ความรับผิดชอบทางด้านดิจิทัล

ความรับผิดชอบทางด้านดิจิทัล

ความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบดิจิทัลที่ปลอดภัยและสมดุลสำหรับทุกคน

ความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบดิจิทัลที่ปลอดภัยและสมดุลสำหรับทุกคน

เรามุ่งหมายที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ความเป็นส่วนตัว

เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคอย่างระมัดระวังรอบคอบ

ภาพโคลสอัพของผู้ชายสวมชุดสูททำงาน ที่กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะพร้อมคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและสมาร์ทโฟน และกำลังใช้มือทำท่าทางต่างๆ อยู่ ภาพโคลสอัพของผู้ชายสวมชุดสูททำงาน ที่กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะพร้อมคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและสมาร์ทโฟน และกำลังใช้มือทำท่าทางต่างๆ อยู่

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้า

หญิงสาวกำลังเอนหลังพิงโซฟาและดูหน้าเพจขายสมาร์ทโฟน Galaxy บนแท็บเล็ต หญิงสาวกำลังเอนหลังพิงโซฟาและดูหน้าเพจขายสมาร์ทโฟน Galaxy บนแท็บเล็ต

จริยธรรมด้าน AI

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดด้วยทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี

ชายหนุ่มแต่งกายดูดีมีสไตล์รับแก้วน้ำจากหุ่นยนต์ AI ภายในบริเวณส่วนรับรองที่ทันสมัย ชายหนุ่มแต่งกายดูดีมีสไตล์รับแก้วน้ำจากหุ่นยนต์ AI ภายในบริเวณส่วนรับรองที่ทันสมัย

เราเชื่อมั่นในการทุ่มเททรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีของเราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดตามปรัชญาที่ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง

การใช้งานได้สำหรับทุกคน

ปรัชญาที่ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ชายหนุ่มที่นั่งรถเข็นและผู้หญิงที่อายุมากกว่านั่งอยู่ที่โต๊ะด้านนอก พร้อมเครื่องดื่มในถ้วยแบบซื้อกลับบ้าน พวกเขากำลังดูหน้าจอแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์และยิ้ม ชายหนุ่มที่นั่งรถเข็นและผู้หญิงที่อายุมากกว่านั่งอยู่ที่โต๊ะด้านนอก พร้อมเครื่องดื่มในถ้วยแบบซื้อกลับบ้าน พวกเขากำลังดูหน้าจอแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์และยิ้ม

สุขภาวะในโลกดิจิทัล

การใช้ชีวิตแบบดิจิทัลที่สมดุลและดีต่อสุขภาพ

ชายหนุ่มที่ดูเหมือนนักกีฬากำลังวิ่งไปตามถนนคอนกรีตที่ขนานไปกับป่าทึบ ชายหนุ่มที่ดูเหมือนนักกีฬากำลังวิ่งไปตามถนนคอนกรีตที่ขนานไปกับป่าทึบ