Trung tâm R&D

Trung tâm R&D

Định hình Tương
lai với Đổi mới
và Kiến thức

Định hình Tương lai với Đổi mới và Kiến thức

Samsung Research là trung tâm nghiên cứu & phát triển (R&D) tiên tiến của Samsung Electronics để dẫn đầu các công nghệ trong tương lai tạo ra giá trị mới thông qua kiến thức và sự đổi mới không ngừng.

Samsung Research là trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tiên tiến của Bộ phận Hàng điện tử Tiêu dùng (CE) và Bộ phận CNTT & Truyền thông Di động (IM) của Samsung. Samsung Research dẫn đầu sự phát triển của công nghệ tương lai cho sản phẩm và dịch vụ của Samsung với hơn 10.000 nhà nghiên cứu và nhà phát triển làm việc tại các trung tâm R&D ở nước ngoài.

Dưới tầm nhìn về “Định hình tương lai với Sự đổi mới và Kiến thức”, công ty đang tích cực tiến hành nghiên cứu và phát triển (R&D) để xác định các lĩnh vực phát triển mới trong tương lai và đảm bảo công nghệ tiên tiến áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ của mình để tạo ra giá trị mới và cải thiện cuộc sống con người.

Các chủ đề nghiên cứu cốt lõi tại Samsung Research bao gồm trí thông minh nhân tạo (AI), trí thông minh dữ liệu, thông tin liên lạc thế hệ tiếp theo, robot, Tizen, trải nghiệm mới & chăm sóc cuộc sống, truyền thông thế hệ tiếp theo và bảo mật. Đặc biệt, công ty đang mở rộng phạm vi nghiên cứu sang các lĩnh vực triển vọng mới để hiện thực hóa một lối sống mới dựa trên công nghệ AI.

Trung tâm này đang hợp tác với 14 trung tâm R&D ở nước ngoài tại 12 quốc gia trên toàn thế giới và 7 trung tâm AI toàn cầu để đảm bảo các công nghệ đổi mới và nâng cao năng lực R&D toàn cầu của mình. Công ty cũng tối đa hóa hợp tác công nghệ qua việc chủ động mở ra những đổi mới với các trường đại học nổi tiếng, viện nghiên cứu và các công ty đối tác trên toàn cầu có công nghệ tốt nhất thế giới.

Samsung Research hứa hẹn sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để trở thành một viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, tạo ra các giá trị mới cho tương lai thông qua kiến thức và đổi mới không ngừng.

Samsung Research