Podsumowanie

Podsumowanie

Jako globalny obywatel
korporacyjny, staramy się
wywierać pozytywny wpływ
na świat poprzez zapewnianie
innowacyjnych produktów i usług

Jako globalny obywatel korporacyjny, staramy się wywierać pozytywny wpływ na świat poprzez zapewnianie innowacyjnych produktów i usług

Nasze strategie i rozwiązania na rzecz ochrony środowiska torują drogę ku bardziej zrównoważonej przyszłości

Środowisko

PlanetFirst: Ziemia to nasz priorytet

Panoramiczny widok na młodą dziewczynę jadącą na rowerze wąską ścieżką pośrodku bujnej, zielonej łąki. Panoramiczny widok na młodą dziewczynę jadącą na rowerze wąską ścieżką pośrodku bujnej, zielonej łąki.

Nasze technologie i zasoby wykorzystujemy do wspierania lokalnych społeczności i tworzenia możliwości dla następnej generacji innowatorów

Obywatelstwo korporacyjne

Mobilizujemy następne pokolenie do uwolnienia swojego pełnego potencjału

Grupa dzieci w żółtych koszulkach z niebieskim logo Samsung radośnie się bawi. Jedno z nich trzyma w górze plastikowy globus. Grupa dzieci w żółtych koszulkach z niebieskim logo Samsung radośnie się bawi. Jedno z nich trzyma w górze plastikowy globus.

Wykorzystujemy w pełni możliwości technologii dzięki narzędziom i zasobom wspierającym prowadzenie zdrowego trybu życia w cyfrowym świecie

Cyfrowa odpowiedzialność

Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego dla wszystkich

Stylizowany płaski obraz telefonu Samsung Galaxy, tabletu, rysika S Pen, słuchawek Galaxy Buds i filiżanki kawy. Stylizowany płaski obraz telefonu Samsung Galaxy, tabletu, rysika S Pen, słuchawek Galaxy Buds i filiżanki kawy.

Szanujemy wolność i podstawowe
prawa wszystkich ludzi

Prawa pracy i prawa człowieka

Dokładamy wszelkich starań na rzecz najwyższych standardów

Mężczyzna i kobieta siedzą na krzesłach w jasnym biurze i uśmiechają się. Kobieta ściska dłoń trzeciej osoby, której nie widać w kadrze. Mężczyzna i kobieta siedzą na krzesłach w jasnym biurze i uśmiechają się. Kobieta ściska dłoń trzeciej osoby, której nie widać w kadrze.

Naszym celem jest tworzenie zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy, w którym doceniane są różne środowiska i perspektywy

Różnorodność i włączenie

Wspieramy zróżnicowaną kulturę na rzecz lepszej przyszłości

Grupa ludzi z różnych środowisk etnicznych podnosi ręce do góry w geście przybicia piątki przy stole w biurze. Grupa ludzi z różnych środowisk etnicznych podnosi ręce do góry w geście przybicia piątki przy stole w biurze.

Nasze relacje z dostawcami opierają się na uczciwości i zaufaniu. Celem naszej współpracy jest stworzenie etycznego i zrównoważonego łańcucha dostaw.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Dbamy o to, aby wykorzystywane przez nas materiały były pozyskiwane w sposób etyczny i odpowiedzialny

Zbliżenie na grupę ludzi z rękami ułożonymi jedna na drugiej, co symbolizuje pracę zespołową i współpracę. Zbliżenie na grupę ludzi z rękami ułożonymi jedna na drugiej, co symbolizuje pracę zespołową i współpracę.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

 • Wpływ społeczny

  Zarządzamy wpływem na interesariuszy (klientów, udziałowców i inwestorów, pracowników, dostawców, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, rządy, media, organizacje branżowe itp.)

 • Łańcuch wartości

  "Łańcuch dostaw • Produkcja
  Produkty • Klienci
  Innowacje"

  Innowacje

 • Wartości

  "Ludzie
  Doskonałość
  Zmiana
  Uczciwość
  Współdobrobyt"

Wartość zrównoważonego rozwoju Samsung

Wartość ekonomiczna

Nasze zaangażowanie w ciągłe innowacje i rozwój

Zwiększ zyski i wartość dla akcjonariuszy (innowacje produktów i usług)

Wartość społeczna

Pracujemy na rzecz bardziej zrównoważonego świata dla wszystkich

Wspieraj działania w sferze zrównoważonego rozwoju (osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ)

Pobierz nasze raporty i polityki

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Globalny kodeks postępowania

Zasady i wytyczne dotyczące ochrony środowiska

Polityka zatrudnienia

Kodeks postępowania i wytyczne dla dostawców

Raport odpowiedzialnych minerałów

Polityka zarządzania ryzykiem podatkowym