Wat wij belangrijk vinden

Bevorderen van basisonderwijs in de strijd tegen sociale ongelijkheid

Samsung bouwt scholen in de plattelandsgebieden en in afgelegen dorpjes in China. Dat doen we al sinds 2005. Dit project bestaat uit drie fasen. Twee daarvan zijn succesvol afgerond: tussen 2005 en 2007 zijn 45 scholen gebouwd en tussen 2008 en 2010 zijn 55 scholen gebouwd. De derde fase is in volle gang.