Samhällsansvar

Utbildning

Utbilda vår framtid.

Samsung Smart School (Digital Classroom) Samsung
Smart School

Utjämna klyftan

Tillgång till smartare lärmiljöer kan leda till förbättrade studieresultat och minska den digitala klyftan.

Vässa kompetensen för framtiden

När elever får bra utbildning blir de bättre rustade för framtiden.

Bättre utbildning

Samsung ger eleverna tillgång till smartare inlärningsmiljöer.