Etika

Etika

Tisztességes és
átlátható
vállalati kultúra

Tisztességes és
átlátható
vállalati kultúra

Mindennapi működésünk szövetébe beépítjük a feddhetetlenséget, hogy társadalmi szerepünknek és felelősségünknek olyan módon tegyünk eleget, amely megfelel csúcskategóriás globális vállalat státuszunknak.

Mindennapi működésünk szövetébe beépítjük a feddhetetlenséget, hogy társadalmi szerepünknek és felelősségünknek olyan módon tegyünk eleget, amely megfelel csúcskategóriás globális vállalat státuszunknak.

Mivel üzleti tevékenységünk a világ számos országán átível, felismerjük és elemezzük az egyes országok közötti jogszabályi, szabályozási és gyakorlati különbségeket, miközben jogszerű és etikus módon folytatjuk üzleti tevékenységünket. Emellett globális személyesadat-biztonsági szabályzatokat is kidolgozunk és bevezetünk ügyfeleink és alkalmazottaink magánszférájának életének tiszteletben tartása és személyes adataik védelme érdekében. A megfelelés és az etikai kockázatok rendszerszerű kezelésére irányuló törekvéseinket a Samsung globális magatartási kódexe és üzleti magatartási irányelvei vezérlik, amelyek minden munkatársunk számára útmutatásul szolgálnak a cselekvéshez és a megfelelő értékítéletek meghozatalához. A korábban a jogi iroda alá tartozó megfelelőségi csapatunk most már közvetlenül a vezérigazgatónak jelent, a megfelelőségi csapat vezetője pedig minden igazgatósági ülésen részt vesz, hogy támogassa az igazgatóság fontos döntéseit. Erre specializált szervezeteket működtetünk minden üzletágban és a tengerentúli regionális irodákban az egyes vállalkozásokkal és régiókkal kapcsolatos megfelelőségi kérdések kezelése érdekében.

Etikai felügyelet

Globális magatartási kódexünket („Samsung üzleti alapelveink”) az etikai irányítási weboldalunkon keresztül közöljük beszállítóinkkal, ügyfeleinkkel és más külső érdekelt felekkel, valamint alkalmazottainkkal, és csatornát biztosítunk az etikai normák esetleges megsértésének jelentésére. Ezenkívül az alkalmazottak számára etikai normákként szolgáló „Alkalmazotti üzleti magatartási irányelvek” lefordításra kerülnek és elérhetők összesen 15 nyelven (beleértve a koreait is), és fel vannak töltve a belső intranetünkre. A releváns részleteket a világ minden részén dolgozó alkalmazottaink körében terjesztjük és megosztjuk közös, online és legalább évente kínált audiovizuális képzések útján. Külön „Üzleti irányelveket” biztosítunk beszállítóinknak is az átlátható üzleti gyakorlatok kialakítása érdekében.

Megfelelőség irányítása

Megfelelőségi programunk célja a megfelelőség által vezérelt vállalati kultúra kialakítása annak érdekében, hogy minimalizáljuk az árrögzítés vagy a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt felmerülő üzleti kockázatokat, és nagyobb felelősséget vállaljunk az emberi jogok, az egészség és a biztonság, valamint a környezetvédelem területén. A megfelelőségi programirányítási rendszer (Compliance Program Management System, CPMS), a megfelelőségi kockázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszer biztosítja területspecifikus szabályzatainkat és a regionális problémafelügyelet részleteit. Folyamatosan működő ügyfélszolgálatunk segíti az alkalmazottakat abban, hogy közvetlenül megkérdezzék a szakértőket, amikor munkával kapcsolatos kérdések merülnek fel, vagy amikor az irányelveinkben foglaltakat nem találják kellően részletesnek a jogellenesség megállapításához. Alkalmazottaink számára a CPMS keretében kifejlesztett visszaélés-bejelentési rendszerünket úgy működtetjük, hogy megbízhatóan garantáljuk a visszaéléseket bejelentők személyazonosságának titkosságát.

Megfelelőségirányítási
folyamat

  • Megelőzés

    Felajánljuk a lehetőséget az alkalmazottak képzésére, területspecifikus útmutatókat biztosítunk, rendszeralapú önellenőrzéseket, a Help Desk működtetését, az új és módosított előírások figyelemmel kísérését és kezelését.

  • Megfigyelés

    Rendszeres/eseti ellenőrzések lefolytatása erre kijelölt egységek vagy személyzet útján

Adatvédelmi szabályzat

Hivatalosan bejelentettük globális standard adatvédelmi szabályzatunkat, és kidolgoztuk azon releváns szabályzatokat, amelyek tükrözik a régióspecifikus szabályozási feltételeket és a helyi sajátosságokat. E törekvések eredményeként alkalmazottaink rendelkezésére bocsátjuk a „Személyes adatokra vonatkozó globális útmutató” és a „Kezelési útmutató a személyes adatok kezelésének kiszervezéséhez” című dokumentumokat, amelyek menedzsment szabályozásként használandók. Folyamatainkat és rendszereinket úgy működtetjük, hogy a vonatkozó szabályzatokat beépítsük a mindennapi üzleti magatartásunkba, valamint folytatjuk a felülvizsgálatokat és az egész vállalatra kiterjedő képzést.

 

Specializált egységek működése

Globális Adatvédelmi Iroda létrehozása a vállalati jogi irodán belül, a vezérigazgató közvetlen vezetésével Adatvédelmi szabályzatért felelős jogászok kijelölése az adott üzletágakban
 

Az adatvédelmi szabályzat üzemeltetési/irányítási rendszereinek felülvizsgálata

Rendszeres felülvizsgálatok és javítások szükségesek a vezetői, műszaki és fizikai védelmi rendszereinken és szolgáltatásainkon, amelyek az adatgyűjtés,-kezelés és megsemmisítést irányítják
 

Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos képzés

Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos online/offline képzés nyújtása, amely figyelembe veszi a részlegspecifikus munkaköri jellemzőket (tervezés, K+F, marketing stb.), valamint az összes alkalmazottat megcélzó alapképzés
 

Adatvédelmi jogi irányítási rendszer (Privacy Legal Management System, PLMS) működése

Megelőző intézkedések kötelezővé tétele egy ellenőrzőlista segítségével, amely az adatvédelmi kockázatok felülvizsgálatára szolgál a termékek és szolgáltatások minden szakaszában, a tervezéstől és a fejlesztéstől a működésig és a felmondásig