Människor passerar reklam för Samsung

På Samsung är teamwork den yttersta framgångsfaktorn för både företaget som helhet och våra utmärkande produkter. Är du redo att bli en av oss?nyhetssökning