Bærekraftig forsyningskjede

Bærekraftig forsyningskjede

Vi sørger for at våre
materialer blir anskaffet
på en etisk og ansvarlig måte

Vi sørger for at våre materialer blir anskaffet på en etisk og ansvarlig måte

Vi støtter våre leverandører med å bygge et sterkere konkurransefortrinn
for å etablere et godt bedriftsøkosystem og en bærekraftig forsyningskjede

Vi støtter våre leverandører med å bygge et sterkere konkurransefortrinn for å etablere et godt bedriftsøkosystem og en bærekraftig forsyningskjede

Et nærbilde av hendene til en gruppe mennesker som har håndflatene stablet oppå hverandre i en samarbeidsvillig gest. Et nærbilde av hendene til en gruppe mennesker som har håndflatene stablet oppå hverandre i en samarbeidsvillig gest.

I samarbeid med våre leverandører over hele verden, jobber vi kontinuerlig mot et bærekraftig økosystem basert på en filosofi om rettferdighet, åpenhet og samarbeidsmessig velstand. Vi tilbyr støtte til våre leverandører for å drive i samsvar med globale lover og standarder for å oppfylle deres miljømessige og sosiale ansvar. Vi driver også et risikostyringssystem for å minimere krenkelser av menneskerettigheter og miljøpåvirkninger i gruveprosessen i høyrisikoområder.

Strategi for forsyningskjedestyring

Økonomisk

Vi sikrer oss et konkurransefortrinn innen kostnad, levering, kvalitet, teknologi og menneskelige ressurser for å maksimere synergi, hastighet og effektivitet med våre leverandører og skape et bedriftsøkosystem som muliggjør bærekraftig vekst.

Et ikon av et søylediagram med en pil over for å illustrere økonomisk vekst. Et ikon av et søylediagram med en pil over for å illustrere økonomisk vekst.

Sosialt

Vi ber om at internasjonale standarder og forskrifter overholdes på områdene for menneskerettighetsstyring, arbeidsmiljø, etikk og problemer med konfliktmineraler med sikte på å bygge et åpent og transparent ledelsesansvarssystem som engasjerer alle interessenter i forsyningskjeden.

Et ikon av en globus for å illustrere sosial ledelse. Et ikon av en globus for å illustrere sosial ledelse.

Miljømessig

Vi samarbeider utelukkende med Eco Partner-sertifiserte leverandører slik at vi kan vurdere og styre miljøpåvirkningen som kan oppstå i komponentene, råvarene og produksjonsprosessen deres.

Et ikon av et lite blad på en stilk for å illustrere miljøstyring. Et ikon av et lite blad på en stilk for å illustrere miljøstyring.
 • Leverandørdrift

 • Partnersamarbeid

 • Leverandørs
  arbeidsmiljø

 • Forvaltning av
  konfliktmineraler

Leverandørdrift

Samsung Electronics bestreber seg på å bygge strategiske partnerskap med leverandører med best ytelse basert på gjensidig tillit. Det er derfor vi innfører en rettferdig og transparent prosess i driften av vårt leverandørregistreringssystem for nye leverandører, samtidig som vi utfører årlige vurderinger for å hjelpe våre leverandører med å styrke konkurransefortrinnet og minimere relevante risikoer. Alle selskaper som er villige til å bringe sin differensierte teknologiske kapasitet til bordet og ønsker å gjøre forretninger med Samsung, kan når som helst legge ut sine nye forretningsforslag på vår leverandørportal (www.secbuy.com). Vårt internasjonale innkjøpssenter (IPC) fungerer som innkjøpshub, og IPC gjør det mulig for oss å identifisere enestående leverandører i strategisk viktige regioner over hele verden.

En koreansk mann og en hvit mann i forretningsdresser står ute og håndhilser. Den hvite mannen holder en stresskoffert i den andre hånden. En koreansk mann og en hvit mann i forretningsdresser står ute og håndhilser. Den hvite mannen holder en stresskoffert i den andre hånden.

