Ansvarsfull leveranskedja

Ansvarsfull leveranskedja

Vi ser till att vårt material
anskaffas på ett etiskt och
ansvarsfullt sätt

Vi ser till att vårt material
anskaffas på ett etiskt och
ansvarsfullt sätt

Vi stödjer våra leverantörer i att stärka sin konkurrensfördel, för att
etablera ett sunt ekosystem för företag och en ansvarsfull leveranskedja

Vi stödjer våra leverantörer i att stärka sin konkurrensfördel, för att etablera ett sunt ekosystem för företag och en ansvarsfull leveranskedja

En närbild av händerna på en grupp människor vars handflator är staplade ovanpå varandra i en samarbetsgest. En närbild av händerna på en grupp människor vars handflator är staplade ovanpå varandra i en samarbetsgest.

I samarbete med våra leverantörer över hela världen arbetar vi kontinuerligt mot ett ansvarsfullt ekosystem baserat på en filosofi om rättvisa, öppenhet och gemensamt välstånd.
Vi ger stöd till våra leverantörer för att verka i enlighet med globala lagar och regler samt för att uppfylla sitt miljömässiga och sociala ansvar. Vi driver även ett riskhanteringssystem
för att minimera kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i högriskområden.

Strategi för leveranskedjehantering

Ekonomi

Vi säkrar konkurrensfördel inom kostnader, leverans, kvalitet, teknik och mänskliga resurser för att maximera synergi, snabbhet och effektivitet gentemot våra leverantörer och för att skapa ett ekosystem som möjliggör hållbar tillväxt.

En ikon med ett stapeldiagram med en pil ovanför den för att illustrera ekonomisk tillväxt. En ikon med ett stapeldiagram med en pil ovanför den för att illustrera ekonomisk tillväxt.

Socialt

Vi begär att internationella standarder och förordningar ska efterlevas inom områdena för hantering av mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, etik och konfliktmineraler i syfte att bygga upp ett öppet och transparent system för hanteringsansvar som engagerar alla intressenter längs leveranskedjan.

En ikon för en jordglob för att illustrera social förvaltning. En ikon för en jordglob för att illustrera social förvaltning.

Miljö

Vi arbetar enbart med Eco Partner-certifierade leverantörer så att vi kan bedöma och hantera den miljöpåverkan som kan uppstå i deras komponenter, råmaterial och tillverkningsprocess.

En ikon med ett litet blad på en stam för att illustrera miljöhantering. En ikon med ett litet blad på en stam för att illustrera miljöhantering.
 • Leverantörsdrift

 • Partnersamarbete

 • Leverantörers
  arbetsmiljö

 • Hantering av
  konfliktmineraler

Leverantörsdrift

Samsung Electronics strävar efter att bygga strategiska partnerskap med leverantörer som presterar bäst baserat på ömsesidigt förtroende. Det är därför vi har en rättvis och transparent process för att driva vårt leverantörsregistreringssystem för nya leverantörer, samtidigt som vi gör årliga bedömningar för att hjälpa våra leverantörer att stärka sin konkurrensfördel och minimera relevanta risker. Alla företag som är villiga att ta sin differentierade tekniska kapacitet till förhandlingsbordet och vill samarbeta med Samsung kan när som helst publicera sina nya affärsförslag på vår leverantörsportal (www.secbuy.com). Vårt internationella inköpscenter (International Procurement Center, IPC) fungerar som inköpscentral och IPC gör det möjligt för oss att identifiera framstående leverantörer i strategiskt viktiga regioner över hela världen.

En koreansk man och en vit man som bär arbetskläder står utomhus och skakar händerna. Den vita mannen håller en portfölj i den andra handen. En koreansk man och en vit man som bär arbetskläder står utomhus och skakar händerna. Den vita mannen håller en portfölj i den andra handen.

Krav för ny leverantörsregistrering

 • Miljö och säkerhet

  Be leverantörerna att uppfylla kriterierna i 22 artiklar, som omfattar arbetarskydd, brandförebyggande utrustning, arbetarhälsa, farliga ämnen och miljöanläggning. Nio obligatoriska överensstämmelsepunkter: Brandförebyggande utrustning, faror och avfall, avlopps- och avloppsvattenanläggning osv.

 • Arbetsrättigheter

  Begära att leverantörer uppfyller kriterierna i 20 artiklar, inklusive volontärarbete, efterlevnad av arbetstidsbestämmelser och förbud mot diskriminering.
  Tre obligatoriska efterlevnadspunkter: Förbud mot barnarbete,
  garanti för minimilön och förbud mot omänsklig behandling.

 • Miljöpartner

  Genomföra granskningar av produktmiljöpolicy, utbildning och användning av farliga ämnen. Göra affärer enbart med Eco-Partner-certifierade leverantörer.

Årlig leverantörsutvärderingsprocess och kriterier

 • 01

  Självbedömning
  året runt

  Leverantörer utför självutvärdering
  baserat på de utvärderingsposter
  som är relaterade
  till verksamhetens
  konkurrenskraft och hållbarhet.

