Сталий ланцюг поставок

Сталий ланцюг поставок

Ми засновуємо закупівлю наших матеріалів на засадах етичної та відповідальної поведінки

Ми засновуємо закупівлю наших матеріалів на засадах етичної та відповідальної поведінки

Ми допомагаємо нашим постачальникам підвищувати їхню конкурентоспроможність задля створення надійної корпоративної екосистеми та сталого ланцюга поставок.

Ми допомагаємо нашим постачальникам підвищувати їхню конкурентоспроможність задля створення надійної корпоративної екосистеми та сталого ланцюга поставок.

Крупним планом зображені рук групи людей з долонями одна поверх іншої, що позначає співпрацю. Крупним планом зображені рук групи людей з долонями одна поверх іншої, що позначає співпрацю.

У співпраці з постачальниками в усьому світі ми безперервно забезпечуємо сталу бізнес-екосистему на засадах принципів справедливості, відкритості та взаємного процвітання.
Ми допомагаємо нашим постачальникам дотримуватися міжнародних законів та стандартів у межах виконання своїх зобов’язань щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. Ми також запровадили систему керування ризиками,
щоби звести до мінімуму порушення прав людей та вплив на екологію під час видобування мінералів у зонах підвищеного ризику.

Стратегія управління ланцюгом поставок

Економічно вигідна співпраця

Ми гарантуємо всеосяжну конкурентну перевагу за вартістю, доставкою, якістю, технологіями й кадровими ресурсами, щоби досягти максимальної синергії, швидкості та ефективності роботи з постачальниками, а також створити корпоративну екосистему для сталого зростання.

Значок гістограми зі стрілкою над нею, що відображає економічне зростання. Значок гістограми зі стрілкою над нею, що відображає економічне зростання.

Орієнтація на потреби суспільства

Ми вимагаємо дотримання міжнародних стандартів і нормативів в аспектах керування правами людей, організації робочого середовища, етичної поведінки та питань видобування мінеральних речовин у районах, де відбуваються воєнні конфлікти, щоби створити відкриту й прозору систему контролю управління, в якій беруть участь усі зацікавлені сторони з ланцюга поставок.

Значок глобуса, який позначає соціальний менеджмент. Значок глобуса, який позначає соціальний менеджмент.

Екологічність

Ми працюємо тільки з постачальниками, що мають екологічний сертифікат Eco-Partner, щоб оцінювати та контролювати вплив на екологію їхніх компонентів, сировини та виробничого процесу.

Значок листочка на стеблі, що позначає екологічний менеджмент. Значок листочка на стеблі, що позначає екологічний менеджмент.
 • Робота
  постачальників

 • Співпраця з
  партнерами

 • Умови праці
  постачальників

 • Умови праці
  постачальників

Робота постачальників

Samsung Electronics прагне вибудовувати стратегічні партнерства з провідними постачальниками на основі взаємної довіри. Саме тому ми неупереджено й прозоро підходимо до реєстрації нових постачальників у системі, а також щорічно оцінюємо їхню роботу, щоби допомогти їм посилити конкурентну перевагу та звести до мінімуму будь-які ризики. Будь-яка компанія, яка прагне скористатися вашими технологічними можливостями та бажає співпрацювати з Samsung, може в будь-який час опублікувати свої бізнес-пропозиції на нашому порталі для постачальників (www.secbuy.com). Наш Міжнародний центр закупівель (IPC) централізує процес закупівлі та дає нам змогу виявляти головних постачальників у стратегічно важливих регіонах світу.

Кореєць і європеєць в ділових костюмах тиснуть один одному руки на вулиці. В іншій руці у європейця портфель. Кореєць і європеєць в ділових костюмах тиснуть один одному руки на вулиці. В іншій руці у європейця портфель.

Вимоги до реєстрації нових постачальників

 • Довкілля та безпека

  Постачальники зобов’язані задовольняти наші критерії відбору за 22 пунктами, що охоплює безпеку на робочому місці, протипожежне обладнання, охорону здоров’я на робочому місці, небезпечні речовини та природоохоронні об’єкти. Дев’ять обов’язкових пунктів дотримання вимог: протипожежне обладнання, небезпечні речовини та відходи, обладнання з очищення стічних і відпрацьованих вод тощо.