Krav til ny leverandørregistrering

 • Miljø og sikkerhet

  Ber leverandørene om å oppfylle kriteriene i 22 artikler, som dekker yrkessikkerhet, brannvernutstyr, bedriftshelse, farlige stoffer og miljøvern. Ni obligatoriske samsvarspunkter: Brannvernutstyr, farer og avfall, kloakk- og avløpsvannanlegg osv.

 • Arbeidsrettigheter

  Ber leverandørene om å oppfylle kriteriene angitt i 20 artikler, inkludert frivillig arbeid, overholdelse av arbeidstidsregler og forbud mot diskriminering.
  Tre obligatoriske samsvarspunkter: Forbud mot barnearbeid, garantere minstelønn og forbud mot umenneskelig behandling.

 • Eco-Partner

  Utføre evalueringer av produktets miljøpolitikk, utdanning og opplæring og bruk av farlige stoffer. Utføre forretninger kun med Eco-Partner-sertifiserte leverandører.

Årlig evalueringsprosess for leverandører og kriterier

 • 01

  Egenvurdering
  året rundt

  Leverandører utfører egenvurdering
  basert på evalueringspunktene
  som er knyttet til
  konkurranseevne og
  bærekraft.

 • 02

  Selvforbedring

  Leverandører identifiserer
  nødvendige forbedringer
  på egen hånd
  og gjør forbedringer.
  Samsung
  overvåker risikoer
  og tilbyr tilbakemeldinger

 • 03

  Evaluering

  Leverandører varsles om endelige
  vurderingsresultater
  ved slutten av hvert år

 • 04

  Etter
  administrasjon

  Leverandører utvikler og
  implementerer forbedringsplaner,
  og Samsung tilbyr assistanse

Evalueringspunkter for forretningskonkurranse

 • Teknologi

  Eierskap til teknologipatenter og
  FoU-investeringer

 • Kvalitet

  Feilrater og sertifisering av kvalitetsstyringssystemer

 • Responsevne

  Engasjement i våre retningslinjer og aktiviteter for
  innovasjon

 • Levering

  Levering i tide og forsendelse i tide

 • Kostnad

  Økning i
  transaksjonsverdi og konkurranseevne
  i kostnader

Evalueringselementer for bærekraft

 • EHS

  Sikkerhet på arbeidsplassen
  og internasjonal
  sertifisering

 • Finans

  Kredittvurdering
  og gjeldsgrad

 • Lov (sosialt)

  Arbeids- og
  menneskerettigheter
  på arbeidsplassen
  og antikorrupsjon

Støtte partnerne våre til å bli best mulig

For å leve etter vår forretningsfilosofi om at «vårt konkurransefortrinn hos Samsung Electronics kommer fra konkurransefortrinnet til
leverandørene våre», dytter vi ytterligere grensen til våre vinn-vinn-ledelsesinitiativer til å inkludere både innenlandske og utenlandske leverandører.
Vi tilbyr en rekke programmer for å støtte finansiering, utdanning og innovasjon for å sikre at våre leverandører blir globalt konkurransedyktige.

 • KRW

  974

  milliarder

  Investering i
  Win-Win Cooperation
  Fund

  Finansiering

  Opprette fond med verdi på KRW 1 billioner
  med kommersielle banker

 • 16,756

  personer

  Deltakere i
  leverandøropplæring

  Utvikling av medarbeiderkapasitet

  Tilby lederskap, jobbekspertise, globale og andre kurs
  ved å bruke vårt
  opplæringsanlegg som kun er for leverandører

 • 375

  selskaper

  Leverandører som mottok
  smart fabrikk-støtte

  Innovasjonsinitiativer

  Støtte 1000 leverandører og små og mellomstore
  bedrifter uten
  forretningsforbindelser
  med Samsung over hele landet i å
  forbedre deres produksjonskapasitet

[2020-resultater av våre viktigste vinn-vinn-programmer]

Vi bistår våre leverandører på første og andre nivå med å fremme deres klager via vår direktelinje (+82-80-200-3300), via e-post (ssvoc@samsung.com), gjennom et nettbasert varslingssystem på leverandørportalen (www.secbuy.com), med leverandørkonsultasjoner på stedet og gjennom ulike utvekslingsmøter.

