Galaxy S22+

SM-S906EZGDXXV

  • Gọi video khi làm việc từ xa
  • Pin kéo dài hơn 24 giờ, ngay cả khi sử dụng mạng 5G*
  • Bảo mật Samsung Knox

Chọn Màu sắc

Chọn SIM

Chọn Lưu trữ