Vaše výsledky (75)

Typ

 • HAF-CIN/EXP|RSA1ZTMG1/XEO|HAFIN2/EXP|HAFIN3/EXP|RF24FSEDBSR/EO|RF24HSESBSR/EG|RFG23UERS1/XEO|RH56J6917SL/EF|RH56J69187F/EF|RH57H8030SL/EO|RH57H90507F/EO|RH57H90707F/EO|RS61781GDSR/EO|RS7567THCSP/EF|RS7768FHCBC/EF|RS7768FHCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UTMG1/XEO|RSA1VTMG1/XEO|HAFEX/EXP
 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDSS/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBSS/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCSS/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDBC/EF|RB31FERNDSS/EF|RB31FSRNDSA/EF|RB31FSRNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RB33J8797S4/EF|RB36J8799S4/EF|RB37J5005SA/EF|RB37J5015WW/EF|RB37J5029SA/EF|RB37J5215SS/EF|RB37J5225SS/EF|RB37J5235SS/EF|RB37J5329SS/EF|RB37J5345SL/EF|RB37J5345SS/EF|RB37J5345WW/EF|RB37J5349SL/EF|RB38J7135SR/EF|RB38J7215SA/EF|RB38J7215SR/EF|RB41J7859S4/EF|RB41J7899S4/EF|RL55VTE1L1/XEO|RL55VTEBG1/XEO|RL56GREIH1/XEF|RL56GRESW1/XEF|RL56GRGIH1/XEF|RL56GSBMG1/XEF|RL58GPEMH1/XEF|RL58GQBMG1/XEF|RL58GQERS1/XEF|RL58GREIH1/XEF|RL60GQERS1/XEF|RL60GZGIH1/XEF
 • RT63PBPN1/XEO
 • RZ90HASX1/XEF|RZ28H6165SS/EO|RR35H6015SS/EO|RR92HASX1/XEF

Energetická trieda

 • RB31FSRNDSA/EF|RSA1ZTMG1/XEO|RB31FERNDBC/EF|RB31FSRNDWW/EF|RF24FSEDBSR/EO|RF24HSESBSR/EG|RFG23UERS1/XEO|RH57H8030SL/EO|RH57H90507F/EO|RL55VTE1L1/XEO|RL55VTEBG1/XEO|RS7567THCSP/EF|RSA1UTMG1/XEO|RSA1VTMG1/XEO|RB31FERNDSS/EF
 • RB31FERNBSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNCSA/EF|RB31FERNBSS/EF|RZ90HASX1/XEF|RZ28H6165SS/EO|RS7778FHCSR/EF|RS7768FHCSR/EF|RB31FERNBWW/EF|RH57H90707F/EO|RL56GREIH1/XEF|RL56GRESW1/XEF|RL58GREIH1/XEF|RL60GZGIH1/XEF|RR35H6015SS/EO|RR92HASX1/XEF|RS61781GDSR/EO|RS7768FHCBC/EF
 • RB31FERNBSS/EF|RB31FERNBSA/EF|RL58GQERS1/XEF|RB31FERNBWW/EF|RL60GQERS1/XEF

Farba

 • RB31FERNCSA/EF|RB31FERNBSA/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNCSA/EF|RSA1ZTMG1/XEO|RH57H8030SL/EO|RS7567THCSP/EF|RSA1UTMG1/XEO|RSA1VTMG1/XEO|RB31FSRNDSA/EF
 • RB31FSRNDWW/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNBWW/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29FERNCWW/EF|RL55VTE1L1/XEO|RL56GRESW1/XEF
 • RS7768FHCBC/EF|RL55VTEBG1/XEO|RB31FERNDBC/EF
 • RB31FERNDSS/EF|RZ90HASX1/XEF|RH57H90707F/EO|RL56GREIH1/XEF|RL58GREIH1/XEF|RL60GZGIH1/XEF|RR35H6015SS/EO|RR92HASX1/XEF|RZ28H6165SS/EO|RB31FERNCSS/EF|RB31FERNBSS/EF|RB29FERNDSS/EF|RH57H90507F/EO
 • RF24FSEDBSR/EO|RF24HSESBSR/EG|RFG23UERS1/XEO|RL58GQERS1/XEF|RL60GQERS1/XEF|RS61781GDSR/EO|RS7768FHCSR/EF|RS7778FHCSR/EF

Výška

 • RB29FSRNDSA/EF|RZ90HASX1/XEF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNCSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RF24FSEDBSR/EO|RF24HSESBSR/EG|RFG23UERS1/XEO|RH57H8030SL/EO|RH57H90507F/EO|RH57H90707F/EO|RR35H6015SS/EO|RR92HASX1/XEF|RS61781GDSR/EO|RS7567THCSP/EF|RS7768FHCBC/EF|RS7768FHCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UTMG1/XEO|RSA1VTMG1/XEO|RSA1ZTMG1/XEO|RZ28H6165SS/EO|RB29FERNDSS/EF
 • RB31FERNCSS/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNBSS/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RL58GQERS1/XEF|RL56GRESW1/XEF|RL56GREIH1/XEF|RB31FSRNDSA/EF|RB31FERNDSS/EF|RB31FERNDBC/EF
 • RL60GQERS1/XEF|RL55VTEBG1/XEO|RL55VTE1L1/XEO|RL60GZGIH1/XEF

Ďalšie vybavenie

 • RS7567THCSP/EF|RS7768FHCBC/EF|RS7768FHCSR/EF|RS61781GDSR/EO|RFG23UERS1/XEO|RF24HSESBSR/EG|RF24FSEDBSR/EO|RS7778FHCSR/EF|RSA1ZTMG1/XEO|RSA1UTMG1/XEO
 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RL58GQERS1/XEF|RL60GQERS1/XEF|RB31FERNCSS/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNBSS/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCWW/EF

Kombinované s mrazničkou hore (1)

Prečo je plná chladnička štastná chladnička?

Čím je chladnička plnšia, tým menej v nej kolíše teplota.

Čítať ďalej

Ponuka