 • Права робітників

  Постачальники зобов’язані задовольняти наші критерії за 20 пунктамами, включно з волонтерською роботою, дотриманням вимог робочого часу, а також забороною дискримінації.
  Три обов’язкових пункти дотримання вимог: заборона дитячої праці, гарантована мінімальна зарплата й заборона негуманного ставлення.

 • Партнери з екологічною сертифікацією Eco-Partner

  Здійснення перевірки дотримання вимог екологічної політики щодо продуктів, стандартів освіти й навчання, а також норм використання шкідливих речовин. Ведення бізнесу тільки з партнерами, які мають екологічну сертифікацію Eco-Partner.

Щорічне оцінювання постачальників та критерії

 • 01

  Самооцінювання
  впродовж року

  Постачальники здійснюють самооцінювання на основі критеріїв, що стосуються конкурентоспроможності бізнесу та сталого розвитку.

 • 02

  Самостійне впровадження змін

  Постачальники самостійно визначають зони, що потребують поліпшення, і впроваджують відповідні зміни. Samsung відстежує ризики та надає зворотній зв’язок

 • 03

  Оцінювання

  Ми повідомляємо постачальникам їхні результати завершального оцінювання наприкінці кожного року.

 • 04

  Подальший контроль

  Постачальники розробляють та впроваджують плани виправних заходів за підтримки Samsung.

Критерії оцінювання конкурентоспроможності компанії

 • Технології

  Володіння патентами на
  технології та інвестиції
  в НДДКР

 • Якість

  Частота відмов та
  сертифікація системи
  контролю якості

 • Швидкість реагування

  Дотримання наших політик
  та участь він
  нов
  аційній діяльності

 • Доставка

  Вчасні доставка та
  постачання

 • Витрати

  Підвищення вартості
  однієї транзакції та
  конкурентоспроможні
  сть за вартістю

Критерії оцінювання сталого розвитку

 • Захист довкілля,
  здоров’я та безпека (EHS)

  Безпека на робочому місці та міжнародна сертифікація

 • Фінанси

  Кредитний рейтинг
  та коефіцієнт
  платоспроможності

 • Дотримання законів
  (соціальна
  відповідальність)

  Трудові права та права людей
  на робочому місці та
  боротьба з кору
  пцією

Підтримка реалізації потенціалу партнерів

Філософія нашого бізнесу полягає в тому, що «конкурентна перевага Samsung Electronics будується на конкурентній перевазі наших постачальників». Тому ми розширюємо наші взаємовигідні ініціативи — тепер вони охоплюють не тільки місцевих, а й зарубіжних постачальників. Ми пропонуємо широкий спектр програм із підтримки фінансування, освіти та інновацій для забезпечення конкурентоспроможності наших постачальників на міжнародному ринку.

 • південнокорейських вон

  974

  млрд

  Інвестиції у Фонд взаємовигідної співпраці

  Фінансування

  Створення у співпраці з комерційними банками фондів із загальною вартістю 1 трильйон південнокорейських вон

 • 16,756

  осіб

  Пройшли навчання на курсах для постачальників

  Формування здібностей співробітників

  Надання підтримки, експертного досвіду, міжнародних та інших курсів на базі нашого навчального центру для постачальників

 • 375

  компаній

  Постачальники, що отримали підтримку за програмою Smart Factory

  Новаторські ініціативи

  Надання підтримки з удосконалення виробничої потужності 1000 постачальників та малим і середнім підприємствам у всій країні, які не мають ділових відносин з Samsung

[Результати за нашими ключовими програмами взаємовигідної співпраці за 2020 р.]

