1989 - 1980

Går in på den
globala marknaden

Samsung Electronics kärnteknologiverksamhet expanderade globalt under slutet av 1970 och början av 1980.


Samsung Electronics ökande fokus på teknik har lett till skapandet av två FoU-institut som bidrar till att utöka räckvidden ytterligare inom elektronik, halvledare, optisk telekommunikation och nya områden inom teknikinnovation från nanoteknik till avancerade nätarkitekturer. 1980 var en viktig milstolpe samgåendet mellan Samsung Electronics och Samsung Semiconductor.
1987 gick Byung-chull Lee bort, han var grundaren och styrelseordföranden för Samsung Electronics. Hans son, Kun-hee Lee, övertog rollen som den nye styrelseordföranden. Under denna tid, utmanade sig Samsung Electronics genom att omstrukturera gamla företag och introducera nya med målet att bli ett av världens 5 största elektronikföretag.

1989

 • Producerade över 20 miljoner färg-TV

1988

 • Samsung Semiconductor & Telecommunications Co gick samman med Samsung Electronics. Hushållsapparater, telekommunikation och halvledare valdes som inriktningar i kärnverksamheter.

1987

 • Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) öppnat i forskningssyfte

1986

 • Utvecklat världens minsta, lättaste 4 mm videobandspelare

1984

 • Exporterade den första videobandspelaren till USA
 • Företagets namn ändrat till ”Samsung Electronics Co. Ltd”
 • Försäljningen översteg 1 biljoner

1983

 • Startade tillverkningen av persondatorer (PC)

1982

 • Korea Telecommunications Co. ändrades till Samsung Semiconductor & Telecommunications Co.
 • Producerade den 10 miljonte svartvita TVn
 • Etablerade det första utländska tillverkande dotterbolaget i Portugal
 • Halvledarverksamhet flyttades till Korea Electronics Information Co.

1980

 • Startade tillverkningen av luftkonditionerare
 • Öppnade ett FoU-center i Suwon
 • Gick samman med Samsung Semiconductor Co.