Công nghệ Thông tin & Truyền thông Di động

Công nghệ Thông tin & Truyền thông Di động

Chúng tôi nỗ lực tối
đa hóa giá trị và sự thuận
tiện cho khách hàng

Chúng tôi nỗ lực tối đa hóa giá trị và sự thuận tiện cho khách hàng

Samsung Electronics đang tạo ra một nền văn hóa có khả năng vô hạn làm phong phú thêm cuộc sống và làm thế giới ấn tượng. Sự tin tưởng và cam kết sâu sắc của khách hàng thúc đẩy nỗ lực không ngừng của chúng tôi để dẫn đầu sự thay đổi và đổi mới.

Samsung Electronics đang tạo ra một nền văn hóa có khả năng vô hạn làm phong phú thêm cuộc sống và làm thế giới ấn tượng. Sự tin tưởng và cam kết sâu sắc của khách hàng thúc đẩy nỗ lực không ngừng của chúng tôi để dẫn đầu sự thay đổi và đổi mới.

Đổi mới công nghệ tại Samsung Electronics chính là do sự tăng trưởng và hiệu suất xuất sắc của chúng tôi. Điều đó được chứng minh qua doanh số bán hàng hàng năm của hơn 400 triệu thiết bị di động trên toàn thế giới, được thúc đẩy bởi công nghệ điện thoại thông minh tuyệt vời của chúng tôi. Các thiết bị và giải pháp viễn thông của chúng tôi tăng cường sức mạnh cho việc mở rộng 4G khắp toàn cầu. Và công nghệ hình ảnh kỹ thuật số của chúng tôi làm phong phú cuộc sống của mọi người, không chỉ bằng cách ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt mà còn cho phép những kỷ niệm được chia sẻ ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi.

Truyền thông Di động

Chúng tôi không ngừng phấn đấu để sự đổi mới có ý nghĩa với giá trị và sự thuận tiện hơn cho khách hàng.

Kinh doanh Mạng lưới

Cung cấp các giải pháp và cơ sở hạ tầng mạng thế hệ tiếp theo với công nghệ hàng đầu trong ngành và kinh nghiệm kinh doanh thành công.