Global navigeringsguide

Detta avsnitt förklarar hur man använder vår globala navigeringslist.

Använda den globala navigeringslisten på vår webbsida

Fall 1: Hitta undermenyer på vår globala navigeringslist

sub menus area on global navigation bar

 1. 1.1. För att hitta undermenyer på ett objekt på vår globala navigeringslist trycker du på Tab-tangenten tills du hittar objektet. Undermenyerna visas automatiskt när tangentbordet fokuserar på objektet.

  Till exempel, för att hitta undermenyer i ”Köp produkter”, tryck på Tab tills du når objektet. Du kommer att hitta många undermenyer, till exempel “Telefoner, Tablets & Tillbehör” , “TV, Audio & Video” etc.
 2. 1.2. För att bläddra genom underobjekten i en grupp på vår globala navigeringslist, tryck på Tab när huvudobjektet finns i fokus.

  Till exempel, för att gå till underobjekten för “Telefoner, Tablets & Tillbehör”, tryck på Tab när tangentbordet fokuserar på objektet.
 3. 1.3 För att gå till nästa grupp på vår globala navigeringslist, tryck på Tab så att du stegar genom alla underobjekt i den aktuella gruppen. Nästa element i fokus blir följande grupp.

  Till exempel, för att gå till nästa grupp efter ”Telefoner, Tablets & Tillbehör”, tryck på Tab så att du stegar genom alla underobjekt i den aktuella gruppen. När du trycker på Tab från senaste objekt i gruppen kommer tangentbordet att fokusera på efterföljande grupp (”TV, Audio & Video”).
 4. 1.4. För att gå tillbaks till föregående objekt på vår globala navigeringslist håller du Shift nertryckt och trycker på Tab-tangenten. Detta kommer att fokusera tangentbordet på föregående objekt. Du kan trycka på Shift+Tab flera gånger för att stega tillbaks flera steg.

  Till exempel, för att gå tillbaka till Samsung logotyp när tangentbordet fokuserar på ”Köp produkter”, tryck på Shift + Tab en gång.

Fall 2: Använda sökning på vår globala navigeringslist

search area on global navigation bar

 1. 2.1. För att fokusera på sökning på vår globala navigeringslist, tryck på Tab så att du stegar genom alla tillgängliga menyalternativ så att tangentbordet fokuserar på ikonen ”Sök”.
 2. 2.2. För att mata in en sträng i sökfältet på vår globala navigeringslist, tryck på Tab en gång när tangentbordet fokuserar på sökikonen. Detta kommer att flytta fokus från sökikonen till inmatningsfältet Sök. I det här läget kan du skriva ner det sökord du vill hitta.
 3. 2.3. För att rensa en sökterm på vår globala navigeringslist, tryck på Tab efter det att du har matat in ett sökord i sökningens inmatningsfält. Detta kommer att flytta tangentbordets fokus till knappen ”Stäng”. Tryck på Enter-tangenten för att rensa inmatningsfältet.

  För att bläddra bland sökförslag på vår globala navigeringslist, tryck på Tab efter det att du har matat in ett sökord i sökningens inmatningsfält - tills tangentbordet fokuserar på det första förslaget i listan. I det här läget, kan du gå till nästa förslag genom att trycka på Tab-tangenten igen.
 4. 2.4 För att söka efter en föreslagen term på vår globala navigeringslist, tryck på Enter när tangentbordet fokuserar på ett sökförslag. Detta kommer att ta dig till en sökresultatsida med produkter och innehåll som motsvarar det föreslagna sökordet.
 5. 2.5. För att söka efter ett exakt sökord som du har matat in på vår globala navigeringslist, tryck på Enter när du har matat in sökordet i sökningens inmatningsfält. Detta kommer att ta dig till en sökresultatsida med produkter och innehåll som motsvarar det inmatade sökordet.

Fall 3: Så här kommer du åt och använder din kundvagn på vår globala navigeringslist

shopping cart area on our global navigation bar

 1. 3.1. För att se innehållet i kundvagnen på vår globala navigeringslist, tryck på Tab för att stega igenom menyerna tills dess tangentbordet fokuserar på kundvagnen. I det här läget, tryck på Enter för att expandera innehållet i kundvagnen och se produkterna i den.

  Lägg märke till att länken till kundvagnen endast kommer att finnas tillgänglig på vår globala navigeringslist när du har lagt till produkter till den.
 2. 3.2. För att ta bort ett objekt i kundvagnen på vår globala navigeringslist, tryck på Tab flera gånger när kundvagnen är expanderad tills dess tangentbordet fokuserar på alternativet ”Ta bort från kundvagnen”. I det här läget, tryck på Enter-tangenten för att ta bort ett objekt från kundvagnen.

