Information om Android-uppdateringar


Här hittar du tillgänglig officiell information om framtida Android-uppdateringar till din Samsung Smartphone. Om du inte kan finna din modell i listan betyder det att ingen information för tillfället finns tillgänglig.

Eftersom tiderna för lansering många gånger är osäkra väljer vi nu att istället meddela när uppdateringen finns tillgänglig.

    Genomför en uppdatering

  1. 1. Säkerhetskopiera enheten


Visa

Smartphones

Visa

Galaxy Note

Visa

Galaxy Tab

Här hittar du all tillgänglig officiell information om framtida uppdateringar till din Smartphone. Informationen som finns i denna flik är preliminär och uppdateras så snart ny information är tillgänglig. Samsung Electronics Nordic AB kan inte ge ut mer information än det som listas här. Ingen kompensation kan utlovas om en uppdatering flyttas fram eller ställs in och vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort/ändra/lägga till information. All information gäller operatörsoberoende telefoner; operatörsbundna telefoner får uppdateringar vid ett senare skede (oftast inom 2-4 veckor). När en uppdatering släpps är vårat mål att så många ska få uppdateringen så snart som möjligt, men för att undvika att våra servrar överbelastas kan det ibland dröja lite före alla kan ladda ner uppdateringen.