Työpaikat ja yhteisö

Työpaikat ja
yhteisö

Samsung tarjoaa työntekijöille ja paikallisille asukkailla välineet tavoitteiden saavuttamiseen ja yhteisön kehittämiseen.

Mielekkäiden työllistymismahdollisuuksien
tarjoaminen entistä useammille henkilöille

Tasa-arvoisena työnantajana Samsung auttaa yhä useampia henkilöitä toteuttamaan unelmansa mielekkäiden työllistymismahdollisuuksien avulla.

Investoimista paikallisiin yhteisöihin

Kansallisen ja kansainvälisen ulottuvuutensa johdosta Samsung on sitoutunut olevaan arvostettu yritys, joka myötävaikuttaa sen toimintaympäristön yhteisöihin.

Yhteisten kasvustrategioiden ajamista

Samsung on aina valmis tekemään yhteistyötä kenen tahansa kanssa, kun kyseessä on molempia hyödyttävä innovaatio.

Hope For Children Samsung CSR