeids- og menneskerettigheter. GLI-komiteen, som møtes annenhver uke for å diskutere problemer med arbeidskraft og menneskerettigheter, består av ledere og ansatte på arbeidsnivå fra seks funksjoner (HR-teamet, juridisk avdeling, Partner Collaboration Center, Corporate Sustainability Center, Global EHS Center, Investorrelasjoner-teamet). Alle viktige saker sendes videre til Sustainability Council, som består av sentrale ledere, og rapporteres deretter til toppledelsen.

Et illustrerende bilde av rammeverket i en pyramideform. Styret, styringskomiteen, bærekraftsrådet og GLI (Globale arbeidsproblemer)-komiteen er plassert fra topp til bunn. Et illustrerende bilde av rammeverket i en pyramideform. Styret, styringskomiteen, bærekraftsrådet og GLI (Globale arbeidsproblemer)-komiteen er plassert fra topp til bunn.

Retningslinjer

Vi har etablert et robust sett med retningslinjer for arbeids- og menneskerettigheter basert på Menneskerettighetserklæringen, FNs retningslinjer for forretnings- og menneskerettigheter (UNGP-er); Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sine retningslinjer for multinasjonale selskaper; FNs konvensjon om barns rettigheter (UNCRC); Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben. Vi overholder de etiske retningslinjene til Responsible Business Alliance (RBA) og overholder lovene og forskriftene i landene der vi driver vår virksomhet.

Et nærbilde av en manns hender som skriver på en bærbar datamaskin, med et illustrert bilde av et dokument med en sjekkliste projisert foran dataskjermen. Et nærbilde av en manns hender som skriver på en bærbar datamaskin, med et illustrert bilde av et dokument med en sjekkliste projisert foran dataskjermen.

Globale etiske retningslinjer og retningslinjer

Alle ansatte er forpliktet til å overholde de «Globale etiske retningslinjene» og «Retningslinjer for forretningsadferd», som er en del av vår innsats for å være mer ansvarlige i våre forretningsaktiviteter.

 • Globale etiske retningslinjer
  284 KB
 • Retningslinjer for forretningsatferd
  110 KB

Retningslinjer for arbeid

Vi utvikler og implementerer et sett med retningslinjer som er dedikert til å beskytte sårbare grupper.

 • Retningslinjer mot barnearbeid
  379 KB
 • Retningslinjer for fremmedarbeidere
  658 KB
 • Retningslinjer for studentarbeidere i Kina
  185 KB
 • Retningslinjer for lærlinger i India
  179 KB
 • Retningslinjer for forebygging av trakassering
  168 KB

Vi har gitt våre ansatte opplæringsprogrammer som er skreddersydd for hvert arbeidssted, med sikte på å overholde våre retningslinjer for menneskerettigheter og øke bevisstheten om å respektere menneskerettigheter. I samarbeid med FN-organer, samt organisasjoner som er spesialisert innen forretnings- og menneskerettighetsutdanning, jobber vi hardt for å øke evnene deres når det gjelder arbeids- og menneskerettighetsemner ved å tilby opplæring tilpasset jobbfunksjoner. Etter at vi utviklet opplæringsmateriell som er skreddersydd for jobbansvaret til alle ansatte i samarbeid med BSR, lanserte vi vårt omfattende opplæringsprogram for arbeids- og menneskerettigheter i 2020. Vi vil fortsette å levere tilpasset opplæring for alle relevante emner.

Selskapsgjennomgang

Vi driver et system med både interne og eksterne protokoller for å identifisere og overvåke risiko forbundet med menneskerettigheter på våre arbeidsplasser og på tvers av forsyningskjeden vår.

En mann i neonfarget sikkerhetsvest og et kvinne i forretningsantrekk står ved siden av hyller i et stort pakkelager og henviser til en liste på en skriveplate. En mann i neonfarget sikkerhetsvest og et kvinne i forretningsantrekk står ved siden av hyller i et stort pakkelager og henviser til en liste på en skriveplate.

Våre arbeidssteder

Vi evaluerer nivået av overholdelse av arbeids- og menneskerettigheter og overvåker aktiviteter for forbedring ved hjelp av tre ulike protokoller; RBA-revisjon på stedet, Samsung Electronics’ interne risikovurdering, vurdering av innvirkning på menneskerettigheter (HRIA).

Et nærbilde av en persons behanskede hender som plasserer Galaxy S21-smarttelefoner i svarte emballasjebokser på en grønn arbeidsflate. Et nærbilde av en persons behanskede hender som plasserer Galaxy S21-smarttelefoner i svarte emballasjebokser på en grønn arbeidsflate.

Responsible Business Alliance-revisjon på stedet

Som medlem av Responsible Business Alliance (RBA), bruker vi RBAs etiske retningslinjer til vår ledelse på arbeidsplassen. Basert på resultatene av RBA SAQ (Spørreskjema om selvvurdering) for våre arbeidssteder, velger vi seks eller syv av dem hvert år og bruker RBAs revisjonsprotokoll på stedet for å identifisere risikoer i arbeidsmiljøet på disse arbeidsplassene. I henhold til protokollen utfører et tredjeparts revisjonsfirma godkjent av RBA revisjoner med hensyn til arbeidskraft, helse og sikkerhet, miljø, etikk og styringssystemer. Hvis et funn identifiseres, skal arbeidsstedet sende inn og implementere en korrigerende handlingsplan.

