Vad vi värnar om


Välj här för att få mer information om Samsungs regionala program.

Samsung är involverade i att att driva integrationen av teknik inom utbildning, och att tillämpa medarbetarnas expertis för att stödja ungdomar runt om i världen.

Utbildning

Samsung förser anställda och lokalbefolkningen med verktyg som förbättrar samhället.

Anställning och samhälle

Samsung arbetar med miljöförbättringar i hela verksamheten till förmån för det globala samhället.

Samsung driver teknikutvecklingen för framtidens hälso- och sjukvård.

Hälsa och medicin