Prehľad

Prehľad

V súlade s našou globálnou
firemnou zodpovednosťou
sa usilujeme o zanechanie
pozitívneho dopadu a súčasne
o zaistenie inovatívnych produktov
a služieb

V súlade s našou globálnou firemnou zodpovednosťou sa usilujeme o zanechanie pozitívneho dopadu a súčasne o zaistenie inovatívnych produktov a služieb

Naše stratégie ochrany a ekologické riešenia vedú k udržateľnejšej budúcnosti

Životné prostredie

PlanetFirst: Zem je našou prioritou

Panoramatický pohľad na mladé dievča jazdiace na bicykli po úzkej poľnej ceste uprostred sviežej zelenej lúky. Panoramatický pohľad na mladé dievča jazdiace na bicykli po úzkej poľnej ceste uprostred sviežej zelenej lúky.

Našu technológiu a zdroje používame na podporu miestnych komunít a vytváranie príležitostí pre ďalšiu generáciu inovátorov

Spoločenská zodpovednosť firmy

Posilnenie postavenia budúcej generácie na dosiahnutie jej plného potenciálu

Skupina detí v žltých tričkách s modrým logom Samsung sa spolu hrá a usmieva. Jedno drží vo vzduchu plastový glóbus. Skupina detí v žltých tričkách s modrým logom Samsung sa spolu hrá a usmieva. Jedno drží vo vzduchu plastový glóbus.

Vyťažte maximum z technológie pomocou nástrojov a zdrojov pre zdravý digitálny životný štýl

Digitálna zodpovednosť

Náš záväzok k digitálnej bezpečnosti a blahobytu pre všetkých

Štylizovaný obrázok telefónu Samsung Galaxy, tabletu, pera S Pen, slúchadiel Galaxy Buds a šálky kávy odfotený zhora. Štylizovaný obrázok telefónu Samsung Galaxy, tabletu, pera S Pen, slúchadiel Galaxy Buds a šálky kávy odfotený zhora.

Rešpektujeme slobodu a základné
práva všetkých ľudí

Práca a ľudské práva

Snažíme sa dodržiavať najvyššie štandardy

Muž a žena sedia na kreslách vo svetlej kancelárii a usmievajú sa. Žena podáva ruku tretej osobe, ktorú nie je vidieť. Muž a žena sedia na kreslách vo svetlej kancelárii a usmievajú sa. Žena podáva ruku tretej osobe, ktorú nie je vidieť.

Zaviazali sme sa k budovaniu rozmanitého a inkluzívneho pracoviska, ktoré si váži rôzne prostredia a perspektívy

Rozmanitosť a inklúzia

Podpora rozmanitej kultúry s cieľom vytvoriť lepšiu budúcnosť

Skupina ľudí z rôznych etnických skupín si ponad kancelársky stôl ide tľapnúť rukami gestom „high five“. Skupina ľudí z rôznych etnických skupín si ponad kancelársky stôl ide tľapnúť rukami gestom „high five“.

Naše vzťahy s dodávateľmi sú založené na férovosti a dôvere. Spoločne pracujeme na vybudovaní etického a udržateľného dodávateľského reťazca.

Udržateľný dodávateľský reťazec

Zaisťujeme, aby boli naše materiály získavané eticky a zodpovedne

Pohľad zblízka na skupinu ľudí s rukami naskladanými na seba. Symbol tímovej práce a spolupráce. Pohľad zblízka na skupinu ľudí s rukami naskladanými na seba. Symbol tímovej práce a spolupráce.

Náš prístup k udržateľnosti

 • Spoločenské dôsledky

  Riadiť dôsledky na zainteresované
  strany (zákazníci, akcionári a investori,
  zamestnanci, dodávatelia, miestne
  komunity, mimovládne organizácie, vlády,
  médiá, profesijné organizácie atď.)

 • Hodnotový reťazec

  Dodávateľský reťazec Výroba
  Produkty Zákazníci

  Inovácie

 • Kľúčové hodnoty

  Ľudia
  Excelentnosť
  Zmena
  Bezúhonnosť
  Spoločná prosperita

Hodnota udržateľnosti spoločnosti Samsung

Hospodárska hodnota

Náš záväzok k neustálym inováciam a rastu

Maximalizovať zisky a hodnoty pre akcionárov (inovácie výrobkov a služieb)

Spoločenská hodnota

Snažíme sa o udržateľnejší svet pre všetkých

Prispievať k udržateľnej spoločnosti (dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja)

Stiahnite si naše prehľady a pravidlá

Správy o udržateľnom rozvoji

Globálny kódex správania

Pravidlá a smernice ochrany životného prostredia

Pracovnoprávne zásady

Podnikový poriadok a príručka pre dodávateľa

Správa o zodpovednom prístupe k nerastným surovinám

Zásady riadenia daňových rizík