Prosess for Samsung Electronics’
interne risikovurderingt

 • 01. Velg vurderingsmål

  Velg seks til syv arbeidssteder hvert år som påkreves å øke kapasitet og gjøre generelle forbedringer basert på overvåkningssystemets vurderingsresultater.

  Vårt overvåkingssystem
  på arbeidsstedet

  Det støtter håndheving av standarder for arbeids- og menneskerettigheter og samsvarsstyring, som et overvåkningssystem for å vurdere arbeidsmiljøet, kulturen på arbeidsplassen, representative organer og leverandøradministrasjon osv.

 • 02. Oppsett av revisjonsteam

  Organisere en ekspertgruppe som består av kvalifiserte ansatte, inkludert sertifiserte RBA-revisorer.

 • 03.Egenvurdering

  Egenvurdering av anlegg basert på sjekklisten for inspeksjon

 • 04. Revisjon på stedet

  Gjennomføre en revisjon på stedet basert på Samsung Electronics-standarder

 • 05.Oppfølgingsadministrasjon

  Dele inspeksjonsresultater med ledergruppen på det respektive arbeidsstedet

  Etablere fremtidige forbedringsplaner og tiltak for å hindre gjentakelse innen én uke fra gjennomføring av inspeksjonen

  Implementere forbedringsoppgaver ved å danne en arbeidsgruppe bestående av eksperter innen menneskelige ressurser og miljøsikkerhet

  Overvåke fremdriften av forbedringsoppgaver på månedlig basis via overvåkningssystemet på arbeidsstedet

Vurdering av innvirkning på menneskerettigheter (Human Rights Impact Assessment/RIA)

Vi gjennomfører vurdering av innvirkning på menneskerettigheter for å identifisere faktiske og potensielle risikoer for samt negative innvirkninger på menneskerettigheter som vi kan ha forårsaket, er knyttet til eller har bidratt til. Vår første vurdering av innvirkning på menneskerettigheter ble utført i Vietnam i 2018. På det tidspunktet, for å opprettholde et objektivt synspunkt i prosessen, samarbeidet vi med BSR (Business for Social Responsibility), en ideell organisasjon som spesialiserer seg på forretnings- og menneskerettigheter.

Vi jobber hardt for å løse problemene som er identifisert i selskapsgjennomgangen med utbedring, begrensning og forebyggende tiltak, inkludert utvikling og revisjon av retningslinjer, levering av kapasitetsbyggingsprogrammer og forbedring av arbeidsprosesser på tvers av driften vår.

Forsyningskjede

Vi samordner våre etiske retningslinjer for leverandører med RBAs etiske retningslinjer og deler oppdateringer med leverandørene våre. Vi tilbyr også en veiledning for å hjelpe dem med å overholde de etiske retningslinjene og implementere samsvarsstyring i driften deres. I henhold til RBAs verifiseringsstandarder, overvåker vi jevnlig alle våre leverandører for å sørge for at de identifiserer problemer og gjør nødvendige forbedringer. Våre leverandører på første nivå er også pålagt å oppmuntre sine leverandører eller underleverandører til Samsung til å sikre et trygt arbeidsmiljø.

Et nærbilde av en mann med vernehjelm, vernebriller og tykke hansker. Han er ute og holder et lite stykke råmateriale foran ansiktet mot kameraet. Et nærbilde av en mann med vernehjelm, vernebriller og tykke hansker. Han er ute og holder et lite stykke råmateriale foran ansiktet mot kameraet.

Tilgang til utbedring

Vår klageløsningsprosedyre er basert på «Effektivitetskriteriene for ikke-juridiske klagemekanismer» fastsatt i den 31. klausulen i FNs veiledende prinsipper om forretnings- og menneskerettigheter. Alle kan fremme en formell klage og skal ikke diskrimineres mot eller bli utsatt for gjengjeldelse for å fremme klagen. Vi bestreber oss på å sikre at prosedyren er åpen og at rettighetene til de involverte blir respektert på alle trinn i prosedyren. Vi garanterer også anonymitet for alle som sender inn en klage.

Et nærbilde av 3 til 4 personers hender hektet sammen og med håndflater stablet oppå hverandre i en omsorgsfull gruppegest. Et nærbilde av 3 til 4 personers hender hektet sammen og med håndflater stablet oppå hverandre i en omsorgsfull gruppegest.

Klagerapporteringskanaler

Vi driver ulike klagekanaler som tar hensyn til egenskapene til arbeidsstedet og lokale situasjoner.

