Leeruniek: gepersonaliseerd & hightech onderwijs

By Samsung Nederland 13.09.2016

Good App Technologie en innovatie

leeruniek jelte de jongh

De opkomst van technologische innovaties maakt steeds meer gepersonaliseerd onderwijs mogelijk. Discover interviewde Jelte de Jongh, oprichter van Leeruniek. Een pionier die een grote rol speelt in deze spectaculaire onderwijsvernieuwing en partner van het Smart Education Hub programma van Samsung.

Via o.a. het conservatorium, een studie rechten, een bloeiende baan bij een grote uitgeverij en een inmiddels verkocht bedrijf in consultancy is Jelte de Jongh nu op een heel ander pad terecht gekomen. Na jarenlang hard werken en veel uren draaien kwam de bekende vraag voorbij: 'Is dit het nou?' Hij miste in zijn carrière de voldoening om iets zinvols te doen voor de maatschappij. In combinatie met het verlangen om zelf weer te gaan ondernemen besloot hij naar Londen Business School te gaan en naar Massachusetts Institute of Technology (MIT), een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld. Zijn droom was om verschil te maken in het onderwijs en dat is nu al gelukt! Discover sprak met hem over de toekomst van het onderwijs en de potentie van technologische innovaties.

Wat is Leeruniek?

"Leeruniek staat voor potentieel-gericht lesgeven in het basisonderwijs. Wij willen gelijke kansen creëren door iedere leerling in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen en te leren op de uniek manier die bij hem of haar past. Vandaar de naam: Leer-uniek.
Het onderwijs digitaliseert in rap tempo, denk bijvoorbeeld aan tablets in de klas. Leeruniek speelt daar op in door leergegevens te verzamelen en analyseren met behulp van Learning Analytics , data-analyse toegepast op leerontwikkeling. We analyseren allerlei toetsen, en binnenkort ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leeruniek geeft de leerkracht altijd een up-to-date overzicht van de ontwikkeling van iedere leerling, de hele groep en ook de school als geheel. Deze krijgt zo beter inzicht in de sterke en minder sterke kanten van iedere leerling en kan de begeleiding zo veel beter aanpassen op de behoefte van ieder kind."

Jelte de Jongh

Neemt technologie het onderwijs over?

"Technologie kan veel, maar echt niet alles. Maatwerk in de klas kan nooit op basis van Learning Analytics alleen.Leerunieks overkoepelende dashboard is het vertrekpunt voor de leerkracht, maar de context die de leerkracht vervolgens geeft aan de ontwikkeling van het kind is heel belangrijk. Misschien heeft een kind het bijvoorbeeld moeilijk thuis, heeft het net een tegenslag gehad of functioneert het minder goed in de ochtend. De kracht van ons systeem is juist de samenwerking tussen technologie en leerkrachten. Daarnaast neemt Leeruniek de leerkrachten en directeuren veel administratief werk uit handen. Hierdoor hebben zij meer tijd en energie over voor de leerlingen zelf. Ons doel is om leerkrachten te ontlasten en bekrachtigen."

Een pionier (en niet onopgemerkt … )

"Ik geloof echt in een wereld waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen door middel van goed en persoonlijk onderwijs. Technologie is de schaalbare manier die hierin werkelijk het verschil kan maken. Ik wil bijdragen om kinderen echt in hun kracht te zetten. Dat is ook nodig, want ondanks de grote inspanning van basisscholen verlaat nog steeds één op de acht kinderen de basisschool met een achterstand van twee jaar of meer, in grote steden is dit zelfs één op vijf. Je kunt je voorstellen dat dit op de middelbare school al meteen problemen geeft, deze leerlingen raken bijvoorbeeld gedemotiveerd. Dat vind ik schokkende statistieken. Die leerlingen kunnen goed leren, maar het onderwijssysteem past niet bij ze. Dit is mijn persoonlijke drive achter Leeruniek. Ik werk hiervoor met een superteam van sociaal betrokken en vaardige mensen, in het team zitten mensen met een achtergrond als pedagoog of orthopedagoog tot wetenschappers en engineers. Ieder is een onmisbaar stukje van de puzzel achter het succes van dit systeem. Tijdens een zomerprogramma van de Singularity University op de NASA Campus van Silicon Valley bedachten we Leeruniek als oplossing voor een groot maatschappelijk probleem. Dat werd gesteund en in 2014 wonnen we de Global Impact Competition van deze Singularity University. Dat gaf middelen en nog meer motivatie om dit echt door te zetten en april 2016 kwam de bèta versie van het Learning Analytics platform uit. Inmiddels is het dashboard zoals het moet zijn en werken er in drie maanden tijd al meer dan 50 Nederlandse basisscholen mee."

Jelte de Jongh

Tech en de toekomst van het onderwijs

"Ik geloof in de kracht van technologie zoals tablets, maar ook in de kracht van papier … Beide zijn belangrijk. Daarmee bedoel ik dat technologie altijd een aanvulling is, iets om leerlingen extra te bekrachtigen. Digitalisering geeft wel veel mogelijkheden. In plaats van de bekende 10-minutengesprekjes, die voorbij zijn voor je het weet, kunnen leerkrachten nu digitaal informatie delen met ouders en deze zo meer betrekken bij het leergedrag en de groeiverwachting van hun kinderen. Natuurlijk deelt de leerkracht daarvoor alleen een deel van de informatie, de rest blijft in een goed beschermde omgeving. Nu is maatwerk vaak simpelweg niet mogelijk voor leraren die voor klassen staan met gemiddeld 25 leerlingen. In de toekomst zal gepersonaliseerd onderwijs enorm toenemen, ik geloof dat het onderwijssysteem veel meer potentieel-gericht gaat werken. Dat begint nu al echt vorm te krijgen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt juist het uitgangspunt, in plaats van iets waar op het laatst ook nog even naar gekeken wordt. Ik geloof echt dat Leeruniek hierin een verschil maakt en zelfs een voorbeeld kan zijn voor andere landen."

Smart Education Hub

Leeruniek is partner van het Smart Education Hub programma van Samsung. Dit is een programma voor innovatief onderwijs om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. Het Smart Education Hub programma bestaat uit drie elementen: Smart Classrooms uitgerust met de juiste technologie, Smart Teachers die worden begeleid op het gebied van de laatste technologische ontwikkelingen en Smart Sharing waarbij de Smart Teachers kennis met elkaar delen.

Meer good inspiratie?

Discover brengt je de laatste tech nieuwtjes op het gebied van o.a. food, travel, lifestyle en culture. Wil je de Discover updates netjes in je inbox ontvangen? Geef je dan gratis op voor onze nieuwsbrief.