Nhận diện thương hiệu

Nhận diện thương hiệu

Câu chuyện về thương hiệu Samsung

Câu chuyện về thương hiệu Samsung

Chúng tôi là ai và điều gì thúc đẩy chúng tôi

Câu chuyện thương hiệu

Chúng tôi là ai

Di sản

Nơi khởi nguồn

Hãy xem cách chúng tôi thể hiện tinh thần độc đáo của mình trong vai trò tiên phong không ngừng nghỉ

Logo

Cách chúng tôi tự định hình bản thân

Màu sắc & Hình thức in ấn

Cách chúng tôi thể hiện bản thân

Âm thanh

Bất cứ nơi nào bạn gặp chúng tôi