De robotrevolutie

By Samsung Nederland 01.04.2015

Good Stofzuiger Smart Home

stofzuiger, samsung stofzuiger, robotstofzuiger, robot, powerbot, huishouden

Nieuwe kansen voor de toekomst.

Hoewel het tegendeel vaak beweerd wordt, zijn we er bij Samsung van overtuigd dat de revolutie nieuwe banen creëert. Daarom zet Samsung zich in voor een betere maatschappij, waarin jongeren goed voorbereid worden op de veranderende arbeidsmarkt.

De afgelopen maanden lees je steeds vaker over de zogenaamde robotrevolutie, waarbij robots in de toekomst onze werkzaamheden gaan overnemen. Hoogleraren Carl Frey en Michael Osborne van de Universiteit van Oxford voorspellen dat veertig procent van het werk dat we nu normaal vinden, over twee decennia verdwenen is.

Omdat robots steeds slimmer en behendiger worden, verdwijnt onaangenaam werk, worden we productiever en verbeteren onze levensomstandigheden. Zelfrijdende auto's, zorgrobots en drones die je pakketje bezorgen klinken nu nog als toekomstmuziek, maar zullen in de toekomst gemeengoed zijn. Bij Samsung zijn we ervan overtuigd dat de robotrevolutie innovatie stimuleert, waarbij de mogelijkheden bijna eindeloos zijn.

Helaas lijkt de robotrevolutie ook een keerzijde te hebben. Door de veranderende wensen van de arbeidsmarkt en het langzaamaan verdwijnen van de maakindustrie, kan dit leiden tot een stijging van de (jeugd)werkloosheid. Volgens Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, moet het onderwijs daarom de komende jaren verbeteren, zodat jongeren vaardigheden leren waar in de toekomst wel vraag naar zal zijn.
Samsung deelt deze mening en gelooft in de kansen die de robotrevolutie en de veranderende arbeidsmarkt bieden.

Bij Samsung zijn we ervan overtuigd dat de revolutie nieuwe banen creëert. De banen die beschikbaar komen, bieden jongeren nieuwe kansen. Bijvoorbeeld in ICT, denk aan programmeren en coderen, maar ook in het onderhoud en de reparatie van robots.

Voor iedereen blijft een plek op de arbeidsmarkt, zolang potentiële kandidaten aan de eisen van de markt voldoen. Door scholing van jonge kandidaten, verkleinen we de kloof tussen wensen en vaardigheden op de arbeidsmarkt. Daarom zet Samsung zich in voor een betere maatschappij, waarin jongeren goed voorbereid worden op de veranderende arbeidsmarkt.

In samenwerking met minister Asscher voert Samsung diverse initiatieven uit die (jeugd)werkloosheid in de toekomst helpen tegen te gaan. Hieronder drie voorbeelden:

  • We helpen met het Samsung Tech Institute tussen 2014 en 2015 het gat tussen de vraag naar technische werknemers en het aanbod van jongeren die digitale vaardigheden bezitten te helpen op te sporen en te dichten.
  • We investeren in het Smart Education Hub-programma, een op maat gemaakt stimuleringsprogramma voor het onderwijs van de toekomst. Waaronder een Smart Classroom. Deze Classroom bestaat uit een op maat gemaakte selectie van digitale onderwijsoplossingen, aangevuld met educatieve software via Samsungs programmapartners. Kinderen worden onderwezen in de vaardigheden van de 21e eeuw en voldoen daarmee aan de veranderende arbeidsmarkt.
  • Daarnaast heeft Samsung 'Digital Academies' opgericht in Europa. Samen met educatieve partners geeft dit initiatief jongeren tussen de 16 en 25 jaar toegang tot slimme technologie, ICT-training en programma's die jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt.


Het is Samsungs visie dat technologie het leven aangenamer en gemakkelijker moet maken. Iedereen moet de vruchten kunnen plukken van de mogelijkheden en kansen die robotisering biedt en daarom zetten we ons nu en in de toekomst in voor de veranderende Nederlandse en wereldwijde arbeidsmarkt. Door innovatief om te gaan met kansen, helpen wij (jonge) werkzoekenden aansluiting te vinden bij de eisen van de arbeidsmarkt.