* Ми забезпечуємо нашим постачальникам першого та другого рівня можливість висловлювати свої скарги через нашу гарячу лінію (+82-80-200-3300), через електронну пошту (ssvoc@samsung.com), через онлайн-систему подання скарг на Порталі постачальників (www.secbuy.com), через веб-сторінку консультацій для постачальників, а також на різноманітних нарадах з обміну інформацією.

Кодекс поведінки постачальників та інструкція

Ми створили Кодекс поведінки постачальників відповідно до аналогічного кодексу RBA та повідомляємо наших постачальників про оновлення. Ми також надаємо інструкцію, яка допомагає їм дотримуватися кодексу та застосовувати на практиці методи контролю дотримання норм.

Створення безпечних умов праці для всіх

Ми регулярно перевіряємо наших постачальників відповідно до стандартів перевірки RBA, щоби виявити проблеми та внести необхідні поліпшення. Ми заохочуємо наших постачальників першого рівня створювати безпечні умови праці, тож подібні зобов’язання поширюються через них і на наших постачальників другого рівня.

Самооцінювання

Усі постачальники першого рівня щороку здійснюють самооцінювання відповідно до контрольного списку, що ґрунтується на 85 критеріях RBA.

Аудити на об'єктах

Локальні аудити постачальників із високим рівнем ризику для визначення необхідних змін.

Постачальники з високим рівнем ризику: високий рівень значимості з огляду на обсяги операцій або залежність; розташовані в регіонах з високим рівнем ризику в геополітичному сенсі; незадовільні результати самооцінювання; або проти них висунуті звинувачення

Такі локальні аудити виконуються незалежними спеціалізованими аудиторами під керівництвом аудиторів, що мають сертифікат RBA.

Квадратний корінь від загального числа опитаних співробітників постачальників.

Сторонні аудити

Стороння аудиторська фірма, сертифікована RBA, довільним чином відбирає постачальників та здійснює первинний аудит відповідно до критеріїв RBA.

З 2015 року оприлюднюються лише об’єкти аудиту, але без подробиць щодо розкладу, щоби забезпечити більшу точність результатів.

Ми невідкладно реагуємо на ті аспекти, які можна владнати негайно. Результати перевіряються під час аудитів із перевірки виконання рекомендацій.

Наші постачальники

Відповідальне ставлення до закупівель корисних копалин

Компанія Samsung Electronics використовує систему управління мінеральними речовинами, засновану на положеннях «Посібника з належної перевірки OECD для відповідальних ланцюгів поставок корисних копалин із районів, де відбуваються воєнні конфлікти, та зон підвищеного ризику», та контролює плавильні в межах свого ланцюга поставок через постачальників, з якими ми працюємо. Ми активно ділимося списком відповідальних плавилень із різними зацікавленими групами впливу, включно з нашими клієнтами. Крім того, ми рекомендуємо постачальникам співпрацювати з плавильнями, які мають сертифікат RMAP (Процес забезпечення відповідального видобування корисних копалин), та вимагаємо проходження сертифікації RMAP від несертифікованих плавилень у нашому ланцюгу поставок. Звіт про відповідальне використання корисних копалин, включно зі списком відповідальних плавилень та іншою інформацією, демонструє ті зусилля, які компанія Samsung Electronics докладає для зменшення негативного впливу на громади та довкілля, що виникає у зв'язку з видобуванням корисних копалин із порушенням прав людей та руйнуванням довкілля.

Процес перевірки відповідального видобування корисних копалин компанії Samsung Electronics на засадах положень Посібника з належної перевірки OECD

Великий план рук людини в товстих рукавицях із невеликою купкою корисних копалин сірого кольору. Великий план рук людини в товстих рукавицях із невеликою купкою корисних копалин сірого кольору.
 • Звіт компанії Samsung Electronics про відповідальне використання корисних копалин

Список відповідальних плавилень та афінажних заводів

(станом на кінець грудня 2020 року)

Сертифікацію завершено Сертифікація триває Усього
Тантал
(Ta)
38 - 38
Олово
(Sn)
53 - 53
Вольфрам
(W)
42 - 42
Золото
(Au)
107 - 107
※ Кобальт
(Co)
- - 27