/

SEK-1000

SEK-1000

SEK-1000 Evolution kit SEK-1000

Zodpovedná recyklácia batérií

 • Cieľom európskej smernice vzťahujúcej sa na batérie a akumulátory je minimalizovať dopad batérií na životné prostredie a podporiť recykláciu materiálov, ktoré obsahujú. V Spojenom kráľovstve boli smernice vzťahujúce sa na recykláciu batérií a akumulátorov (nabíjateľných batérií) uvedené do praxe v roku 2009. Cieľom nariadení vzťahujúcich sa na použité batérie v Spojenom kráľovstve je výrazne zlepšiť zber a recykláciu použitých prenosných batérií z 3 % v roku 2007 na 25 % v roku 2012 a na najmenej 45 % v roku 2016.

 • Symbol batérie na produkte alebo na jeho obale označuje, že produkt nie je možné likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Za likvidáciu použitých batérií na určenom zbernom mieste s cieľom ich recyklácie je preto zodpovedný zákazník. Separovaný zber použitých batérií určených na likvidáciu pomáha chrániť prírodné zdroje a umožňuje recyklovať použité batérie spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Úplný zoznam zberných miest vykonávajúcich recykláciu batérií nájdete na nasledujúcej stránke: www.recycle-more.co.uk

 • Všetky produkty spoločnosti Samsung, ktoré podliehajú nariadeniam vzťahujúcim sa na batérie, vyhovujú požiadavkám na batérie a akumulátory platným v Spojenom kráľovstve. V súlade s národným právom je spoločnosť SAMSUNG Electronics (UK) Ltd zapojená do schválenej siete výrobcov batérií spĺňajúcich príslušné nariadenia. Táto sieť zhromažďuje, spracováva a likviduje batérie v mene spoločnosti Samsung.

Zavrieť okno v popredí

VLASTNOSTI

 • SEK-1000

technické špecifikácie

Rozmery zariadenia SEK-1000/XC

H/W

 • Procesor

  Štvorjadrový procesor

 • Pamäť

  Pamäť DDR3 (1,5 GB)
  Pamäť Flash 4 GB

 • Procesor

  Fox-AP, Fox-MP

 • Grafika

  MaliT604 500 MHz

 • LAN

  Podpora 10 / 100 Mb/s

Kompatibilita

 • Samsung SMART TV

  LED televízory radu ES7000, ES7500 a vyššieho
  PDP televízory radu E7000 a E8000

ZOBRAZIŤ ĎALŠIE ŠPECIFIKÁCIERozbaliť

Hmotnosť

 • Set (Including Batteries) (g)

  260 g (zatiaľ neurčené)

 • Package (g)

  600 g (zatiaľ neurčené)

Príslušenstvo

 • Príslušenstvo

  Inteligentný ovládač (TM1360), batérie (2 x AAA), tenký kábel, používateľská príručka

Funkcie

 • SI 2.0
  Voice Control

  Áno (okrem PDP televízorov radu E7000)

  Motion control

  Áno (okrem PDP televízorov radu E7000)

  Face Recognition

  Áno (okrem PDP televízorov radu E7000)

 • Smart Content
  Smart Hub

  Smart Hub 2013

 • Smart Convergence
  AllShare (Content Sharing) - Indoor/Outdoor content sharing

  Áno

  AllShare (Screen Mirroring) - Mobile to TV

  Nie

  Smart View (TV to Mobile)

  Áno

 • Multimedia picture quality
  HEVC codec

  Áno

  Web Content-Picture Enhancement

  Áno

Rozmery

 • Size (WxHxD, mm)

  127 x 91 x 16

 • Package Size (WxHxD, mm)

  188 x 63 x 161 (zatiaľ neurčené)

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING