Duurzaamheidsrapport

Bedrijven hechten steeds meer waarde aan het integreren van duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. Vooral nu er steeds hogere eisen worden gesteld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het milieu.

Daarom hebben we het bij Samsung Electronics makkelijker gemaakt voor betrokkenen om hun ideeën met ons te delen. Daarnaast hebben we een bedrijfsbrede visie en strategieën voor duurzame ontwikkeling opgesteld.

Samsung Electronics voelt zich verantwoordelijk voor het milieu, de economie en de maatschappij. Dat zijn de drie speerpunten van ons duurzaamheidsbeleid. Daarom hebben we richtlijnen opgesteld voor deze drie elementen. Daarnaast willen altijd weten wie onze stakeholders zijn, zodat we een positieve relatie met hen kunnen opbouwen. Op deze manier kunnen we meerwaarde bieden voor ons bedrijf en onze relaties.

Onze belangrijkste benadering van duurzaamheid

DUURZAAMHEID

MILIEU
ECONOMIE
SAMENLEVING
NGO
Bouwen van een succesvol partnership
Werknemers
Meerwaarde creëren via
opleiding en innovatie
Klanten
Ontwikkel milieuvriendelijke
producten en verbeter de
klanttevredenheid
Belanghebbenden
Maximaliseer bedrijfswaarde
door solide economische
activiteiten
Overheden
Eerlijke handel en naleving
van wet- en regelgeving
Zakelijke partners
Concurrentiekracht vergroten
door win-winrelaties
Lokale gemeenschappen
Doeltreffende sociale bijdrage voor
reputatiebeheer
en bedrijfscontinuïteit
Wereldgemeenschap
Bijdragen aan oplossingen voor
wereldproblematiek (zoals klimaatverandering)

Duurzaamheidsrapport downloaden