Lao động và nhân quyền

Lao động và nhân quyền

Chúng tôi nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn cao nhất

Chúng tôi nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn cao nhất

Hai người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài quanh một chiếc bàn thấp trong không gian văn phòng đầy ánh sáng và mỉm cười. Hai người phụ nữ đang bắt tay nhau. Hai người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài quanh một chiếc bàn thấp trong không gian văn phòng đầy ánh sáng và mỉm cười. Hai người phụ nữ đang bắt tay nhau.

Chúng tôi tôn trọng quyền tự do và các quyền cơ bản mà tất cả mọi người đều có quyền được hưởng

Chúng tôi đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên và ứng viên của mình, và chúng tôi không dung thứ cho hành vi phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi cũng tôn trọng quyền tự do tham gia hiệp hội của tất cả nhân viên của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi nỗ lực đưa và tích hợp sự tôn trọng nhân quyền vào hoạt động kinh doanh của mình để bảo vệ và thúc đẩy quyền của nhân viên và mọi người trong chuỗi cung ứng.

Khung chính sách lao động và nhân quyền của chúng tôi

Để hỗ trợ mạnh mẽ các Nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và nhân quyền của Liên Hợp Quốc (UNGP), chúng tôi đã thiết lập và lồng ghép khung chính sách về quyền con người của mình để xác định, ngăn ngừa, giảm thiểu và giải trình bất kỳ tác động bất lợi nào đến nhân quyền trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi cũng nỗ lực đảm bảo rằng các nhà cung cấp cấp một của chúng tôi thực hiện cùng mức độ giám sát các rủi ro nhân quyền như chúng tôi trong các hoạt động của họ. Ngoài ra, chúng tôi buộc họ phải yêu cầu các nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp phụ của họ cho Samsung áp dụng các chính sách về môi trường làm việc ở cùng một mức độ như chúng tôi.

Sơ đồ 6 Quyền và Nguyên tắc, được thể hiện trong một vòng các hình lục giác: Chính sách, Thẩm định, Tiếp cận để Khắc phục, Minh bạch và Báo cáo, Tham gia của Bên liên quan và Quản trị. Sơ đồ 6 Quyền và Nguyên tắc, được thể hiện trong một vòng các hình lục giác: Chính sách, Thẩm định, Tiếp cận để Khắc phục, Minh bạch và Báo cáo, Tham gia của Bên liên quan và Quản trị.

Quản trị

Ủy ban Các vấn đề lao động toàn cầu (GLI) của chúng tôi quản lý các tác động và rủi ro đối với lao động và nhân quyền. Ủy ban GLI họp hai tuần một lần để thảo luận về các vấn đề lao động và nhân quyền, với sự tham gia của các giám đốc điều hành và nhân viên cấp làm việc từ 6 bộ phận chức năng (Bộ phận Nhân sự, Văn phòng Pháp chế, Trung tâm Hợp tác Đối tác, Trung tâm Bền vững Doanh nghiệp, Trung tâm EHS Toàn cầu, Quan hệ Nhà đầu tư). Mọi vấn đề quan trọng đều được chuyển lên Hội đồng về Sự bền vững, với sự tham gia của các giám đốc điều hành chính, và sau đó được báo cáo cho ban lãnh đạo cao nhất.

Hình ảnh minh họa một khung ở dạng kim tự tháp. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Quản trị, Hội đồng Bền vững, Ủy ban GLI (Vấn đề Lao động Toàn cầu) được sắp xếp từ trên xuống dưới. Hình ảnh minh họa một khung ở dạng kim tự tháp. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Quản trị, Hội đồng Bền vững, Ủy ban GLI (Vấn đề Lao động Toàn cầu) được sắp xếp từ trên xuống dưới.

