Заходи, орієнтовані на захист довкілля

Заходи, орієнтовані на захист довкілля

Зважаючи на всі етапи
життєвого циклу продукту,
ми проводимо заходи
з мінімізації його впливу на довкілля

Зважаючи на всі етапи життєвого циклу продукту, ми проводимо заходи з мінімізації його впливу на довкілля

Ми впроваджуємо різні екологічні ініціативи для кожного етапу ланцюжка створення вартості, щоб звести до мінімуму наш вплив на довкілля протягом усього життєвого циклу продукту — від його розробки до покупки, виробництва, реалізації, використання й утилізації.

Система екологічного менеджменту та екологічні сертифікати

Samsung Electronics сертифіковано відповідно до міжнародних стандартів систем екологічного та енергетичного менеджменту. Станом на 2021 рік усі наші робочі майданчики отримали сертифікати ISO 14001 (система екологічного менеджменту) та ISO 50001 (система енергетичного менеджменту).

Екологічні характеристики продукції, яку ми випускаємо, відповідають вимогам різних спеціалізованих сертифікаційних програм (наприклад, US EPEAT, Green Technology (Корея), Eco-Label тощо).

Оцінювання екологічних аспектів продукції

Компанія Samsung Electronics проводить оцінювання екологічності своєї продукції ще на стадії розробки з використанням власної системи. Щоб завоювати суспільну довіру до цієї системи, ми прийняли критерії сертифікації, передбачені стандартами стійкості Eco-Label (Корея) EPEAT (США) ¹⁾, ENERGY STAR та AHAM ²⁾. Крім того, щоб проаналізувати вплив на довкілля на етапах виробництва, використання й утилізації, ми проводимо оцінювання всього життєвого циклу (LCA) наших основних продуктів, перевіряючи результати за десятьма категоріями потенційного впливу ³⁾. Зокрема, на кожному етапі ми аналізуємо вплив на глобальне потепління й на основі отриманих результатів розробляємо продукти з мінімальними викидами парникових газів (GHG).

 • ¹⁾ EPEAT: Electronic Product Environmental Assessment Tool (інструмент екологічного оцінювання електронного продукту)
 • ²⁾ AHAM: Association of Home Appliance Manufacturers (Асоціація виробників побутової техніки)
 • ³⁾ Категорії впливу на довкілля: виснаження абіотичних ресурсів, глобальне потепління, закислення, евтрофікація, виснаження озонового шару, фотохімічне окислення, токсичність для людини, екотоксичність прісноводних вод, екотоксичність морських вод, екотоксичність наземних екосистем.

Контроль вмісту небезпечних і хімічних речовин у продуктах

Ми продовжуємо зменшувати кількість екологічно небезпечних речовин.

Дотримуючись принципу «жодних компромісів у питаннях безпеки навколишнього середовища», Samsung Electronics ретельно контролює використання екологічно небезпечних речовин.

Історія контролю використання екологічно небезпечних речовин

  Ми впроваджуємо систему сертифікації Eco-Partner для ретельного контролю ланцюжка постачання

  Компанія Samsung Electronics проводить оцінку за програмою Eco-Partner усіх постачальників продукції та компонентів, щоб переконатися у відсутності в наданих виробах шкідливих для довкілля речовин. Постачальники надають екологічні звіти про свою продукцію, у яких міститься інформація про всі небезпечні речовини, а також дані про своїх постачальників сировини.Потім компанія Samsung Electronics проводить ретельну оцінку, відвідуючи виробничі об’єкти постачальників для перевірки поданих документів. Щоб зберегти сертифікацію Eco-Partner, постачальники мають проходити аудит що два роки. Постачальники, які не пройшли аудит, виключаються з ланцюжка поставок. У такий спосіб ми прагнемо залучити наших постачальників до ініціатив з екологічного управління. Замість одноразової перевірки ми забезпечуємо безперервний контроль та оцінювання всіх постачальників із метою забезпечення сталого ланцюга поставок.

  Процес сертифікації за програмою Eco-Partner

  • 01

   Постачальники сировини

   • 1. Дані прецизійного аналізу
   • 2. Таблиця підбору сировинних матеріалів (MSDS)
  • 02

   Постачальники компонентів

   • 1. Лист екологічної гарантії на продукт
   • 2. Дані прецизійного аналізу
   • 3. Таблиця підбору сировинних матеріалів
   • 4. Зразки деталей для затвердження
  • 03

   Samsung Electronics

   • 1. Перевірка поданих документів і зразків
   • 2. Оцінка системи екологічного менеджменту
  • 04

   Сертифікація Eco-partner

  Запуск лабораторії Eco-Life для аналізу елементів, пов’язаних зі здоров’ям і гігієною