Etiske retningslinjer og veiledning for leverandører

Vi samordner våre etiske retningslinjer for leverandører med RBA-er og deler oppdateringer med våre leverandører. Vi gir også en veiledning for å hjelpe dem med å overholde retningslinjene og for å sette samsvarsadministrasjon i praksis.

 • Etiske retningslinjer for leverandører
  237 KB
 • Etiske retningslinjer og veiledning for leverandører
  2.5 MB

Sikre en trygg arbeidsplass for alle

Vi overvåker jevnlig alle våre leverandører i henhold til RBAs (Responsible Business Alliance) verifiseringsstandarder for å identifisere problemer og gjøre nødvendige forbedringer. Mens vi oppmuntrer våre nivå-1-leverandører til å skape en trygg arbeidsplass, gjelder denne forpliktelsen angående trygge arbeidsforhold også for våre nivå-2-leverandører på samme måte som for nivå-1-leverandører.

Egenvurdering

Årlig egenvurdering av alle leverandører på første nivå ved hjelp av en sjekkliste basert på 85 RBA-kriterier

Revisjoner på stedet

Revisjoner på stedet av høyrisikoleverandører for å
identifisere forbedringsoppgaver.

Leverandører med høy risiko: Stor innvirkning basert på forretningsvolum eller avhengighet, lokalisert i geopolitisk høyrisikoområde, lav grad med egenvurdering eller involvert i påstand

Utført av uavhengig
dedikert revisjonspersonale,
ledet av RBA-sertifiserte revisorer

Kvadratrot for totalt antall ansatte til leverandørene som ble intervjuet

Tredjepartsrevisjoner

RBA-sertifiserte tredjeparts revisjonsfirmaer
velger tilfeldig leverandører og
gjennomfører innledende revisjoner
basert på RBA-kriterier

Kunngjør kun valget av målet og deler
ikke den spesifikke planen for
å sikre mer nøyaktige revisjoner
siden 2015

Iverksetter umiddelbart tiltak for
oppgaver som kan løses umiddelbart.
Resultater verifisert gjennom lukkede revisjoner

Våre leverandører

Ansvarlig innkjøp av mineraler

Samsung Electronics driver et mineralstyringssystem basert på «OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas» (OECD Due diligence-veiledning for ansvarlige forsyningskjeder for mineraler fra konfliktpåvirkede og høyrisikoområder) og håndterer smelteverk i forsyningskjeden gjennom leverandører vi jobber med. Vi deler aktivt listen over smelteverk med forskjellige interessenter, inkludert kundene våre. I tillegg oppfordrer vi leverandører til å samarbeide med smelteverk sertifisert av RMAP (Responsible Minerals Assurance Process), og krever at uautoriserte smelteverk i leveringskjeden blir sertifisert av RMAP. Rapporten over ansvarlige mineraler, inkludert smelteverkliste og annen informasjon, beskriver Samsung Electronics’ innsats for å minimere negative sosiale og miljømessige effekter av gruvedrift, som er utsatt for krenkelse av menneskerettigheter og miljøødeleggelse.

Samsung Electronics' Minerals Due Diligence Process (Due diligenceprosess for mineraler) basert på OECD Due Diligence Guidance (Due diligence-veiledning)

Et nærbilde av en persons hender med tykke hansker, som holder en liten mengde gråfargede råmineraler. Et nærbilde av en persons hender med tykke hansker, som holder en liten mengde gråfargede råmineraler.
 • Samsung Electronics’ rapport over ansvarlige mineraler
  1.2 MB

Liste over smelteverk og raffinerier

(Fra slutten av des. 2020)

Sertifisering
fullført
Sertifisering
pågår
Totalt
Tantal
(Ta)
38 - 38
Tinn
(Sn)
53 - 53
Wolfram
(W)
42 - 42
Gull
(Au)
107 - 107
※ Kobolt
(Co)
- - 27