Các chính sách

Chúng tôi đã lập một bộ chính sách về lao động và nhân quyền mạnh mẽ dựa trên Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về kinh doanh và quyền con người (UNGP); Hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho các doanh nghiệp đa quốc gia; Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em (UNCRC); Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc. Chúng tôi tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA) và tuân thủ luật pháp và quy định của các quốc gia nơi chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Hình cận cảnh bàn tay của một người đàn ông đang gõ trên máy tính xách tay, với hình ảnh minh họa tài liệu với danh mục kiểm tra thò ra trước màn hình máy tính. Hình cận cảnh bàn tay của một người đàn ông đang gõ trên máy tính xách tay, với hình ảnh minh họa tài liệu với danh mục kiểm tra thò ra trước màn hình máy tính.

Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu và các hướng dẫn

Tất cả nhân viên đều có nghĩa vụ tuân thủ “Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu” và “Hướng dẫn Ứng xử trong Kinh doanh”, là một phần trong nỗ lực của chúng tôi để có trách nhiệm hơn trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Chính sách về lao động

Chúng tôi xây dựng và thực thi một bộ các chính sách dành riêng cho việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương.

 • Chính sách cấm lao động trẻ em
 • Chính sách đối với lao động nhập cư
 • Chính sách đối với lao động sinh viên ở Trung Quốc
 • Hướng dẫn về đào tạo nghề ở Ấn Độ
 • Hướng dẫn về ngăn ngừa quấy rối

Chúng tôi đã và đang cung cấp cho nhân viên các chương trình đào tạo phù hợp với từng cơ sở, nhằm mục đích tuân thủ các chính sách nhân quyền và nâng cao nhận thức về tôn trọng quyền con người. Phối hợp với các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức chuyên về kinh doanh và giáo dục nhân quyền, chúng tôi nỗ lực nâng cao năng lực của họ trong việc giải quyết các chủ đề về lao động và nhân quyền bằng cách cung cấp chương trình đào tạo phù hợp với chức năng công việc. Sau khi phối hợp với BSR để phát triển các tài liệu đào tạo phù hợp với trách nhiệm công việc của tất cả nhân viên, chúng tôi đã khởi động chương trình đào tạo toàn diện về lao động và nhân quyền vào năm 2020. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các khóa đào tạo được tùy chỉnh phù hợp cho các chủ đề liên quan.

Thẩm định

Chúng tôi vận hành một hệ thống được trang bị cả các quy trình nội bộ và bên ngoài để xác định và giám sát các rủi ro nhân quyền tại các nơi làm việc và trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Một người đàn ông mặc bộ quần áo bảo hộ phản quang và một phụ nữ mặc trang phục công sở đang đứng cạnh các kệ hàng trong một nhà kho đóng gói lớn và tham khảo danh sách trên một bảng kẹp hồ sơ. Một người đàn ông mặc bộ quần áo bảo hộ phản quang và một phụ nữ mặc trang phục công sở đang đứng cạnh các kệ hàng trong một nhà kho đóng gói lớn và tham khảo danh sách trên một bảng kẹp hồ sơ.

Nơi làm việc của chúng tôi

Chúng tôi đánh giá mức độ tuân thủ về lao động và nhân quyền cũng như giám sát các hoạt động để cải thiện bằng cách sử dụng ba giao thức khác nhau, đó là Đánh giá tại chỗ RBA, Đánh giá Rủi ro Nội bộ của Samsung Electronics, Đánh giá Tác động Nhân quyền (HRIA).

Hình chụp cận cảnh bàn tay đeo găng của một người đặt điện thoại thông minh Galaxy S21 vào hộp đóng gói màu đen trên bề mặt làm việc màu xanh lá cây. Hình chụp cận cảnh bàn tay đeo găng của một người đặt điện thoại thông minh Galaxy S21 vào hộp đóng gói màu đen trên bề mặt làm việc màu xanh lá cây.