  Щоб відповідати мінливим очікуванням споживачів, компанія Samsung Electronics проводить дослідження й інвестує кошти у виявлення та усунення причин появи запаху та мікробів.
  2004 року ми заснували Лабораторію екологічного аналізу для аналізу шести основних заборонених речовин, визначених директивою EU RoHS, у яку 2007 року було додатково включено леткі органічні речовини, що виділяються продуктами. 2020 року Лабораторію екологічного аналізу перейменовано на Eco-Life Lab та оснащено ексклюзивними камерами для ароматичних речовин і приладами для прецизійного аналізу, що дають змогу досліджувати основні ароматичні сполуки. Крім того, ми найняли фахівців із мікробіології зі ступенями магістра та доктора для проведення мікробіологічних досліджень, що схоже на незвідані води в електроніці.
  Ми також маємо мікробіологічну лабораторію з новим обладнанням, включно з камерами з контролем температури та вологості, а також інструментами для аналізу.
  Завдяки спеціалізованій системі аналізу експертний рівень і надійність лабораторії Eco-Life Lab у галузі аналізу речовин були відзначені офіційними сертифікатами державної адміністративної служби Республіки Корея Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) і міжнародного органу сертифікації TÜV Rheinland.

  Історія лабораторії Eco-Life Lab.

  З 2004 року

  • 2004~
   Прецизійний аналіз
   екологічно небезпечних речовин
   (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, phthalate тощо)
  • 2007~
   Прецизійний аналіз
   ароматичних сполук
   (styrene, xylene тощо)
  • 2020~
   Аналіз ефективності антибіотиків,
   протигрибкових і противірусних засобів
   (E.coli, staphylococcus aureus тощо)
  • 2020~

   Засновано мікробіологічну лабораторію

   Аналіз ефективності
   антибіотиків, протигрибкових (2020)
   і противірусних засобів (2022)

  • 2019

   Прецизійний аналіз ароматичних речовин

  • 2007

   Прецизійний аналіз летких органічних сполук (VOC)

  • 2006

   Отримання статусу тестової лабораторії для
   прецизійного аналізу шкідливих речовин

   Сертифікація KOLAS
   Прецизійний аналіз вогнезахисних речовин

  • 2005

   Сертифіковано UL офіційною
   тестовою організацією

   Сертифікація UL
   Прецизійний аналіз
   RoHS речовин

  • 2004

   Засновано
   Лабораторію екологічного аналізу

  Ми застосовуємо суворі стандарти безпечного використання хімічних речовин на об’єктах

  Із міркувань безпеки компанія Samsung Electronics систематично контролює всі процеси, пов’язані з використанням хімічних речовин, від покупки до утилізації.
  Співробітники, які працюють із хімічними речовинами, отримують дозвіл на їх придбання лише після попереднього оцінювання експертною групою, яка має підтвердити придатність відповідних речовин для використання.
  Крім того, ми здійснюємо ретельний контроль використання й кількості хімічних речовин, що зберігаються на складі, до моменту кінцевої утилізації.
  Використання всіх хімічних речовин на об’єктах Samsung Electronics суворо обмежено відповідно до законодавства кожної країни та нашого внутрішнього списку контрольованих речовин.

  Підтримка заходів зі збереження біорізноманіття

  Збереження екосистеми й захист природи є критичними елементами підтримки здоров’я глобального навколишнього середовища

  Усі члени Samsung Electronics беруть участь у заходах, спрямованих на підтримку здорової екосистеми. Ми проводимо кампанії, щоб поділитися основними принципами діяльності зі збереження біорізноманіття та підкреслити його важливість. Активно заохочуємо до участі наше керівництво й співробітників.

  Політика Samsung Electronics щодо збереження біорізноманіття

  Філософія

  Samsung Electronics усвідомлює переваги й важливість екосистеми та біорізноманіття. Щоб звести до мінімуму негативний вплив на біорізноманіття, ми беремо активну участь у реалізації ініціатив зі збереження екосистем.

  Плани дій

  • · Забезпечити визнання всіма працівниками збереження біорізноманіття однією з ключових цінностей екологічного управління.

  • · Оцінювати й аналізувати вплив продукту на екосистему та біорізноманіття протягом усього його життєвого циклу, а також намагатися мінімізувати будь-які негативні наслідки.

  • · Віддавати пріоритет регіонам із високою цінністю біорізноманіття на рівні всіх виробничих об’єктів у Республіці Корея й за кордоном і вживати заходів для збереження біорізноманіття з урахуванням місцевих потреб.

  • · Підтримувати постійний зв’язок зі співробітниками, місцевими громадами, неурядовими організаціями й іншими зацікавленими сторонами та робити внесок у реалізацію заходів зі збереження біорізноманіття, ініційованих місцевими громадами.