Vad vi värnar om

Tillgången till utbildning och verktyg som de aldrig haft förut

Barn blickar in i en Samsung Smart School i Bogotá, Colombia, ett land där kvaliteten på offentlig utbildning fortfarande har många utmaningar. Samsung Smart School förbättrar utbildningskvaliteten och för tekniken närmare de barn som behöver det mest, vilket ger eleverna tillgång till utbildning och verktyg som de aldrig haft förut. Mer än 4.700 barn runt om i landet kommer att dra nytta av dessa erfarenheter under de kommande 4 åren. Colombias Smart School har också utvecklat det första Mobile Education Research Classroom i Latinamerika för undersöka hur användning av pekplattor och nya mobila teknologier kan förbättra offentlig utbildning i denna region.