Yirtysvastuu

Ympäristö

Samsung noudattaa ympäristövastuuta kaikissa toiminnoissaan globaalin yhteisön eduksi.

Vastuullinen toimitusketju ja
tuotteen elinkaari

Samsung on ylpeä vahvoista periaatteistaan ja selkeistä ohjeista ympäristön suojelemiseksi, ja se tarkastaa säännöllisesti raaka-aineita toimittavien kumppaneiden toimipaikkojen työturvallisuuden ja ympäristönsuojelukäytännöt.

Vastuulliset tuotteet

Toteuttamalla ympäristöystävällisiä prosesseja ja teknologiaa Samsung jakaa vihreän johtamisen visionsa niin työntekijöiden kuin kuluttajienkin kanssa.

Hope For Children Samsung CSR

Vastuullista kiinteistönhallintaa

Samsung suojelee ympäristöä toiminnoillaan, joissa minimoidaan energiankulutus ja vähennetään hiilipäästöjä.