ภาพรวม

ภาพรวม

ในฐานะพลเมืองบริษัทระดับโลก
เราพยายามที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก
พร้อมกับส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรม

ในฐานะพลเมืองบริษัทระดับโลก
เราพยายามที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก
พร้อมกับส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรม

กลยุทธ์การอนุรักษ์และโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราจะช่วยนำทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

สิ่งแวดล้อม

PlanetFirst: เราให้ความสำคัญกับโลกใบนี้

ภาพพาโนรามาของเด็กผู้หญิงที่กำลังขี่จักรยานไปตามทางแคบที่เป็นดินโคลน ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ภาพพาโนรามาของเด็กผู้หญิงที่กำลังขี่จักรยานไปตามทางแคบที่เป็นดินโคลน ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี

เราใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสร้างโอกาสสำหรับผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ๆ

พลเมืองบรรษัทที่ดี

มอบอำนาจให้คนรุ่นต่อไปเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่

กลุ่มเด็กที่สวมเสื้อยืดสีเหลืองที่มีโลโก้ Samsung สีน้ำเงินกำลังยิ้มแย้มขณะเล่นด้วยกัน เด็กหนึ่งคนชูลูกโลกพลาสติกขึ้นเหนือศีรษะ กลุ่มเด็กที่สวมเสื้อยืดสีเหลืองที่มีโลโก้ Samsung สีน้ำเงินกำลังยิ้มแย้มขณะเล่นด้วยกัน เด็กหนึ่งคนชูลูกโลกพลาสติกขึ้นเหนือศีรษะ

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่พรั่งพร้อมเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ เพื่อการใช้ชีวิตดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ความรับผิดชอบทางดิจิทัล

เรามุ่งมั่นที่จะมอบความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในโลกดิจิทัลให้แก่ทุกคน

ภาพถ่ายของวางที่มีสไตล์ โดยในภาพประกอบด้วยโทรศัพท์ Samsung Galaxy, แท็บเล็ต, S Pen, Galaxy Buds และถ้วยกาแฟ ภาพถ่ายของวางที่มีสไตล์ โดยในภาพประกอบด้วยโทรศัพท์ Samsung Galaxy, แท็บเล็ต, S Pen, Galaxy Buds และถ้วยกาแฟ

เราเคารพในเสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน

สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน

เราพยายามจะรักษามาตรฐานขั้นสูงสุด

ผู้ชายและผู้หญิงกำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ในสำนักงานที่มีแสงสว่างส่องถึงและกำลังยิ้มแย้ม ผู้หญิงกำลังจับมือทักทายกับบุคคลที่สามที่อยู่นอกกรอบภาพ ผู้ชายและผู้หญิงกำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ในสำนักงานที่มีแสงสว่างส่องถึงและกำลังยิ้มแย้ม ผู้หญิงกำลังจับมือทักทายกับบุคคลที่สามที่อยู่นอกกรอบภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่มีความหลากหลายและยอมรับความหลากหลาย โดยเห็นคุณค่าของผู้คนที่มีภูมิหลังและมุมมองแตกต่างกัน

ความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย

การส่งเสริมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า

กลุ่มคนที่มีเชื้อชาติต่างกันกำลังยกมือขึ้นมาเพื่อแตะมือทักทายกันข้ามโต๊ะทำงาน กลุ่มคนที่มีเชื้อชาติต่างกันกำลังยกมือขึ้นมาเพื่อแตะมือทักทายกันข้ามโต๊ะทำงาน

ความสัมพันธ์ของเรากับซัพพลายเออร์นั้นวางอยู่บนความยุติธรรมและความไว้วางใจกัน เราทำงานร่วมกันเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีจริยธรรมและยั่งยืน

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

เราดำเนินการให้แน่ใจว่าวัสดุของเราได้รับการจัดหาจากแหล่งที่มาที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ

ภาพโคลสอัพกลุ่มคนที่วางมือซ้อนกันเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นทีมเวิร์กและการทำงานร่วมกัน ภาพโคลสอัพกลุ่มคนที่วางมือซ้อนกันเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นทีมเวิร์กและการทำงานร่วมกัน

แนวทางของเราในการสร้างความยั่งยืน

คุณค่าของความยั่งยืนของ Samsung

คุณค่าทางเศรษฐกิจ

พันธกิจของเราในการสร้างนวัตกรรม และการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ

สร้างผลกำไรและมูลค่าสูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น (นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ)

ความพยายามของเราในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมนั้น ช่วยปูทางไปสู่ผลกำไรและปัจจัยใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนการเติบโต เราพยายามปลูกฝังนวัตกรรมลงในโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเรา ขณะเดียวกันก็เป็นการประสานพลังกันผ่านทางการใช้ทรัพยากรภายนอกเพื่อสานต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปิดกว้าง การทำเช่นนี้ช่วยให้เราก้าวไปอีกขั้นในการสร้างระบบนิเวศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ความพยายามของเราในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมนั้น ช่วยปูทางไปสู่ผลกำไรและปัจจัยใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนการเติบโต เราพยายามปลูกฝังนวัตกรรมลงในโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเรา ขณะเดียวกันก็เป็นการประสานพลังกันผ่านทางการใช้ทรัพยากรภายนอกเพื่อสานต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปิดกว้าง การทำเช่นนี้ช่วยให้เราก้าวไปอีกขั้นในการสร้างระบบนิเวศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

คุณค่าทางสังคม

เรามุ่งดำเนินการเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

มีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน (ความสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDG))

ภาพถ่ายต่างๆ ที่รวบรวมจากโครงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของ Samsung ที่มีในทั่วโลกและโลโก้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Samsung โดยมีสัญลักษณ์เป็นมือสองข้าง ภาพถ่ายต่างๆ ที่รวบรวมจากโครงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของ Samsung ที่มีในทั่วโลกและโลโก้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Samsung โดยมีสัญลักษณ์เป็นมือสองข้าง

ดาวน์โหลดรายงานและนโยบายของเรา

รายงานความยั่งยืน

หลักจรรยาบรรณสากล

กฎระเบียบและแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายแรงงาน

หลักจรรยาบรรณและคู่มือสำหรับซัพพลายเออร์

รายงานการสรรหาแร่อย่างมีความรับผิดชอบ

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางภาษี