Трудові права та права людей

Трудові права та права людей

Ми намагаємося дотримуватися
найвищих стандартів

Ми намагаємося дотримуватися найвищих стандартів

Дві жінки та один чоловік сидять у м’яких кріслах біля журнального столика у світлому офісному приміщенні та посміхаються. Жінки потискають руки. Дві жінки та один чоловік сидять у м’яких кріслах біля журнального столика у світлому офісному приміщенні та посміхаються. Жінки потискають руки.

Ми поважаємо основні права та свободи всіх людей

Ми забезпечуємо рівні можливості для всіх наших співробітників та кандидатів і забороняємо будь-які прояви дискримінації. Ми також поважаємо право на свободу об’єднання всіх наших співробітників. Крім того, ми намагаємося інтегрувати та впроваджувати повагу до прав людей в нашу діяльність, щоби захищати та підтримувати права наших співробітників та персоналу наших партнерів у ланцюгу поставок.

Наша структура підтримки трудових прав та прав людей

На підтримку Керівних принципів ООН із питань бізнесу та прав людей ми створили та запровадили свою власну структуру підтримки прав людей, щоби виявляти, попереджати, послаблювати та враховувати будь-який негативний вплив унаслідок порушень прав людей за всіма напрямами нашої діяльності.

Ми також намагаємося забезпечувати дотримання нашими безпосередніми постачальниками такого ж рівня захисту прав людей у своїй діяльності. До того ж ми зобов’язуємо їх співпрацювати лише з такими постачальниками, які теж дотримуються таких же стандартів у своїй роботі.

Діаграма шести прав і принципів, яка відображається як кільце з шестикутників: Політики, юридична експертиза, доступ до засобів правового захисту, прозорість і звітність, взаємодія із зацікавленими сторонами і управління. Діаграма шести прав і принципів, яка відображається як кільце з шестикутників: Політики, юридична експертиза, доступ до засобів правового захисту, прозорість і звітність, взаємодія із зацікавленими сторонами і управління.

Управління

Керуванням наслідками та ризиками порушень трудових прав та прав людей займається наш Комітет із глобальних проблем праці. Комітет із глобальних проблем праці, який збирається раз на два тижні, щоби обговорити питання трудових прав та прав людей, складається з керівників та співробітників нижчої ланки з шести підрозділів компанії (відділ кадрів, юридичний відділ, центр співпраці з партнерами, корпоративний центр сталого розвитку, міжнародний центр захисту довкілля, здоров’я та безпеки, відділ відносин з інвесторами). Будь-які важливі питання передаються на розгляд до Ради сталого розвитку, яка складається з керівників верхньої ланки, а потім на розгляд вищого керівництва.

Зображення, що ілюструє схему в формі піраміди. Зверху вниз розташовані : рада директорів, комітет з управління, рада з питань сталого розвитку, глобальний комітет з трудових питань. Зображення, що ілюструє схему в формі піраміди. Зверху вниз розташовані : рада директорів, комітет з управління, рада з питань сталого розвитку, глобальний комітет з трудових питань.

Політики

Ми запровадили низку політик щодо трудових прав та прав людей на основі Загальної декларації прав людини; Керівних принципів ООН із питань бізнесу та прав людей; Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) для багатонаціональних підприємств; Конвенції ООН про права дитини; Декларації Міжнародної організації праці про основоположні принципи та права у сфері праці. Ми дотримуємося вимог Кодексу ділової поведінки й етики Альянсу відповідального бізнесу (RBA) та законів і постанов країн, в яких ми ведемо діяльність.

Крупним планом зображені рук людини, що друкує на ноутбуці, на екрані якого зображений документ з контрольним списком. Крупним планом зображені рук людини, що друкує на ноутбуці, на екрані якого зображений документ з контрольним списком.

Міжнародний кодекс поведінки й ведення бізнесу та Рекомендації з ділової поведінки

Усі співробітники зобов’язані дотримуватися вимог «Міжнародного кодексу поведінки та ведення бізнесу» та «Рекомендацій із ділової поведінки», які сприяють нашим зусиллям із забезпечення відповідальної підприємницької діяльності.

Політика щодо зайнятості

Ми розробляємо та впроваджуємо низку політик, присвячених захисту соціально вразливих груп населення.

Ми забезпечуємо нашим співробітникам навчальні програми, адаптовані для кожного виробничого об’єкта, з метою забезпечення дотримання вимог наших політик щодо прав людей та підвищення рівня обізнаності щодо захисту прав людей. У співпраці з агенціями ООН та організаціями, які спеціалізуються на навчальних програмах у сфері бізнесу та захисту прав людей ми прагнемо посилити їхню здатність розглядати питання щодо захисту прав людини, надаючи їм навчальні програми, адаптовані відповідно до їхніх функціональних обов’язків. Після співпраці з BSR з розробки навчальних матеріалів, адаптованих до службових обов’язків усіх співробітників, у 2020 році ми запустили нашу всеосяжну навчальну програму щодо захисту трудових прав та прав людей. Ми продовжимо розробляти адаптовані навчальні програми з будь-яких відповідних тем.

Контрольні перевірки

Ми застосовуємо систему, яка включає як внутрішні, так і зовнішні протоколи, для виявлення та відстеження ризиків порушення прав людей на наших виробничих об’єктах та на всіх ланках нашого ланцюга поставок.

Чоловік у захисному жилеті з елементами, що відбивають світло, та жінка в діловому костюмі поруч з полицями на великому складі звіряються зі списком на дошці-планшеті. Чоловік у захисному жилеті з елементами, що відбивають світло, та жінка в діловому костюмі поруч з полицями на великому складі звіряються зі списком на дошці-планшеті.

Наші виробничі об’єкти

Ми оцінюємо рівень дотримання трудових прав та прав людей, а також відстежуємо можливості удосконалення процесів за допомогою трьох різних протоколів: локальний аудит RBA, внутрішнє оцінювання ризиків Samsung Electronics та оцінювання впливу на права людей (HRIA).

Крупним планом зображені руки в рукавичках, які упаковують смартфони Galaxy S21 в чорні коробки на зеленій робочої поверхні. Крупним планом зображені руки в рукавичках, які упаковують смартфони Galaxy S21 в чорні коробки на зеленій робочої поверхні.

Локальний аудит Альянсу відповідального бізнесу

Як член Альянсу відповідального бізнесу (RBA), ми застосовуємо Кодекс поведінки RBA щодо управління нашими виробничими об’єктами. Згідно з результатами заповнення Анкети самооцінювання RBA на наших виробничих об’єктах ми щороку обираємо шість-сім із них та застосовуємо протокол локального аудиту RBA для виявлення ризиків у робочому середовищі на таких виробничих об’єктах. Згідно з протоколом стороння аудиторська фірма, схвалена RBA, виконує аудит щодо систем праці, техніки безпеки, захисту здоров’я, дотримання екологічних та етичних норм, а також систем управління. У разі виявлення проблем виробничий об’єкт має надати та запровадити план заходів із ліквідації недоліків.

Процес внутрішнього оцінювання ризиків компанії Samsung Electronic

 • 01. Обрання об’єктів оцінювання

  Щороку ми обираємо від шести до семи виробничих об’єктів, які потребують підвищення продуктивності, та запроваджуємо загальні покращення згідно з результатами оцінювання за системою моніторингу.

  Наша система моніторингу виробничих об’єктів

  Ця система моніторингу забезпечує дотримання стандартів захисту трудових прав та прав людей через оцінювання наших умов праці, корпоративної культури, представницьких органів, керування постачальниками тощо.

 • 02. Формування команди аудиторів

  Ми формуємо експертну групу, що складається з кваліфікованих співробітників, зокрема сертифікованих аудиторів RBA.

 • 03. Самооцінювання

  Самостійне оцінювання об’єктів на основі контрольного списку

 • 04. Аудит на об'єктах

  Проведення локального аудиту відповідно до стандартів компанії Samsung Electronics

 • 05. Керування заходами з ліквідації недоліків

  Передача результатів перевірки керівникам відповідного виробничого об’єкту

  Розробка коригуючих планів та заходів із запобігання повторенню ситуації впродовж тижня з дати завершення перевірки

  Запровадження планів вдосконалення через формування групи фахівців, що складається з експертів у сфері трудових ресурсів та екологічної безпеки

  Відстеження виконання планів вдосконалення на щомісячній основі через систему моніторингу виробничих об’єктів

Оцінювання впливу на права людей (HRIA)

Ми виконуємо оцінювання впливу на права людей, щоби виявити фактичні та потенційні ризики та негативні наслідки щодо прав людей, які, можливо, були спричинені нами, пов’язані із нами чи такі, яким ми сприяли. Ми завершили перше оцінювання впливу на права людей у В’єтнамі в 2018 році. У той час ми співпрацювали з некомерційною організацією, яка спеціалізується на питаннях бізнесу та правах людей, BSR (Business for Social Responsibility, Соціально відповідальний бізнес), щоби зберігати неупереджену точку зору під час процесу.

Ми намагаємося вирішувати проблеми, виявлені під час контрольних перевірок, за допомогою коригуючих, превентивних заходів та заходів із послаблення впливу, зокрема через розробку та перегляд політик, забезпечення програм розширення можливостей та вдосконалення робочих процесів у всіх сферах нашої діяльності.

Ланцюг поставок

Ми створили Кодекс поведінки постачальників відповідно до положень Кодексу поведінки RBA та повідомляємо наших постачальників про оновлення. Ми також надаємо їм інструкції з дотримання Кодексу поведінки та запровадження методів контролю дотримання норм під час їхньої діяльності. Відповідно до стандартів перевірки RBA ми регулярно перевіряємо всіх наших постачальників, щоби переконатися, що вони виявляють проблеми та запроваджують відповідні вдосконалення. Наші постачальники першого рівня також мають заохочувати своїх постачальників (або суб-постачальників Samsung) забезпечувати безпечні умови праці.

Крупним планом зображений чоловік в захисному шоломі, захисних окулярах і товстих рукавичках. Він знаходиться надворі та тримає перед обличчям до камери невеликий шматочок сировини. Крупним планом зображений чоловік в захисному шоломі, захисних окулярах і товстих рукавичках. Він знаходиться надворі та тримає перед обличчям до камери невеликий шматочок сировини.

Доступність заходів захисту

Наша процедура розгляду скарг працівників ґрунтується на «Критеріях ефективності позасудових механізмів розгляду скарг», сформульованих у пункті 31 Керівних принципів ООН із питань бізнесу та прав людей. Усі співробітники мають право подавати скарги, і забороняється будь-яка дискримінація або покарання осіб, які подають скарги. Ми намагаємося забезпечувати прозорість процедури та захищати права осіб, які долучаються до процесу на будь-якому з його етапів. Ми також гарантуємо анонімність працівників, які подають скаргу.

Крупним планом зображені руки 3-4 людей, складених долонями одна до одної у жесті, який символізує турботу. Крупним планом зображені руки 3-4 людей, складених долонями одна до одної у жесті, який символізує турботу.

Канали подання скарг

Ми застосовуємо різноманітні канали зв’язку для подання скарг з огляду на характеристики виробничого об’єкту та місцеві обставини.

01. Інтернет

Внутрішня корпоративна мережа

02. У режимі оффлайн

Ящики для пропозицій, розташовані в місцях, де не здійснюється відеонагляд

03. Гаряча лінія

Телефоном або електронною поштою

04. Робочий комітет

Робоча рада, комітет працівників

05. Мобільний додаток

Додаток для внутрішньої корпоративної мережі

06. SNS

Корпоративний канал зв’язку

※ Канали зв’язку для сторонніх зацікавлених сторін: https://sec-audit.com | Обліковий запис ел. пошти: civilsociety@samsung.com

※ Канали зв’язку для сторонніх зацікавлених сторін:
    https://sec-audit.com
    Обліковий запис ел. пошти: civilsociety@samsung.com

Процедура розгляду скарг працівників

 • 01

  Повідомлення про скаргу

  Сповіщення про отримання надається впродовж 24 годин

  Співробітники та сторонні зацікавлені сторони подають скаргу, пов’язану з роботою в компанії

  Призначається менеджер щодо цієї справи

 • 02

  Підтвердження скарги та розгляд

  Упродовж п’яти днів із дати отримання

  Підтверджуються подробиці та факти за скаргою

  Працівник, що подав скаргу, інформує про бажані заходи з виправлення ситуації

  Перегляд заходів з усунення причин та наслідків згідно з уточненими подробицями

 • 03

  Сповіщення про результати

  Упродовж семи днів із дати отримання

  Надання результатів перегляду та отримання зворотного зв'язку від працівника, що подав скаргу

 • 04

  Вирішення питань, порушених у скарзі

  Залежно від конкретної справи

  Питання, порушені в скарзі, вирішуються шляхом вжиття належних заходів, як-от навчання, дисциплінарний захід проти обвинуваченого, надання корисної інформації або підтримки, а також вдосконалення інфраструктури, відповідних політик та процедур.

※ Якщо будь-який з етапів процедури не виконується в зазначений термін з обґрунтованих причин, працівника, що подав скаргу, повідомляють проконкретні причини

Прозорість та звітування

Ми надаємо детальний опис щодо дотримання трудових прав та прав людей в усіх сферах нашої діяльності у Звіті про сталий розвиток, який зокрема ґрунтується на Глобальній ініціативі зі звітності (GRI).

Крім того, ми подаємо щорічні звіти до Реєстру сучасного рабства відповідно до вимог Закону Сполученого королівства про сучасне рабство.
Нашу компанію було відзначено за двома найвпливовішими галузевими стандартами: Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) та Know the Chain (KTC). Тоді як CHRB зосереджує увагу на порівнянні та оцінюванні компаній відповідно до захисту трудових прав та прав людини, KTC ретельно розглядає проблеми примусової праці.

Зображення з висоти пташиного польоту ноутбука, чашки кави та переплетеної та роздрукованої копії заяви про сучасне рабство Samsung Electronics на столі. Зображення з висоти пташиного польоту ноутбука, чашки кави та переплетеної та роздрукованої копії заяви про сучасне рабство Samsung Electronics на столі.

Взаємодія із зацікавленими сторонами

Ми й далі залучатимемо міжнародні зацікавлені групи до розвитку культури поваги до прав людей не тільки в нашій діяльності, а й в усій нашій галузі. Під час розробки політик та навчальних програм ми співпрацюємо з організаціями та агенціями, які спеціалізуються на правах людей, та беремо участь у різноманітних багатосторонніх ініціативах.

З 2018 року ми щороку організовуємо у В’єтнамі форуми за участі різних зацікавлених сторін. У 2020 році ми організували третій форум у співпраці з Торговельно-промисловою палатою В’єтнаму (VCCI) та Загальною федерацією праці В’єтнаму (VGCL) та провели обговорення на тему «Антикризовий менеджмент та запобіжні заходи за умов пандемії Covid-19, керування трудовими ресурсами та зміни в технологіях після пандемії Covid-19». У форумі взяли участь понад 200 зацікавлених осіб, зокрема експерти та гості з некомерційних організацій, ЗМІ та науковці.

Фотографія президента Samsung В'єтнам, який виступає на багатосторонньому форумі Samsung 2020: «Управління кризою в соціально відповідальний спосіб: обмін досвідом боротьби з Covid-19» у Ханої, В'єтнам. Фотографія президента Samsung В'єтнам, який виступає на багатосторонньому форумі Samsung 2020: «Управління кризою в соціально відповідальний спосіб: обмін досвідом боротьби з Covid-19» у Ханої, В'єтнам.

Ми організували декілька семінарів на тему сучасного рабства та етичного підбору персоналу у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (IOM), в яких брали участь наші співробітники, постачальники та ділові партнери на виробничих об’єктах в Угорщині, Словаччині та Малайзії. Семінари надали прекрасну можливість підвищити обізнаність на теми захисту прав трудових мігрантів та поділитися думками про важливість викорінення примусової праці.

У співпраці з Німецьким агентством розвитку (GIZ) та такими партнерами, як-от BMW Group та BASF, ми запустили пілотний проєкт «Кобальт заради розвитку (C4D)» на традиційній кобальтовій шахті в Демократичній республіці Конго. В межах проєкту ми здійснюємо різноманітну діяльність, що сприяє розвитку місцевої громади, як-от проведення навчання з техніки безпеки на виробництві для місцевих шахтарів та будівництво нових шкіл для місцевих дітей.