1993 - 1990

Tävlar i en
Changing Tech World

Tidigt 90-tal prestenterades fantastiska utmaningar för den högteknologiska verksamheten. Fusioner, koalitioner och uppköp var vanligt medan konkurrens och konsolidering blomstrade.

Företag pressades att ompröva sin teknik och tjänsteerbjudanden. Verksamheter började strömma över gränserna mellan länder och företag. Samsung Electronics gjorde det bästa av dessa möjligheter genom att inrikta sin affärsstrategi för att bättre svara på marknadens krav.

1993

  • Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) utvecklade världens första digitala videodiskinspelare (DVD-R)
  • Samsung Group godkände företagets identitet
  • Samsung Group aviserade ”Ny ledning”

1992

  • Utvecklade mobiltelefonsystem
  • Utvecklade världens första 64 Mb DRAM
  • Producerade över 10 miljoner industrirobotar
  • Inledde tillverkning i Kina

1991

  • Utvecklade handenhet för mobiltelefon