 • 02

  Självförbättrande

  Leverantörer identifierar
  nödvändiga förbättringar
  på egen hand och gör förbättringar.
  Samsung övervakar
  risker och erbjuder feedback

 • 03

  Utvärdering

  Leverantörer meddelas
  om sina slutliga utvärderingsresultat
  i slutet av varje år

 • 04

  Efterhantering

  Leverantörer utvecklar
  och implementerar
  förbättringsplaner och Samsung
  tillhandahåller hjälp

Utvärderingspunkter för affärskonkurrens

 • Teknik

  Äganderätten till
  teknikpatent och
  FoU-investeringar

 • Kvalitet

  Felfrekvenser och
  certifiering av
  kvalitetsledningssystem

 • Responsivitet

  Engagemang i våra
  policyer och aktiviteter
  för innovation

 • Leverans

  Leverans i tid och
  leverans i tid

 • Kostnad

  Öka transaktionsvärdet
  och konkurrenskraften i
  fråga om kostnader

Utvärderingspunkter för hållbarhet

 • EHS

  Arbetsplatssäkerhet och
  internationell
  certifiering

 • Finans

  Kreditbetyg och
  skuldkvot

 • Lag (social)

  Arbetsrätt och
  mänskliga rättigheter
  på arbetsplatsen
  och antikorruption

Vi hjälper våra partners att bli så bra som möjligt

För att leva upp till vår affärsfilosofi att ”vår konkurrensfördel hos Samsung Electronics kommer från våra leverantörers konkurrensfördel” flyttar vi gränserna för våra win-win-ledningsinitiativ till att omfatta både inhemska och utländska leverantörer. Vi tillhandahåller ett brett utbud av program för att stödja finansiering, utbildning och innovation för att säkerställa att våra leverantörer blir globalt konkurrenskraftiga.

 • KRW

  974

  miljarder

  Investering i Win-Win
  Cooperation Fund

  Finansiering

  Skapa fonder värderade till 1 biljon
  KRW med affärsbanker

 • 16,756

  personer

  Deltagare i
  leverantörsutbildning

  Kapacitetsbyggande för medarbetare

  Tillhandahålla ledarskap, arbetsexpertis, globala och andra
  kurser genom att använda vår
  utbildningsanläggning som endast är avsedd för leverantörer

 • 375

  företag

  Leverantörer som fick
  Smart Factory-support

  Innovationsinitiativ

  Stödjer 1 000 leverantörer och små- och
  medelstora företag utan
  affärsrelationer till Samsung i
  landet med att förbättra deras
  tillverkningskapacitet

[2020 resultat av våra viktigaste Win-win-program]

* Vi hjälper våra första- och andraledsleverantörer att uttrycka sina klagomål via vår direkttelefon +82-80-200-3300 och via e-post (ssvoc@samsung.com genom ett onlinesystem för visselblåsare på leverantörsportalen (www.secbuy.com), med konsultationer med leverantörer på plats och genom olika utbytesmöten.

Uppförandekod och vägledning för leverantörer

Vi anpassar vår uppförandekod för leverantörer till RBA:s och delar uppdateringar med våra leverantörer. Vi tillhandahåller även en guide för att hjälpa dem att följa koden och att omsätta efterlevnadshantering i praktiken.

 • Uppförandekod för leverantörer
  237 KB
 • Uppförandekod och vägledning för leverantörer
  2.5 MB

Säkerställa en säker arbetsplats för alla

Vi övervakar regelbundet alla våra leverantörer i enlighet med RBA:s (Responsible Business Alliance) verifieringsstandarder för att identifiera problem och göra nödvändiga förbättringar. Även om vi uppmuntrar våra förstaledsleverantörer att skapa en säker arbetsplats, omfattar ett sådant åtagande för arbetsplatssäkerhet våra andraledsleverantörer genom våra förstaledsleverantörer.

Självutvärdering

Årlig självutvärdering av alla förstaledsleverantörer med hjälp av en checklista baserad på 85 RBA-kriterier

Granskningar på plats

Kontroller på plats av högriskleverantörer för att
identifiera förbättringsuppgifter.

Högriskleverantörer: Hög påverkan baserat
på affärsvolym eller beroende,
belägna i geopolitiskt högriskområde,
låggradig med självbedömning
eller med anklagelse

Utförs av oberoende dedikerad
revisionspersonal, under ledning av
RBA-certifierade revisorer

Kvadratrot till det totala antalet
medarbetare hos intervjuade leverantörer

Tredjepartsgranskningar

RBA-certifierade tredjeparts revisionsföretag
väljer slumpmässigt ut leverantörer
och genomför inledande revisioner baserat på
RBA-kriterier

Meddelar endast valet av mål och
delar inte den specifika tidsplanen
för att säkerställa mer korrekta
revisioner sedan 2015

Vidta omedelbara åtgärder för uppgifter
som kan åtgärdas omedelbart. Resultat
verifierade genom avslutsgranskningar

Våra leverantörer

Ansvarsfull anskaffning av mineraler

Samsung Electronics driver ett mineralhanteringssystem baserat på ”OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas” och hanterar smältverk i leveranskedjan genom leverantörer som vi arbetar med. Vi delar aktivt listan över smältverk med olika intressenter, inklusive våra kunder. Dessutom uppmuntrar vi leverantörer att samarbeta med smältverk certifierade av RMAP (Responsible Minerals Assurance Process), och kräver att ocertifierade smältverk i vår leveranskedja blir certifierade av RMAP. Responsible Minerals Report, inklusive smältverkslistan och annan information, beskriver Samsung Electronics ansträngningar för att minimera de negativa sociala och miljömässiga konsekvenserna av gruvdrift, som är lätt utsatt för kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring.

Samsung Electronics företagsbesiktningsprocess för anskaffning av mineraler baserad på OECD:s vägledning för företagsbesiktning

En närbild av en persons händer som bär tjocka handskar och håller en liten hög med gråfärgade råa mineraler. En närbild av en persons händer som bär tjocka handskar och håller en liten hög med gråfärgade råa mineraler.
 • Samsung Electronics rapport över ansvarsfulla mineraler
  1.2 MB

Lista över smältverk och raffinörer

(I slutet av dec. 2020)

Certifiering
slutförd
Certifiering
pågår
Total
Tantal
(Ta)
38 - 38
Tenn
(Sn)
53 - 53
Volfram
(W)
42 - 42
Guld
(Au)
107 - 107
※ Kobolt
(Co)
- - 27