01. På nettet

Selskapets intranett

02. Frakoblet

Forslagsbokser plassert i områder uten CCTV

03. Direktelinje

Ring eller send e-post

04. Komité

Arbeidsutvalg, medarbeiderutvalg

05. Mobil

Selskapets intranettapplikasjon

06. SNS

Kommunikasjonskanal for selskapet

※ Kanaler for eksterne interessenter : https://sec-audit.com | e-postkonto: civilsociety@samsung.com

※ Kanaler for eksterne interessenter :
    https://sec-audit.com
    e-postkonto: civilsociety@samsung.com

Prosedyre for klageløsning

 • 01

  Klagerapport

  Melding om mottak
  innen
  24 timer

  Ansatte og eksterne interessenter rapporterer alle klager relatert til selskapet

  En saksbehandler utpekes

 • 02

  Bekreftelse
  og gjennomgang
  av klage

  Innen 5 dager etter mottak

  Bekrefte detaljer og
  fakta
  om rapportert
  klage

  Lytte til klageren om
  ønskede
  tiltak

  Gjennomgå utbedringstiltak
  i henhold
  til bekreftede
  detaljer

 • 03

  Resultatvarsling

  Innen 7 dager etter mottak

  Levere resultater av
  gjennomgang
  og samle inn
  tilbakemeldinger fra
  klager

 • 04

  Klageløsning

  Varierer etter sak

  Klager løses gjennom
  tiltak som opplæring,
  disiplinære
  tiltak
  mot de(n) anklagede, anskaffelse
  av nyttig informasjon
  eller støtte og
  forbedring
  av infrastrukturer, relaterte
  retningslinjer
  og
  prosedyrer

※ Hvis hvert trinn ikke behandles innen tidsrammen av rimelig grunn, vil klageren bli varslet om den spesifikke årsaken

Åpenhet og rapportering

Vi rapporterer i detalj om hvordan vi respekterer arbeids- og menneskerettigheter på tvers av våre forretningsaktiviteter i vår bærekraftrapport, basert på blant annet GRI-standarden.

I tillegg, etter den britiske loven om moderne slaveri, rapporterer vi våre årlige uttalelser til Registeret for moderne slaveri.
Vi er ett av de utvalgte selskapene av to svært innflytelsesrike bransjereferanser; Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) og Know the Chain (KTC). Mens CHRB fokuserer på å sammenligne og vurdere selskaper med hensyn til menneske- og arbeidsrettigheter, ser KTC nøye på problemer med tvangsarbeid.

Et bilde i fugleperspektiv av en bærbar datamaskin, en kopp kaffe og en innbundet og trykt kopi av Samsung Electronics’ erklæring om moderne slaveri som ligger på et skrivebord. Et bilde i fugleperspektiv av en bærbar datamaskin, en kopp kaffe og en innbundet og trykt kopi av Samsung Electronics’ erklæring om moderne slaveri som ligger på et skrivebord.

Engasjement for interessenter

Vi fortsetter å engasjere oss med globale interessenter for å fremme kulturen for respekt for menneskerettigheter, ikke bare i virksomheten, men også i bransjen vår. Under utvikling av retningslinjer og opplæringsprogrammer samarbeider vi med organisasjoner eller byråer som er spesialisert innen menneskerettigheter og deltar i ulike multilaterale initiativer.

Siden 2018 har vi vært vertskap for forum med flere interessenter i Vietnam hvert år. I 2020 arrangerte vi det tredje forumet i samarbeid med VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry (Vietnams handels- og industrikammer)) og VGCL (Vietnam General Federation of Labor (Vietnams generelle arbeidsføderasjon)) og hadde en diskusjon under temaet «Covid-19 Crisis Management and Countermeasures, Human Resources Management and Technology Change after Covid-19 Pandemic» («Styring og mottiltak for Covid-19 krisen, styring av menneskelige ressurser og teknologisk endring etter Covid-19 pandemien»). Forumet ønsket mer enn 200 interessenter velkommen, inkludert eksperter og gjester fra NGO-er, media og akademia.

Et bilde av presidenten for Samsung Vietnam som snakker på Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum: «Håndtering av kriser på en sosialt ansvarlig måte: Deling av erfaringer fra håndtering av covid-19 pandemien» i Hanoi i Vietnam. Et bilde av presidenten for Samsung Vietnam som snakker på Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum: «Håndtering av kriser på en sosialt ansvarlig måte: Deling av erfaringer fra håndtering av covid-19 pandemien» i Hanoi i Vietnam.

I samarbeid med Internasjonal organisasjon for migrasjon (IOM) har vi vært vertskap for flere seminarer om moderne slaveri og etisk rekruttering, som våre ansatte, leverandører og forretningspartnere i Ungarn, Slovakia og Malaysia deltok på. Seminarene har vært en flott mulighet til å øke bevisstheten om beskyttelse av fremmedarbeideres menneskerettigheter og til å dele viktigheten av å utrydde tvangsarbeid.

Vi samarbeider med det tyske utviklingsbyrået (GIZ), og partnere som BMW Group og BASF, og har lansert «Kobolt for utvikling» (C4D), et pilotprosjekt i en artisanal koboltgruve i Den demokratiske republikken Kongo. Som en del av prosjektet utfører vi ulike aktiviteter for å bidra til å bringe reell fremgang til lokalsamfunnet, som for eksempel ved å tilby yrkesmessig sikkerhetsopplæring for lokale gruvearbeidere og bygge nye grunnskoler og videregående skoler for lokale barn.