Ledningsideologi

Filosofin hos Samsung

Samsungs filosofi och mål

Samsung följer en enkel affärsfilosofi: att ägna sin talang och teknik åt att skapa bättre produkter och tjänster som bidrar till ett bättre globalt samhälle. För att uppnå detta sätter Samsung ett högt värde på dess personal och teknologier.

Personliga resurser och teknik

  • Utveckla arbetet med human resources och teknisk expertis.
  • Öka synergieffekten av hela ledningssystemet genom mänskliga resurser och teknik

Centrala inslag i ledningen

Skapa de bästa produkterna och tjänsterna

  • Skapa produkter och tjänster som ger kunderna den bästa tillfredsställelsen
  • Behåll den ledande positionen i världen i samma bransch

Företagets mål (inre mål)

Bidra till samhället

  • Bidrag till gemensamma intressen och ett rikt liv
  • Genomför uppdragsbeskrivningen som en medlem i samhället

Företagets mål