Galaxy A7 如何設定錄製語音備忘錄?

最後更新日期 : 2020年9月29日

 

 

1. 先進入語音錄製    

 

應用程式版面      

 

2. 再選右下角的模式選擇圖示

 

語音錄製版面                

 

3. 再選語音備忘錄

 

語音錄製版面 

感謝您提供意見讓我們了解您的需要