Kiểm toán tại chỗ của Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm

Là thành viên của Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm (RBA), chúng tôi áp dụng Bộ Quy tắc Ứng xử của RBA để quản lý nơi làm việc của mình. Dựa trên kết quả Bảng câu hỏi tự đánh giá của RBA của từng cơ sở, chúng tôi chọn ra 6 hoặc 7 cơ sở mỗi năm và áp dụng quy trình kiểm tra tại cơ sở của RBA để xác định các rủi ro môi trường làm việc tại các cơ sở đó. Theo quy trình, một công ty kiểm toán bên thứ ba được RBA phê duyệt sẽ tiến hành kiểm toán về mặt lao động, sức khỏe và an toàn, môi trường, đạo đức và các hệ thống quản lý. Nếu phát hiện bất kỳ sai lỗi nào, các cơ sở sẽ phải nộp và thực hiện kế hoạch hành động khắc phục.

Quy trình Đánh giá rủi ro nội bộ của Samsung Electronics

 • 01. Chọn các mục tiêu đánh giá

  Mỗi năm chọn ra 6 đến 7 cơ sở cần tăng cường năng lực và cải thiện tổng thể dựa trên kết quả đánh giá của hệ thống giám sát.

  Hệ thống giám sát tại cơ sở của chúng tôi

  Hệ thống này hỗ trợ việc thực thi các tiêu chuẩn lao động và nhân quyền và quản lý tuân thủ, như một hệ thống giám sát để đánh giá môi trường làm việc, văn hóa nơi làm việc, các cơ quan đại diện và quản lý nhà cung cấp, v.v.

 • 02. Lập nhóm kiểm toán

  Tổ chức một nhóm chuyên gia bao gồm các nhân viên đủ điều kiện, trong đó có các kiểm toán viên RBA được chứng nhận.

 • 03. Tự đánh giá

  Tự đánh giá các cơ sở dựa trên danh sách kiểm tra

 • 04. Kiểm toán tại chỗ

  Thực hiện đánh giá tại chỗ dựa trên các tiêu chuẩn của Samsung Electronics

 • 05. Quản lý theo dõi

  Chia sẻ kết quả kiểm tra với lãnh đạo của cơ sở được kiểm tra

  Lập các kế hoạch và biện pháp cải thiện trong tương lai để ngăn ngừa tái diễn trong vòng một tuần kể từ khi hoàn thành kiểm tra

  Thực hiện các nhiệm vụ cải thiện bằng cách hình thành một nhóm chuyên trách bao gồm các chuyên gia về nhân sự và an toàn môi trường

  Giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải thiện hàng tháng thông qua hệ thống giám sát tại nơi làm việc

Đánh giá tác động nhân quyền (HRIA)

Chúng tôi thực hiện các đánh giá tác động nhân quyền để xác định các rủi ro thực tế và tiềm ẩn cũng như các tác động bất lợi đối với quyền con người mà chúng tôi có thể đã gây ra, có liên quan hoặc đã góp phần vào. Đánh giá tác động nhân quyền đầu tiên của chúng tôi được thực hiện tại Việt Nam vào năm 2018. Vào thời điểm đó, để duy trì quan điểm khách quan trong quá trình này, chúng tôi đã hợp tác với BSR (Business for Social Responsibility, Doanh nghiệp vì trách nhiệm xã hội), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về kinh doanh và nhân quyền.

Chúng tôi nỗ lực giải quyết các vấn đề được xác định trong quá trình Thẩm định thông qua các biện pháp khắc phục, giảm thiểu và phòng ngừa sẵn có, bao gồm lập và sửa đổi các chính sách, cung cấp các chương trình xây dựng năng lực và cải thiện các quy trình làm việc trong các hoạt động của chúng tôi.

Chuỗi cung ứng

Chúng tôi điều chỉnh Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho nhà cung cấp của mình theo Bộ Quy tắc Ứng xử của RBA và chia sẻ các thông tin cập nhật với các nhà cung cấp. Chúng tôi cũng đưa ra hướng dẫn để giúp họ tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử và thực hiện quản lý tuân thủ trong hoạt động. Theo các tiêu chuẩn xác minh của RBA, chúng tôi thường xuyên giám sát tất cả các nhà cung cấp để đảm bảo họ xác định được các vấn đề và thực hiện các cải tiến cần thiết. Các nhà cung cấp cấp một của chúng tôi cũng phải khuyến khích các nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp phụ cho Samsung của họ đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

Hình chụp cận cảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo kính an toàn và găng tay dày. Anh đang ở bên ngoài và cầm một mảnh vật liệu kim loại thô trước mặt mình, hướng về phía máy ảnh. Hình chụp cận cảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo kính an toàn và găng tay dày. Anh đang ở bên ngoài và cầm một mảnh vật liệu kim loại thô trước mặt mình, hướng về phía máy ảnh.

Tiếp cận biện pháp khắc phục

Quy trình giải quyết khiếu nại của chúng tôi dựa trên “Tiêu chí hiệu quả của các cơ chế khiếu nại phi tư pháp” được quy định trong Điều 31 của Nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Bất kỳ ai cũng đều có thể đưa ra khiếu nại chính thức và không bị phân biệt đối xử hoặc phải đối mặt với sự trừng phạt vì đã khiếu nại. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo quy trình minh bạch và quyền của những người liên quan được tôn trọng ở tất cả các bước của quy trình. Chúng tôi cũng đảm bảo sự ẩn danh của những người gửi đơn khiếu nại.

Ảnh chụp cận cảnh bàn tay của 3 đến 4 người đan vào nhau và lòng bàn tay chồng lên nhau trong một cử chỉ quan tâm của nhóm. Ảnh chụp cận cảnh bàn tay của 3 đến 4 người đan vào nhau và lòng bàn tay chồng lên nhau trong một cử chỉ quan tâm của nhóm.

Các kênh báo cáo khiếu nại

Chúng tôi có nhiều kênh khiếu nại khác nhau, có tính đến các đặc điểm của nơi làm việc và tình hình tại địa phương.

01. Trực tuyến

Mạng nội bộ công ty

02. Trực tiếp

Hộp thư góp ý được đặt trong khu vực không có camera giám sát

03. Đường dây nóng

Gọi điện hoặc gửi email

04. Ủy ban

Hội đồng Lao động, Hội đồng Nhân viên

05. Di động

Ứng dụng nội bộ công ty

06. SNS

Kênh truyền thông của công ty

※ Kênh dành cho các bên liên quan bên ngoài : https://sec-audit.com | civilsociety@samsung.com

※ Kênh dành cho các bên liên quan bên ngoài :
    https://sec-audit.com
    civilsociety@samsung.com

 • 01

  Báo cáo khiếu nại

  Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận thông bá

  Nhân viên và các bên liên quan bên ngoài báo cáo tất cả các khiếu nại liên quan đến công ty

  Chỉ định một người quản lý hồ sơ vụ việc

 • 02

  Xác nhận và đánh giá khiếu nại

  Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận

  Xác nhận các thông tin chi tiết và dữ kiện khiếu nại được báo cáo

  Lắng nghe ý kiến của người khiếu nại về các biện pháp khắc phục mong muốn được thực hiện

  Xem xét các biện pháp khắc phục theo thông tin chi tiết đã xác nhận

 • 03

  Thông báo kết quả

  Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận

  Đưa ra kết quả đánh giá và thu thập phản hồi từ người khiếu nại

 • 04

  Giải quyết khiếu nại

  Tùy từng trường hợp

  Khiếu nại được giải quyết thông qua các biện pháp như đào tạo, xử lý kỷ luật đối với người bị khiếu nại, cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ hữu ích và cải thiện cơ sở hạ tầng, các chính sách và quy trình liên quan

Nếu mỗi bước không được xử lý theo thời hạn quy định vì các lý do hợp lý, người khiếu nại sẽ được thông báo về lý do cụ thể

Sự minh bạch và báo cáo

Chúng tôi báo cáo chi tiết về việc tôn trọng lao động và nhân quyền trong các hoạt động kinh doanh của mình trong Báo cáo phát triển bền vững trên cơ sở tiêu chuẩn GRI và các tiêu chuẩn khác.

