วิสัยทัศน์ 2020

สร้างแรงบันดาลใจให้แก่โลก เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคต

นับจากเริ่มก่อตั้งในเมืองซูวอน เกาหลี ในปี 1969 Samsung Electronics เติบโตกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก บริหารจัดการบริษัทในเครือมากกว่า 200 แห่งทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ทีวี มอนิเตอร์ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์การสื่อสารเคลื่อนที่ อาทิ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพีซี นอกจากนี้ Samsung ยังคงเป็นผู้นำเสนอส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์สำคัญ เช่น DRAM และเซมิคอนดักเตอร์นอน-เมโมรี่ที่เชื่อถือได้ Samsung ให้คำมั่นในการสร้างและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่เพิ่มความสะดวกสบายและส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทั่วโลก Samsung ทุ่ีมเทกับการปรับปรุงชุมชนทั่วโลกด้วยการสานต่อนวัตกรรมล้ำยุคและการสร้างมูลค่า

วิสัยทัศน์ 2020

หลักการสำคัญที่กำหนดวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตของ Samsung Electronics คือ "สร้างแรงบันดาลใจให้แก่โลก เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคต"

วิสัยทัศน์นี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างอนาคตใหม่ที่ส่งผลแง่บวกต่อชุมชนต่างๆ ทั่วโลกผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่น ควบคู่กับการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า พนักงาน และสังคมโดยรว

Samsung Electronics ได้ตั้งเป้าหมายที่จะมียอดขายประจำปี 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 เพื่อเพิ่มมูลค่าภาพรวมของแบรนด์ให้ติด 5 อันดับสูงสุดของโลก ทั้งนี้ เสาหลักแห่งกลยุทธ์สำคัญ 3 ประการที่เป็นปัจจัยสำคัญด้านกลยุทธ์ของ Samsung ที่นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ 'ความคิดสร้างสรรค์', 'พันธมิตร' และ 'บุคลากรที่ยอดเยี่ยม' Samsung มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมในการดำเนินการภายในขอบเขตธุรกิจที่มีอยู่ เช่นเดียวกัน บริษัทกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความสามารถและความชำนาญในขอบเขตทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนระดับโลก Samsung จะก้าวต่อไปเพื่อส่งมอบค่านิยมร่วมให้กับผู้ถือหุ้นรอบโลก

เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับอนาคตที่รออยู่เบื้องหน้า ขณะที่เราพัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จในอดีต เราก็พยายามที่จะสำรวจแง่มุมใหม่ๆ เช่น สุขภาพ การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์ในตลาดใหม่ๆ และกลายเป็นองค์กรธุรกิจอันดับ 1