  Lägg märke till att länken till kundvagnen endast kommer att finnas tillgänglig på vår globala navigeringslist när du har lagt till produkter till den.
 3. 3.3. För att gå vidare till kassan på vår globala navigeringslist, tryck på Tab flera gånger när kundvagnen är expanderad tills du har gått igenom alla produkter i kundvagnen. När tangentbordet fokuserar på det sista objektet, tryck på Tab för att flytta tangentbordets fokus till alternativet ”Gå till kassan”.

  Lägg märke till att länken till kundvagnen endast kommer att finnas tillgänglig på vår globala navigeringslist när du har lagt till produkter till den.

Guide för menyn Filter

Detta avsnitt förklarar hur man använder vår meny Filter.

Använda menyn Filter på vår webbsida

Fall 1: Att komma till eller hoppa över vår meny Filter

filter menu area

 1. 1.1. Att komma till vår meny Filter trycker du på Tab-tangenten tills tangentbordet fokuserar på ”Filtrera efter”. I det här läget kan du trycka på Tab-tangenten igen för att hoppa till det första menyalternativet.
 2. 1.2. Att hoppa över vår meny Filter trycker du på Tab-tangenten flera gånger när tangentbordet fokuserar på ”Filtrera efter”. Detta flyttar tangentbordets fokus genom filtergrupperna. När tangentbordet fokuserar på den sista filtergruppen, tryck på Tab en gång till för att lämna vår meny Filter och fortsätta till nästa element på sidan.

Fall 2: Att bläddra igenom och välja filteralternativ

filter options area

 1. 2.1. För att expandera en filtergrupp och visa dess filteralternativ på vår meny Filter, tryck på Enter en gång när tangentbordet fokuserar på filtergruppen. Detta expanderar filtergruppen och visar dess filteralternativ.
 2. 2.2. För att hoppa till det första filteralternativet i en filtergrupp på vår meny Filter, tryck på Tab en gång när tangentbordet fokuserar på filtergruppen. Detta flyttar fokus till det första filteralternativet i den gruppen.
 3. 2.3. För att expandera en filtergrupp och visa dess filteralternativ på vår meny Filter, tryck på Enter en gång när tangentbordet fokuserar på filtergruppen. Detta kommer att välja filteralternativet och uppdatera den tillgängliga produktlistan på sidan.
 4. 2.4. För att hoppa till nästa filtergrupp på vår meny Filter, tryck på Tab en gång när tangentbordet fokuserar på föregående grupp. Om filtergruppen expanderas måste du först trycka på Tab flera gånger så att du stegar igenom alla tillgängliga filteralternativ inom den gruppen.
 5. 2.5. För att hoppa till föregående filteralternativ eller grupp på vår meny Filter, håll Shift nertryckt och tryck på Tab en gång. Detta kommer att fokusera tangentbordet på föregående objekt. Du kan trycka på Shift+Tab flera gånger för att stega tillbaks flera steg.

Fall 3: Att radera alla valda filter

clear all of filter menu area

 1. 3.1. Att få tillgång till alternativet ”Radera allt” på vår meny Filter trycker du på Tab-tangenten flera gånger så att du stegar igenom alla tillgängliga filteralternativ. När tangentbordet fokuserar på det sista filtret, tryck på Tab för att flytta tangentbordets fokus till alternativet ”Radera allt”.
 2. 3.2. För att radera alla valda filter på vår meny Filter, tryck på Enter en gång när tangentbordet fokuserar på alternativet ”Radera allt”. Detta raderar alla filteralternativ som tidigare valts.

Guiden Hoppa över länk

Detta avsnitt förklarar hur man hoppar över länkar på vår webbsida.

Använda hoppa över länkar på vår webbsida

Som visas nedan kan du lära dig hur man hoppar över länkar på vår webbsida. Vår webbsida har på alla sidor två tillgängliga länkar för att hoppa över: hoppa till innehåll och hoppa till tillgänglighetshjälp.

Fall 1: Komma åt och använda hoppa över länkar

skip to content

 1. Hoppa till innehåll. Denna hoppa över länk är den första länken som du möter på alla våra sidor när du trycker på Tab-tangenten. Om du vill hoppa över vår globala navigeringslist och gå direkt till innehållssektionen på sidan, tryck på Enter när tangentbordet fokuserar på länken ”Hoppa till innehåll”.
 2. 1.2. Hoppa till tillgänglighetshjälp. Denna hoppa över länk är den andra länken som du möter på alla våra sidor när du bläddrar med hjälp av Tab-tangenten. Om du vill hoppa över hela sidan och gå direkt till länken tillgänglighetshjälp på menyn Fot, tryck på Enter när tangentbordet fokuserar på länken ”Hoppa till tillgänglighetshjälp”.