Ngoài ra, theo Đạo luật về Nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh, chúng tôi báo cáo các tuyên bố thường niên của mình lên Danh bạ nô lệ hiện đại.
Chúng tôi là một trong các công ty được lựa chọn bởi hai chuẩn ngành có ảnh hưởng nhất; đó là Chuẩn Nhân quyền của doanh nghiệp (Corporate Human Rights Benchmark, CHRB) và Chuẩn Hiểu rõ chuỗi (Know the Chain, KTC). Chuẩn CHRB tập trung vào việc so sánh và đánh giá các công ty về mặt nhân quyền và các lao động, còn Chuẩn KTC đánh giá kỹ về các vấn đề lao động cưỡng bức.

Hình ảnh từ trên cao một máy tính xách tay, một tách cà phê và bản in Tuyên bố về Đạo luật Chống Nô lệ Hiện đại của Samsung Electronics nằm trên bàn. Hình ảnh từ trên cao một máy tính xách tay, một tách cà phê và bản in Tuyên bố về Đạo luật Chống Nô lệ Hiện đại của Samsung Electronics nằm trên bàn.

Sự tham gia của các bên liên quan

Chúng tôi tiếp tục hợp tác với các bên liên quan toàn cầu để thúc đẩy văn hóa tôn trọng nhân quyền không chỉ trong hoạt động kinh doanh mà còn trong ngành của chúng tôi. Khi lập các chính sách và chương trình đào tạo, chúng tôi cộng tác với các tổ chức hoặc cơ quan chuyên về nhân quyền và tham gia vào nhiều sáng kiến đa phương.

Kể từ năm 2018, hàng năm chúng tôi đã tổ chức nhiều diễn đàn có nhiều bên tham gia tại Việt Nam. Năm 2020, chúng tôi đã tổ chức diễn đàn lần thứ ba với sự hợp tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và đã thảo luận theo chủ đề "Quản lý và ứng phó với cuộc khủng hoảng Covid-19, Quản lý nguồn nhân lực và Thay đổi về công nghệ sau đại dịch Covid-19”. Diễn đàn đã chào đón hơn 200 bên liên quan, bao gồm các chuyên gia và khách mời từ các tổ chức phi chính phủ, cơ quan truyền thông và học viện.

Bức ảnh Chủ tịch Samsung Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn đa bên liên quan của Samsung năm 2020: “Quản lý khủng hoảng thông qua lối hành xử có trách nhiệm với xã hội: Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19” tại Hà Nội, Việt Nam. Bức ảnh Chủ tịch Samsung Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn đa bên liên quan của Samsung năm 2020: “Quản lý khủng hoảng thông qua lối hành xử có trách nhiệm với xã hội: Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19” tại Hà Nội, Việt Nam.

Hợp tác với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), chúng tôi đã tổ chức một số hội thảo về vấn đề Nô lệ hiện đại và Tuyển dụng có đạo đức, với sự tham gia của các nhân viên, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh của chúng tôi tại các cơ sở ở Hungary, Slovakia và Malaysia. Các hội thảo đã đóng vai trò là cơ hội tuyệt vời để nâng cao nhận thức về việc bảo vệ nhân quyền của người lao động di cư và chia sẻ tầm quan trọng của việc xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Phối hợp với Cơ quan Phát triển Đức (GIZ), và các đối tác như BMW Group và BASF, chúng tôi đã triển khai một dự án thí điểm có tên gọi là “Coban vì sự phát triển (C4D)” tại một mỏ coban thủ công ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Là một phần của dự án, chúng tôi đang thực hiện nhiều hoạt động khác nhau để giúp mang lại sự tiến bộ thực sự cho cộng đồng địa phương, ví dụ như cung cấp đào tạo về an toàn nghề nghiệp cho các thợ mỏ địa phương và xây dựng các trường tiểu học và trung học cơ sở mới cho trẻ em địa phương.